2020. gada 10. aprīlis
Vārdadienas:
Anita, Anitra, Zīle
Svētīts vīrs, kas bīstas Kunga,
kam tīk Viņa baušļi.
(Ps 112:1)

Ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.
Jūs bijāt kā klīstošas avis, bet
tagad esat atgriezušies pie sava
Gana un dvēseļu Sarga.
(1Pēt 2:24–25)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Tezē svētbrīdis

sestdienās 19.00

Dievkalpojumi un Teze svētbrīži
līdz 12. maijam nenotiek

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Nedēļas lozungs
Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens,
kas Viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. (Jņ 3:16)

Draudzes locekļu ievērībai!
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā dievkalpojumi nenotiek.
Privāto grēksūdzi un absolūciju, aizlūgšanas, kā arī Vakarēdienu var saņemt individuāli,
iepriekš sazinoties ar mācītāju – 29461947

 Svētdienas skolas mācības notiek attālināti.
Nodarbību materiāli ir apskatāmi Svētdienas skolas FOTOGALERIJĀ


Pasha Lielā piektdiena

Svētbrīdis

 

Mans Dievs, mans Dievs!

Lasījums no Jāņa evanģēlija 19:16-30

Mīļie draugi!

Šodien mēs pieminam Jēzus krusta nāvi un esam aicināti ieraudzīt, saklausīt un piedzīvot šīs traģēdijas dziļumu. Tas ir vienīgais veids, kā atrast atbildes uz mūsu dzīves lielajiem jautājumiem. Mēs, protams, varam to nolikt tālajā notikumu plauktā kā maznozīmīgu faktu. Pievērst acis, ausis un sirdi daudz kam citam. Turklāt pavisam drīz ir Lieldienas, ar tām piederīgo prieku un svinībām, lai gan arī to ierobežos un apēnos pandēmijas laika noteikumi. Lai vai kā, tie ir nozīmīgi svētki lielākajai daļa cilvēku - par to jādomā, tiem jāgatavojas! Jā, tā ir taisnība. Bet Lieldienas savu patieso nozīmi iegūst tikai Jēzus dzīves un nāves kontekstā.

Kamēr Lieldienas uzlūkojam tikai kā dzīvības svētkus, tad tā ir tikai ideja, ko var pieņemt vai noliegt, svinēt vai nesvinēt. Taču klusās nedēļas notikumi ar to kulmināciju Lielajā Piektdienā mūs nostāda Jēzus personas priekšā. Te atklājas lielā atšķirība. Pret ideju vai viedokli mēs varam izturēties dažādi, tas nav nekas personisks. Taču sastapšanās ar Jēzu, viņa ciešanām un nāvi ir pavisam kas cits.

Līdzīgi būtu, ja par notiekošo pasaulē runātu vispārināti vai teorētiski, bez īpašām emocijām vai ar tām. Bet pavisam citādi ir tad, ja notikums skartu tavu un tev tuvu, mīļu cilvēku dzīvi. Tad tas iegūtu pavisam citu svaru un nozīmi. Tad tā kļūtu tava aktualitāte, kas liek iesaistīties, jo pārņem tavu prātu, iesaista visus spēkus un gribu. Tieši tādos brīžos mēs nonākam vistuvāk augstākajam bauslim: “Mīli Dievu ar visu savu sirdi, prātu un spēku.” Tikai dziļi personiski notikumi liek ieraudzīt citādi nepamanīto un šķietami mazsvarīgo.

Šī iemesla dēļ Jēzus ciešanu stāsts nav tikai ideja, bet gan tevi, mani un mūsu dzīvi skarošs notikums. Tas apraksta ikviena cilvēka dzīves lielāko vērtību – mīlestību. Kas ir mīlestība? Šis jautājums līdzīgs tam, ko uzdod Pilāts: “Kas ir patiesība?” Pirmais solis ceļā uz atbildi ir ticība. Vai tu tici, ka mīlestība un patiesība ir tavu esību aprakstošie lielumi? Otrs solis ir personificēšana - no idejas uz personu. Mūsu ticības pamatā ir Jēzus aicinājums: “Seko man... nāciet pie manis.” Citiem vārdiem, mīlestība un patiesība nav aiz gara laika apcerami vārdi. Tos ir jāpiedzīvo, sastopoties ar to pirmavotu.

Lasīt tālāk

  big_59511   

Kā varam lūgt COVID-19 izplatības laikā

Savās lūgšanās:


Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Kopā ar citiem:


Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Lasīt tālāk
    
     
SvGB_picture08_50  

Mīļie draudzes locekļi,

ir prieks vērot, ka piederības apziņa mūsu Baznīcai un draudzei ārkārtējās situācijas laikā nav mazinājusies. Daudzi atver draudzes mājaslapu internetā, lai uzturētu kopību ar mācītāju un draudzi, lai saņemtu stiprinājumu. Paldies lapas administratorei Vitai, mūsu mācītājam un ikvienam, kas rūpējas, lai draudze varētu pildīt savu Dieva uzticēto uzdevumu arī tagad! Ikviens pārbaudījums Dieva spēkā var nākt mums par labu. Šis laiks varbūt ir sekmējis mūsu mājas lūgšanu dzīvi, veicinājis mūsos apziņu, ka esam Dieva rokās, un, ka vienīgi Viņš ir tas, kurš mūs uztur un par mums gādā. Varbūt biežāk un sirsnīgāk aizlūgšanās pieminam savus tuviniekus, savu draudzi, Baznīcu, valsti, daudzos cietējus, kas pasaulē. Varbūt vairāk novērtējam to, kas iepriekš šķita tik pašsaprotams, proti dievkalpojumu, jo mūsu ilgas pēc kopības ar mūsu māsām un brāļiem, bet visvairāk – ar mūsu Kungu Viņa Vārda pasludinājumā un Svētajā Vakarēdienā – ir tikai augušas.

Tomēr arī šajos apstākļos vēlos atgādināt kādu mūsu draudzei svarīgu lietu. Iepriekšējā kopsapulcē sniegtajā atskaitē dzirdējām, ka galvenais ienākumu avots draudzei ir jūsu ziedojumi, kas visbiežāk tiek pienesti svētdienas un ceturtdienas dievkalpojumos. Tā kā šobrīd dievkalpojumi to parastajā veidā notikt nevar, vēlos sirsnīgi lūgt šīs lapas apmeklētājus turpināt atbalstīt draudzi ar aizlūgumiem un –  kam tas iespējams – ar ziedojumiem, tos pārskaitot uz draudzes kontu. Tas nepieciešams kaut vai tādēļ vien, ka, lai gan dievkalpojumi klātienē nevar notikt, izdevumi baznīcas uzturēšanai gandrīz nemaz nav mazinājušies. Lai Dievs svētī bagātīgi katru ziedotāju!

Vēlu mums visiem, lai šis  atteikšanās laiks ved mūs vēl tuvāk kopā un tuvāk mūsu Kungam, ka paliekam droši Viņa patvērumā un esam čakli Svēto Rakstu lasīšanā un sirsnīgi savās lūgšanās un aizlūgšanās!

Ar mīļiem sveicieniem

Jūsu Vilis Kolms,
draudzes priekšnieks

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »