2024. gada 24. jūlijs
Vārdadienas:
Kristīna, Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Jo Kungs svaidījis mani
mierināt visus sērotājus. Manu
dvēseli atveldzē, vada mani pa
taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.
Jes 61:1, 2

Lai augsti teikts ir Dievs un
mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
līdzjūtības Tēvs un iepriecinājuma
Dievs, kas mūs iepriecina visās
mūsu ciešanās, lai arī citus,
kas nonākuši ciešanās, mēs varētu
iepriecināt ar to iepriecinājumu, ar
kādu Dievs mūs pašus ir iepriecinājis.
2Kor 1:3–4

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
Ceturtdienas dievkalpojumi
vasaras laikā nenotiek


Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Draudzes koris


Īpaša nozīme luteriskajā dievkalpojumā ir dziedāšanai. Luters ir sacījis: "Notis dara vārdu dzīvu", kā arī: "Mūzika ir tūlīt nākošā pēc teoloģijas". Lielā nozīme, kādu Mārtiņš Luters piešķīris dziedāšanai dievkalpojumā, ir redzama gan viņa sastādītajā dievkalpojuma kārtībā, kur draudzes un kora dziedāšanai tiek piešķirta ievērojama loma, gan arī izteikumos, kas rodami dažādos viņa darbos, starp citu, arī bieži citētajā teikumā no Torgavas baznīcas iesvētīšanas sprediķa (1544), kur par dievkalpojumu viņš izsakās šādi: "Dievs uzrunā draudzi savā Vārdā, bet draudze atbild ar dziesmām un lūgšanām".

DSC02219a_40

Mēs, draudzes koris
, dziedam gandrīz katrā dievkalpojumā tās dievkalpojuma daļas, kuras nav atrodamas Dziesmu grāmatā. Introita psalms, graduāls un komūnijas dziedājums tiek dziedāts vai nu pēc gregoriāniska parauga, tātad vienbalsīgi, vai arī vairākbalsīgā salikumā.

Mūs vada un pamāca Vilis Kolms, mūziķis un Lutera Akadēmijas docents.

Aicinām visus, kas vēlas dziedāt un ar dziesmām slavēt Dievu, pievienoties mums!
Mēģinājumi notiek svētdienās pirms dievkalpojuma, plkst. 10:10.
Vairāk var uzzināt, zvanot mūsu kora administratorei Guntai Podziņai: 26324232.

Diakonija

Jēzus saka : "Bet Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo."

Cilvēka dzīve jau pašos pamatos ir diakonāla - mēs esam radīti, lai kalpotu viens otram un lai rūpētos viens par otru. Kā teicis Mārtiņš Luters : "Mēs esam dienišķā maize viens otram"

Par Diakonijas iemesliem

Mūsu ticības tēvi jau senos laikos ir sacījuši, ka Baznīca un tās kalpošana izpaužas Liturģijā, Diakonijā un Martīrijā.
Ar liturģiju saprotam Kristus kalpošanu mums, kur Viņš apsolījis mums savu klātbūtni, dāvinādams pats Sevi Dieva Vārdā un Altāra sakramentā. Viņa klātbūtne, Viņa upuris, kuru svinam katrā dievkalpojumā, ir pamats mūsu kristīgajai eksistencei. Protams, Viņa klātbūtne mūs var sasniegt arī citur, bet te to baudām pilnīgi noteikti un droši, jo Viņš pats to apsolījis : «Kur divi vai trīs būs sapulcēti Manā Vārdā...» un «Tā ir mana Miesa, ... Tās ir Manas Asinis».

Martīrijs
. Zinām, ka martīri (šo vārdu no sengrieķu valodas tulkojam kā «moceklis», arī «asinsliecinieks») lielākoties sastopami citos laikos un citās vietās: pirmajos kristietības gadsimtos vai ar šodien Tuvo Austrumu valstīs. Zinām, ka arī vēl nesen padomju laikos dažiem savu ticību bija jāapliecina ar dzīvību. Plašākā nozīmē šo vārdu tomēr drīkstam attiecināt arī uz kristieša dzīvi jebkuros laikos. Dzīvojot patiesi kristīgu dzīvu, cilvēks gandrīz neizbēgami nonāk apstākļos, kad sava ticība jāapliecina ne vien ar vārdiem, bet arī ar pašaizliedzīgu rīcību, kas pretrunā tai, kas pasaulē parasta. Par kristīga cilvēka dzīvi kopumā var sacīt, ka tajā mirstam paši sev, lai dzīvotu Kristum.

Diakonija (sengr. διακονία - kalpošana). Tā ir kalpošana tuvākajam un kalpošana Dievam.

Tezē svētbrīdis


DSC02066m_81

Nenotiek līdz turpmākajam paziņojmam
Cancelled until further notice

Tezē svētbrīdis, kas veidots pēc Tezē (Taizé) kopienas parauga, notiek sestdienās plkst. 19.00 Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, Brīvības ielā 119 (ieeja no Cēsu ielas).

Taizé prayer take place every Saturday at 7.00 p.m. at the New St. Gertrude Church, Brīvības 119, Riga (entrance from Cēsu street). 

Saskaņa, miers, ieklausīšanās Dieva vārdā, kopīgi dziedātas un sacītas lūgšanas – tā norisinās Tezē svētbrīdis mūsu draudzē. Apcerīgs klusums mijas ar dziesmām, kapelas krēslu pilda sveču gaisma, mūsu skati vērsti uz Tezē krustu. Te ikviens ir gaidīts, bet nevienam nav jājūtas spiestam izpausties. Drīkstam lūgt par to, kas uz sirds, visiem dzirdot, bet varam arī lūgt līdzi citiem, klusēdami. Te piedzīvojam mūsu Kunga klātbūtni lūgšanas kopībā un dziesmās. Te kopjam savu garīgo dzīvi un augam ticībā un mīlestībā.

Tezē jaunumi facebook.com

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »