2022. gada 26. novembris
Vārdadienas:
Konrāds, Sebastians
Tā saka Kungs: "Laipnības laikā
Es tev atbildēju, glābšanas
dienā Es tev palīdzēju."
Jes 49:8a

Redzi, Dieva Valstība ir jūsu vidū.
Lk 17:21b

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Tezē svētbrīži >>

sestdienās 19.00

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30Nedēļas lozungs
Lai jūsu gurni ir apjozti un jūsu lāpas degošas! Lk 12:35

  
27 Plkst. 11.00
Adventa pirmā svētdiena
Novembris

 
DSC07168_50_1_31  
 

Svētruna Mūžības svētdienā


Lasījums no Mateja evaņģēlija 25:1–13 >>

Mīļie draugi, ar Mūžības svētdienu mēs noslēdzam Baznīcas gadu. Šogad šajā nedēļā mēs svinam arī mūsu Latvijas valsts 104. gadadienu. Ar cieņu un godbijību mēs pieminam mūsu tautas upurus neatkarības karā, kā arī visus mūsu mīļos, kas devušies mūžībā. Šajā gadā mēs esam sastapušies ar līdz šim tikai teorētisku iespējamību – Krievijas iebrukumu neatkarīgā valstī. Krievijas agresija pret Ukrainas valsti ir satricinājusi Eiropu un visu demokrātiski domājošo pasauli. Kara sekas ir skārušas arī Latvijas ekonomiku, drošību un labklājību. Un vēl arī jaunievēlētā Saeima, kas nespēj vienoties par turpmāko darbu un mērķiem. Šķiet esam nonākuši teju mītiskā pasaulē, kurā pienākusi diena, kad no aizmirstības tumsas atmodies ļaunais briesmonis, apmāj cilvēku prātus un neapturami iznīcina visu labo.

00.159.179_PS1_1_60


Nav šaubu, ir pienākusi stunda atmosties un ieskatīties patiesībai acīs. Nāves realitāte ar tās spēku un tumsu ir pienākusi tuvāk, nekā esam varējuši iedomāties. Arhibīskaps Jānis Valsts svētku dievkalpojuma svētrunā sacīja: “(..)Latvijā gan latviešiem, gan krieviem vajadzētu saprast, ka starp mums un nāvīgi nopietnajiem “Iskanderiem” stāv tikai šī Latvijas valsts(..) tādēļ gribam, nē, – mums vajag, lai tā būtu stipra un vienota. Tāda tā var būt tikai tad, kad to atbalsta vienota, iekšēji izlīgusi tauta.”1 Ar šiem vārdiem arhibīskaps norādīja uz nepieciešamību katram Latvijas iedzīvotājam apzināties Latvijas valsts izšķirošo vērtību un uz vienotības obligātumu mūsu brīvības nosargāšanā.

Taču, raugoties plašāk, mēs esam aicināti ieraudzīt un novērtēt to Vienīgo, kas stāv starp mums un katru nāvi sējošu ieroci, cilvēku neprātu, lepnību, patmīlību, vērtību devalvāciju un mūžīgo nāvi. Vai tiešām, mums ir jāpiedzīvo tā stunda, kad uz mūsu rokām izdziest dārgu cilvēku – bērnu, laulātā, brāļa, māsas vai vecāku – dzīvība, lai spētu apzināties, cik neapturama un nepārvarama ir aiza starp dzīvību un nāvi? Tai nespēj pretoties neviena politiska iekārta, nedz progresīvā domāšana, nedz sapņi par impērijas atdzimšanu. Ir laiks atsaukties Dieva aicinājumam uzticēties un sekot tam Vienam, Dieva Dēlam, kas stāv par un dēļ cilvēces un ir uzcēlis tiltu pāri ļaunuma postažai un nāves bezdibenim, kas mūs šķir no patiesas dzīvības un dzīves.

Šodienas evaņģēlijs pieskaras šai tēmai, liekot raudzīties uz sekām, ko izraisa dzīve bez patiesa satura – bez Dieva. Lukturi līdzībā minēto jaunavu rokās ir pielīdzināmi cilvēka sirdij. Dažkārt var paiet desmitgades, līdz kādā brīdī savā sirdī apzināmies, ka kaut kas īsti nav kārtībā ar mūsu dzīvi. Tieši lielo krīžu laikā atklājas mūsu izveidotās vērtību sistēmas un priekšstatu mērķis – nāve vai dzīvība. Līdzīgi kā ar nekvalitatīvām svecēm, kurās dakts ražošanas procesā ir novirzījusies tuvāk ārmalai. Šādas sveces degšanas laikā pēkšņi izkūst, un dakts noslīkst izkusušā vaska peļķē. Lai arī cik balta un stalta būtu šāda svece, tā agrāk vai vēlāk sagādā nepatīkamu pārsteigumu, ļaujot tumsai pārņemt dzīves telpu.

Reiz Jēzus mācekļi atgriezās no tiem uzticētās misijas un aizgrābtībā ar lepnumu stāstīja Kungam par saviem panākumiem, pakļaujot ļaunos garus. Uz ko Jēzus tiem sacīja: “Nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ierakstīti debesīs.” (Lk 10:20) Ar šo Jēzus grib norādīt uz svarīgāko patiesību, dārgāko vērtību – uzticību un piederību Tam, kurš spēj nomaldījušos un nāves varai pakļauto cilvēku padarīt par mūžīgās dzīvības dalībnieku. Mūsu gudrība, sasniegumi, pašapziņa un pašnovērtējums, nesagādā patiesās dzīvības dāvanu. Pravieša Jesajas grāmatā Dievs saka: “Priecājieties un līksmojiet mūžam par to, ko Es radu!” (Jes 65:18) Dzīvei patieso saturu, kvalitāti piešķir vienīgi Tas, kurš pats ir neizsīkstošās dzīvības avots. Vienīgi stāvot šīs neizsmeļamās dzīvības priekšā var ieraudzīt tās patieso bagātību. Par to mums atgādina Jēzus krusts, pie kura mirdams Viņš atmaskojis un uzvarējis grēka, nāves un elles varu. Dieva dāvātā dzīvība ir viena no galvenajām mērauklām ikvienam sirds nodomam, jo vienīgi dzīvībai pieder mīlestība, piedošana un līdzcietība. Tāda ir mums Kristus dāvātā dzīvība, tā nepazīst nāvi un tajā visi ir dzīvi, jo tā ir mīlestības apņemta dzīve. Kā apustulis Pāvils saka: “Mīlestība(..) panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas.” (1Kor 13:7-8)

Tad nu raudzīsimies uz Krustā Sisto un augšāmcelto! Viņa dzīves ceļa uzlūkošana vairo patieso dzīvību. Pienesīsim ikdienas savam Kungam pateicības upurus par Viņa mīlestību. Tuvodamies Viņam, mēs tuvināmies arī savā starpā un arī ar tiem, kas jau skata Dieva godību debesu valstībā. Dzīve Dievā ir virzība no laba uz vēl labāku. Šodienas līdzības tēliem runājot, no gaidīšanas uz sliekšņa pie kāzu mielasta galda. Posīsimies arī mēs, jo mūsu Kungs, jau klāj sava mielasta galdu, lai pie tā paēdinātu mūs un tos, kas sēž pie kāzu galda debesīs!

Āmen.

 

Kontaktu forma

* Vārds Uzvārds:
* E-pasts:

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »