Mūžības Svētdiena

Tomēr, tikai raugoties no Mūžības vai Dieva perspektīvas, mūsu persona un dzīve iegūst pilnīgi jaunu kvalitāti. Apustulis Pāvils raksta: “Mēs piederam debesīm”. Piederība ir viena no svarīgākajām atziņām, kas motivē dzīvot. Bet kas gan mēs būtu, ja spētu sevi apzināties tikai līdz nāves robežai? Tad kā Pāvils raksta, mēs līdzinātos kaujamām avīm, kas šodien dzīvo, bet rīt top nokautas. Tāpēc viņš turpina, sakot: “nē, šajās lietās mēs esam uzvarētāji.”1 Mēs dzīvojam Kristū, kurš ir uzvarējis nāvi – mēs dzīvojam mūžībai, nākotnei kopā ar Dievu.

Mums piemīt interesanta īpatnība. Kad domājam par nākotni, mūsu skats neviļus tiek vērsts uz augšu. Tas zināmā mērā pierāda, ka mēs nākotni redzam kā saikni ar kaut ko ārpus mums esošu. Kaut ko, kas spēj pastāvēt mūžīgi. Turklāt, šī mūžība ir pozitīva – tā sniedz drošu paļāvību. Tu tajā vari justies drošs – pieņemts un gaidīts.

Šāda paļāvība un cerība ir pamatota Jēzus personā, kurš to ir apliecinājis ar savu nāvi un augšāmcelšanos. Tieši Jēzus uzvara pār nāvi ir apliecinājums Dieva laipnībai un neizsīkstošai dzīvībai. Labestība un pārpilnība ir viens no kristīgās ticības balstiem. Tā ir labestība, kas meklē un sniedz mieru, nevienu neupurējot. Tā spēj vienīgi upurēt sevi. Tā atrod spēku pārliecībā, ka pie Dieva nav iztrūkuma. Dieva klātbūtnes sasniegšana nav “pēdējā brīža akcija”, kuru iegūt var tikai veiklākie. Tā ir dzīvības pilnība, par kuru nav jācīnās, liekot talkā elkoņus un zobus.

Mūžība ir Dieva dāvana, ko mēs saņemam, uzticībā sekojot glābējam Kungam Jēzum Kristum. Tāda ir kristīga dzīve, kas šajā pasaulē sastop izaicinājumus, kārdinājumus un pārbaudījumus. Un tomēr, tā ir dzīve kopā ar to, kurš ir “uzvarējis nāvi un gaismā cēlis dzīvību”2, kura priekšā nav mirušo. Tā ir dzīve kopā ar patiesā miera un prieka devēju.

Mūžības svētdiena atgādina par mūsu piederību Dievam šeit un mūžībā. Tāpēc mēs ar cerību pieminam Dieva priekšā aizgājušos un ar pacietību gaidām glābēju Kungu Jēzu Kristu.

1 Rom.8:37
2
Tim.1:10

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00,
sākot ar 22.08.

Богослужение
на русском языке:

воскресенье 16.00
Подробнее


Tezē svētbrīži
atsāksies septembrī
Uzzini vairāk
Sk.Tezē jaunumus
facebook.com

Bībeles stundas

notiek svētdienās pēc dievkalpojuma
Atsāksies rudenī


Draudzes koris

mēģina svētdienās 10.10
Uzzini vairāk

2019. gada 19. augusts
Vārdadienas: Melānija, Imanta
Nedēļas lozungs
"No ikviena, kam daudz dots, daudz prasīs un, kam daudz uzticēts, no tā vairāk atprasīs."
Lk 12:48

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes",
Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast

Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu
ielas krustojumā)

>> Skatīt kartēSk. mūsu lapu arī
facebook.com
© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »