2021. gada 2. decembris
Vārdadienas:
Meta, Sniedze
Klausies Manī, tu, Mana tauta,
atdari ausis, Mana cilts! – jo no
Manis nāks bauslība un Mana
tiesa kā gaisma atspī­dēs tautām!
(Jes 51:4)

Tumsa pāriet,
un patiesā gaisma jau spīd.
(1Jņ 2:8)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Katra mēneša 2. svētdienā no 10.00 līdz 11.00 baznīcas priekšnamā (narteksā) draudzes locekļi var saņemt konsultācijas un atbalstu dažādu sociālo problēmu risināšanā. Uzzini vairāk, zvanot: 26331770 (Alda)Dievkalpojumi mūsu draudzē notiek svētdienās 11.00


Dievkalpojumos ir laipni aicināti visi, kam nav noteikta pašizolācija un nav jūtamu elpceļu slimības pazīmju. Pirms ienākšanas dievnamā ir jādezinficē rokas. Esot dievnamā, jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro 2 metru distancēšanās starp dažādu mājsaimniecību piederīgajiem. Uzzini vairāk >>


Dievkalpojums – Dievs kalpo jums
. Jā, dievkalpojums ir unikāla norise, kad Dievs dāvā mums pats sevi Vārdā un Vakarēdiena sakramentā, atbrīvojot mūs no iedzimtā grēka važām, uz ko draudze atbild ar slavu un pateicību. Tas ir notikums, kurā grēka verdzībā esošs cilvēks tiek veidots par brīvu, priecīgu un mīlošu personu. Savukārt piederība draudzei ir kopīgs ceļojums pretī pilnīgai brīvībai un patiesai dzīvei sadraudzībā ar Dievu.

DSC03002_31_67

DIEVKALPOJUMS

- ir draudzes locekļu kopīgs ticības piedzīvojums. Tas veido kopības apziņu, liek cilvēkam pārkāpt pašpietiekamības robežu, pārvarēt aizspriedumu sienas un ieraudzīt sevi kā daļu no kopuma. Visur, kur draudzes kopības apziņa ir attīstīta, draudzes locekļi jūt vajadzību pulcēties, lai, vienojoties lūgšanās, meklētu Dieva klātbūtni. Draudze, kas vienprātībā slavē Dievu, top pildīta ar spēku darboties līdzcilvēku labā;

- kalpo kā līdzeklis indivīda ticības vairošanai. Apustulis Pāvils, runājot par dievkalpojumu, saka - tas “ceļ ticību”. Ar katru norisi dievkalpojumā klātesošo ticība tiek celta. Tas, ko ir grūti izteikt, vairot un piedzīvot vienatnē, kļūst viegli un iespējami, esot kopībā. Dievkalpojums vairo un padziļina ticības saturu, palīdz pieaugt sirsnībā un mīlestībā uz Dievu un cilvēkiem;

- audzina cilvēku, pārveidojot viņa sirdi, kā to nespēj laicīgās izglītības metodes. Iespiesties cilvēka dvēseles dziļumos var tikai Baznīca ar tai piešķirto Evaņģēlija gaismu. Dieva vārds dod spēku apklusināt ļaunās un patmīlīgās dziņas, atbrīvojot cilvēku no to gūsta. Dzīve ticībā ir gatavošanās mūžīgās dzīvības iemantošanai. Kopīgais ticības pārdzīvojums vairo motivāciju, prieku un drosmi. Tas pieceļ pakritušos, atspirdzina piekusušos un iedrošina piepildīt Dieva noliktos pienākumus pret Viņu un draudzi, pret valsti un tautu, pret ģimeni un pašam pret sevi. Apustulis Pāvils to izsaka šādi: “Domājiet par visu, kas patiess, godājams, taisns un šķīsts, kas pievilcīgs un apbrīnojams – kas saistīts ar tikumu un slavējams!” Fil 4:8

Dievkalpojuma uzdevums ir ar grēku nožēlu vest ikvienu cilvēku pie Dieva žēlastības satveršanas. Evaņģēlija saturs ir ietverts divos apliecinājumos: “Kungs, apžēlojies!” un “Tavi grēki ir piedoti!” Tas liek mums aizvien apzināties savu cilvēcisko vājumu un nepilnību, un tiekties pretī tam, Kurš ir bagāts žēlastībā un mīlestībā. Tikai šādi ir iespējams Dieva prātam notikt pie mums, lai mēs spētu panest viens otra nastas, aizlūgt par visiem cietējiem, iesaistīties kalpošanā tuvākajam, lūgt par Valsti un tautu, lai Kristus mīlestības bauslis realizētos dzīvē.

Ja aizvien paturēsim prātā šos dievkalpojuma mērķus: stiprināt draudzes kopības apziņu, celt ticību, atraisīt dvēseli no savtīgo dziņu važām un vairot sabiedrībā izpratni un cieņu pret kristīgām vērtībām, tad dievkalpojums kļūs par svarīgāko ticības dzīves notikumu – sastapšanos un sarunu ar Dievu – par sevi, draudzi, tautu un Valsti!

“Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top tavs vārds. Lai nāk tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.” Mt 6:9,10

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »