2024. gada 24. jūlijs
Vārdadienas:
Kristīna, Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Jo Kungs svaidījis mani
mierināt visus sērotājus. Manu
dvēseli atveldzē, vada mani pa
taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.
Jes 61:1, 2

Lai augsti teikts ir Dievs un
mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
līdzjūtības Tēvs un iepriecinājuma
Dievs, kas mūs iepriecina visās
mūsu ciešanās, lai arī citus,
kas nonākuši ciešanās, mēs varētu
iepriecināt ar to iepriecinājumu, ar
kādu Dievs mūs pašus ir iepriecinājis.
2Kor 1:3–4

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
Ceturtdienas dievkalpojumi
vasaras laikā nenotiek


Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Mūsu partnerdraudzei Igaunijā – 100


Nõmme – kādreizējā pilsētiņa Tallinas pievērtē – arī pēc tās iekļaušanas galvaspilsētas sastāvā ir saglabājusi mazpilsētām raksturīgo rāmo, mierpilno gaisotni. Gar ielu malām rindojas ziedošu dārzu ieskautas savrupmājas, nopļautos zālājos lietišķi rosās strazdi, dzelzceļa piestātnē klusi ieslīd koši krāsoti vilcienu sastāvi un vēl – balta baznīca ar vietai piemērotu nosaukumu – Rahukirik (Miera baznīca)…

Nõmmes evaņģēliski luteriskā Miera draudze un baznīca šogad svin savu simtgadi. Šajos Igaunijas tautai tik nozīmīgajos grūtuma un panākumu pilnajos gados Miera draudze nemitēdamās nesa pasaulē Kristus gaismu un vienoja Nõmmes iedzīvotājus sirsnīgajā draudzes kopībā. Pēc draudzes mācītāja Ove Sandersa uzaicinājuma mūsu mācītājs Guntars Dimants un arī es, Vita Avotiņa, kā draudzes padomes locekle un hroniste, apmeklējām Nõmmes ev. luteriskās draudzes 100-gadei veltītus pasākumus.

Vasaras nometne 2019

DSC04528_28

Mūsu draudzes ikgadējā nometne arī šovasar notika “Gaujaslīčos” – gleznainā Vidzemes dabas stūrītī pie Gaujas. Bija prieks par to, ka šoreiz vasaras nometnē piedalījās lielāks draudzes locekļu skaits, nekā jebkad agrāk. Kuplāks bija arī jauniešu pulciņš. Par viņu labsajūtu rūpējās un dažādas aktivitātes organizēja un vadīja draudzes jauniešu grupas vadītāja Ilze Gailīte.

Nometnes moto: ,,Tāpat kā mēs esam viens, lai viņi ir pilnīgā vienībā." (Jņ. 17:22-23), noteica mērķi: būt vienotiem ticībā un lūgšanās Dievam, kā arī sadzīviskos pasākumos – sadraudzībā, sarunās, sporta un galda spēlēs, muzicēšanā un āra aktivitātēs –, lai tuvāk un labāk iepazītu vienam otru.  Mācītāja Guntara Dimanta un evaņģēlista Tāļa Freimaņa nolasītās lekcijas klausītājiem ļāva skaidrāk saskatīt vardarbības un grēka saikni, izprast grēksūdzes atbrīvojošo un dziedinošo iedarbību, tādejādi padziļinot izpratni par Kristus krusta pestījošo nozīmi katram no mums. Kā vēlāk uzsvēra Tālis: “Atgriešanās pie Vienprātības grāmatas luteriskās mācības par privātbikts īstenošanas nepieciešamību vismaz reizi gadā, iespējams, dažiem bija zināma atklāsme. Tomēr iepriecināja klausītāju izteiktais nodoms par to domāt un praktizēt.”

Svētās Ģertrūdes diena

DSC01212a_18

17. martā pēc dievkalpojuma ar muzikāliem priekšnesumiem un dzejas lasījumiem atzīmējām mūsu draudzes svētās aizgādnes Sv. Ģertrūdes dienu.

Pasākums iesākās ar draudzes kora diriģenta un Lutera Akadēmijas docenta Viļa Kolma priekšlasījumu. Dažos teikumos pieminējis ceļinieku aizgādni Sv. Ģertrūdi no Nivelles, kuras vārdā nosaukta mūsu draudze un kuras dzīves stāsts ir lasāms draudzes mājaslapā, Vilis klātesošos iepazīstināja ar citu Sv. Ģertrūdi – ievērojamo 13. gadsimta teoloģi un mistiķi, kura tiek dēvēta par Svēto Ģertrūdi Lielo. Viņa jau piecu gadu vecuma sākusi iet klostera skolā un vēlāk ieguvusi ļoti labu izglītību. Sv. Ģertrūde Lielā ir vairāku nozīmīgu teoloģisku darbu autore, tostarp “Garīgie vingrinājumi” un “Dievišķās labvēlības vēstnesis”. Būdama mūķene, viņa piedzīvojusi arī Dieva atklāsmes. Jau Viduslaikos, ilgi pirms Lutera Reformācijas, Sv. Ģertrūde Lielā izcēlusi Dieva mīlestību – ka Dieva mīlestība ir visas esamības iemesls, ka Tēva, Dēla un Svētā Gara mīlestības savienībā un dinamikā notiek radīšana un visa radītā uzturēšana. Mūsu perspektīva ir nokļūt atpakaļ Dieva klātbūtnē, un tieši šādā nozīmē Sv. Ģertrūde Lielā skatīja pestīšanu Kungā Jēzū Kristū – kā atgriešanos Dieva mīlestībā. Viss iziet no Dieva, un viss tiecas atpakaļ uz Viņu.

Draudzes ekskursija "Pretī rudenim"


DSC08198_18  
Sestdienas rītā mūsu baltais buss raiti ripoja pa gludo Ventspils šoseju. Lai braucienu laiku izlietotu lietderīgi, evaņģēlists Tālis Freimanis noturēja Bībeles stundu, cita starpā pastāstot daudz interesanta par senās Palestīnas aitu ganu parašām. Kā pirmo apskatījām Talsu evaņģēliski luterisko baznīcu, kas pakalnu virs ezera rotā jau kopš 1567. gada. Talsu draudzes locekle un mūsu laipnā gide Gita mūs iepazīstināja ar baznīcas vēsturi un draudzes ikdienu, pastāstot arī par ievērojamo talsinieku – mācītāju Kārli Amendu un viņa draudzību ar pasaulslaveno komponistu Ludvigu vān Bēthovenu.

Vasaras nometne 2017


DSC07319_18

Vieta, kur gribas atgriezties. Tādi ir “Gaujaslīči” – slaidu priežu ieskautais viesu nams, ko apsaimnieko mācītājs Artis Eglītis ar dzīvesbiedri Helēnu. Arī mēs atgriezāmies, lai augusta pirmo nedēļas nogali pavadītu draudzes kopībā, baudot apkārtējās dabas jaukumu un viens otra sabiedrību.

Draudzes otrās vasaras nometnes moto bija: “Lai jums būtu dzīvība un būtu pārpārēm”. Kā izteicās nometnes dalībniece Anita: “Nu kur vēl labāku saukli var izdomāt!” Programmā bija lekcijas, diskusijas, dievkalpojums, svētbrīži, Tezē lūgšana, radošā darbnīca, pārgājiens un atpūta pie Raiskuma ezera, kā arī filmu vakars.

Lekciju “Dzīvība pārpārēm” lasīja mācītājs Guntars Dimants, “Žēlastības līdzekļi un dzīvība” – teologs Edmunds Vizla un “Par pēdējām lietām un dvēseli” evaņģēlists Tālis Freimanis. Lektori savos priekšlasījumos gan atgādināja daudziem jau zināmu informāciju, gan pastāstīja vēl nezināmas lietas.

Vasaras nometne 2016


DSC08626_1_29

1.-3. jūlijā, pašā vasaras plaukumā, „Gaujaslīčos”, Cēsīs, norisinājās mūsu draudzes vasaras nometne.

Atpūtas kompleksā "Gaujaslīči", kas atrodas Cēsu pilsētas nomalē Gaujas senlejas krastā, jau vairākus gadus saimnieko mācītājs Artis Eglītis ar sievu Helēnu. Neatlaidīgi strādājot, viņi pārvērta nolaisto un piesmakušo kādreizējās sanatorijas ēku par jauku atpūtas stūrīti, ideāli piemērotu draudžu nometņu un citu pasākumu rīkošanai.

Ērti izvietojušies mums atvēlētajās istabiņās, sapulcējāmies gaišā ēdamtelpā, kur ar lūgšanu un dziesmām atklājām mūsu draudzes pirmo vasaras nometni. Un tad, Dievam pateicību pienesuši, sēdāmies pie galda, lai baudītu Helēnas sarūpēto vakariņu mielastu. Un tas patiesi bija mielasts: vārīti jaunie kartupelīši, sautēti vistu stilbiņi, desiņas, dārzeņu salāti, garda ķiploku mērce un, uzkodām, sulīgs arbūzs.

Koristu dienas Igaunijā. Ceļš


DSC01503a_31

30. jūlija rītā mūsu draudzes kora dziedātāju grupa mācītāja Guntara Dimanta vadībā devās četru dienu braucienā uz Igauniju, lai sadraudzībā labāk iepazītu vienam otru un apskatītu  Igaunijas salu – Sāremā un Hījumā – interesantākos kultūrvēstures un dabas objektus. Brauciena ietvaros bija ieplānota arī uzstāšanās Kuresāres evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Rīta agrumā izbraukuši no Rīgas, ap dienvidu nokļuvām Pērnavā, kur ieturējām maltīti un iepirkām produktus vakariņām. Traucoties tālāk pa gludajiem Igaunijas  ceļiem, Virtsu ostu sasniedzām ap trijiem pēcpusdienā. Jūra mūs sagaidīja ar stipru vēju un, ceļoties pāri uz Muhu salu, piedzīvojām pat nelielu šūpošanos, kas seklajā Mūnzunda šaurumā ir visai reta parādība.

Koristu dienas Igaunijā. Hījumā


Brauciens ar prāmi no Sāremā uz Hījumā salu ilgst nepilnu stundu, kuru izlietojām diskusijai par pasaules reliģijām. Jāteic, ka prāmis, kas jau vairāk nekā trīsdesmit gadus kursē starp abām salām, tika uzbūvēts Rīgas kuģu remonta rūpnīcā *.

Hījumā sala mūs sagaidīja ar sīku lietutiņu. Vispirms apmeklējām nelielu vilnas rūpnīcu „Hiiu Vill”, kur aitu vilnas pārstrāde tiek veikta ar 19. gadsimtā būvētām iekārtām – rūpīgu roku koptas, tās aizvien atrodas labā darba kārtībā.

Koristu dienas Igaunijā. Sāremā


DSC01872a_31

Mūsu otrais rīts Sāremā atausa saulains un dzidrs. Skaidrās, zilās debesis solīja labu laiku. Pirms doties kārtējā salas izpētes braucienā, koristi izmēģināja svētdien Kuresāres baznīcā dziedamās dziesmas.

Dienas pirmajā pusē bija ieplānots Kihelkonas baznīcas apmeklējums un Pangas klints apskate. Nelielajai Kihelkonas pilsētiņai ir sena vēsture, tā bijusi nozīmīga osta vēl krustnešu laikā. Tik pat sena vēsture ir arī Kihelkonas Sv. Mihaela ev. lut. baznīcai, kuras būve tikusi pabeigta 1260. gadā. Lai gan baznīcas viduslaiku iekārtojums nav saglabājies, baznīca var lepoties ar 1604. gadā izgatavoto koka kanceli un nezināmā autora 1591. gadā gleznoto altārgleznu „Svētais vakarēdiens”. Savukārt ērģeles, kuras 1805. gadā uzbūvēja ērģeļmeistars J. A. Steins, ir vecākās skanošās Igaunijā.

Jaunā Svētās Ģertrūdes draudze tiekas Ziemassvētku eglītē

DSC06105-m_1_56 
Svētdien, 27. decembrī, uzreiz pēc dievkalpojuma Jaunās Svētās Ģertrūdes draudzes locekļi pulcējās baznīcas Mazajā zālē uz draudzes Ziemassvētku eglīti, lai sveiktu viens otru Kristus dzimšanas svētkos, baudītu dzejoļu lasījumus, kora dziesmas un pašu sarūpētos gardumus.

Pasākums sākās ar mācītāja Guntara Dimanta svētku sveicienu visiem sanākušajiem un turpinājās ar Velgas Gailītes sirsnīgo, pašas sacerēto dzejoļu lasījumiem, kurus papildināja kora vadītāja Viļa Kolma atskaņotie klavierskaņdarbi, kas uzbūra īstu svētku noskaņu. Savukārt draudzes koris priecēja klātesošos ar Ziemassvētku dziesmām, izpildot tās gan kanonā, gan daudzbalsīgi, gan kopā ar solistu Guntas un Viļa dziedājumiem. Jauko priekšnesumu iespaidā izskanēja aicinājums arī pārējiem draudzes locekļiem savus talantus „neturēt zem pūra”.

   1 2   

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »