2024. gada 24. maijs
Vārdadienas:
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Pasargi, Dievs,
ka mēs pamestu Kungu!
Joz 24:16

Sīmanis Pēteris
viņam atbildēja: "Kungs,
pie kā mēs iesim? Tev ir
mūžīgās dzīvības vārdi."
Jņ 6:68Draudzes nedēļas nogale
"Gaujaslīčos", Cēsīs
2024. gada 12.14. jūlijs
Uzzini vairāk >>

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213  Nedēļas lozungs
Ne ar spēku un ne ar varu, bet ar Manu Garu! –
saka Pulku Kungs. Zah 4:6b

 
26 Plkst. 11.00
Trīsvienības svētki
Maijs

  SlavesanaGulus28V2024_page-0001  

     


Patiesība, kas dara brīvu


Lasījums no Jāņa evaņģēlija 14:23–31 >>
 
 

Šodien, svinot Vasarsvētku dienu, mūsu sirdis ir piepildītas ar pateicību par Tēva neizmērojamo mīlestību un žēlastību, kādu Viņš mums atklājis savā Dēlā Jēzū Kristū. Viņš mūs ir darījis par Kristus mūžīgās dzīvības līdzmantiniekiem caur svēto kristību.  Tajā mēs esam saņēmuši Garu, kas no Tēva un Dēla iziet, – aizstāvi, mierinātāju un iepriecinātāju.

Ja uzmanīgi sekojām līdzi svētdienu lasījumiem, no Lieldienām līdz Vasarsvētkiem, tad būsim pamanījuši, ka tie bija no Jāņa evaņģēlija. Tam ir nopietns iemesls, jo tikai Jāņa evaņģēlijā mēs atrodam visvairāk Jēzus tiešo runu. Tajās Viņš uzsver sava Tēva mīlestību un laipnību ne tikai uz Sevi, bet arī uz mācekļiem. Taču, uzmanīgi lasot Jēzus sacīto, mēs atradīsim, ka vēstījuma centrā ir mīlestība, ar kādu Tēvs ikvienu cilvēku aicina, iedrošina un velk pie sevis. Dievs caur savu Dēlu vēlas mums sniegt patvērumu, mierinājumu un prieku. Tāpēc Jēzus apsolīja mācekļiem sūtīt Svēto Garu – sargātāju, mierinātāju un prieka devēju. Šādi Dievs, atklājot sevi kā mīlošu Tēvu, vēlas mūs “pieradināt” pie sevis, jo Viņa vaigs un būtība ir bijusi mums apslēpta, kā apustulis Pāvils saka: “Viņu neviens cilvēks nav redzējis, nedz spēj pat uzlūkot.” (1Tim 6:16) Bet Viņš cilvēkam atklājies savā Dēlā Jēzū Kristū.

Šāda pakāpeniska pierašana un iepazīšana nav mums sveša, jo ikviens no mums, mazs bērns būdams, mācījies iepazīt savus vecākus. Pirmais ko mēs piedzīvojām, apjautām, pat, ja neskaidri, bija tas, ka vecāki ir drošības, miera un prieka devēji. Iespējams, kādiem no mums šī pieredze ir bijusi, kā mēdz sacīt, “ar garoziņu”. Tomēr, pat ja šo saulainā miera, mīļuma un prieka brīžu nav bijis daudz, mēs tos atceramies un nesam savā sirdī. Tā ir kā dārga dāvana, ko paši, kļūstot par vecākiem, sniedzam saviem bērniem. Taču mūsu pašu nepilnība, nepastāvība un nīcība apēno ikvienu labu pieredzi. Ne velti Pāvils saka: “Pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve.” (1Kor 15:26)

Tāpēc Dievs caur savu Dēlu mums atklāj sevi kā mūžīgu Tēvu, kura mīlestību un gādību nekas nespēj atcelt nedz aizēnot. Caur Svēto Garu Viņš sniedz mums savu visu piepildošo klātbūtni. Turklāt mūsu Kungs norāda, ka dzīves piepildījums nav ierobežots dzimšanas un nāves robežās, bet gan Dieva valstībā. Tur Jēzus aizgāja mums sagatavot mājas vietu, ko nekad neaptumšos bailes, skumjas un nāve. Tā ir patiesība – Svētais Gars –, kas sniedz drošību, mieru un prieku.

Patiesības Gars mūs uztur draudzes kopībā caur svēto kristību. Šis pats Gars sniedz dzīvības vārdu, kurā mēs pieaugam atziņā un paļāvībā uz mūsu Debesu Tēvu. Svētajā Vakarēdienā mēs topam paēdināti un stiprināti ticībā, ka mūsu grēki ir piedoti un debesis atvērtas. Tās ir Patiesības, ko sniedz Kunga Gars, un tās dara brīvu.

Šodien, atjaunojot kristību solījumu, paliksim uzticīgi Kristus mācekļi, turpinot dalīties Viņa mīlestībā un žēlastībā ar līdzcilvēkiem. Vasarsvētki ir mīlestībā pamatotas kopības, ģimenes, draudzes un baznīcas dzimšanas svētki.

Nāc Patiesības Gars, mājo mūsos un starp mums, lai Kristus godība atspīd mūsos!

Āmen.

Fotoalbums "Vasarsvētki mūsu draudzē"
Foto: Ēriks Berzinskis

99424950_2496796263754987_6025644678823542784_nKontaktu forma

* Vārds Uzvārds:
* E-pasts:

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »