2020. gada 28. maijs
Vārdadienas:
Vilis, Vilhelms
Pievērsies man un žēlo mani,
jo esmu vientuļš un nabags!
(Ps 25:16)

Slimais Jēzum atbildēja:
“Kungs, man nav cilvēka, kurš
mani ienestu ūdenī, kad tas tiek
sakustināts, bet, kamēr es tur
nokļūstu pats, cits  nokāpj pirms
manis.” Jēzus viņam sacīja:
“Celies, ņem savu gultu un staigā!”
(Jņ 5:7–8)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Tezē svētbrīdis

sestdienās 19.00

Ceturtdienas dievkalpojumi un Tezē svētbrīži līdz 9. jūnijam nenotiek

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Nedēļas lozungs
Kristus saka: Kad Es no zemes tikšu paaugstināts, Es visus vilkšu pie sevis. (Jņ 12:32)


Svētā Gara svētki – Vasarsvētki

Dievkalpojums 31. maijā 11.00

Nāc, Svētais Gars, un piepildi mūsu sirdis ar Tavas mīlestības liesmām! Alleluja!


shutterstock_1034080006a_181    
Atcerēsimies, ka, esot baznīcā, ir jāievēro 2 m sociālā distancēšanās.
Dievnama apmeklējums ir jāatliek:
- ja ir elpceļu saslimšana,
- ja pēdējās 14 dienās esat atgriezies no ārzemēm vai esat kontaktējies ar COVID-19 slimnieku.
Būsim atbildīgi!


Exaudi – septītā Lieldienu svētdiena

Klausies un dzirdi!

Lasījums no Jāņa evaņģēlija 15:24 – 16:1

e84f99778e4aa4e8619353bfdce61234_501

Ikviens cilvēks grib būt uzklausīts un saprasts. No ticības skatupunkta raugoties, šī vēlme ir vēl aktuālāka – būt Dieva uzklausītam. Acīmredzot mūsos ir kāds “indikators”, kas “būt uzklausītam” stāvokli definē kā būt cienītam, novērtētam un pat mīlētam. Tāpēc mēs gribam būt cilvēku un Dieva uzklausīti. Taču ir kāda neliela, bet būtiska nianse. Mēs gribam būt uzklausīti, bet vai gribam uzklausīt un sadzirdēt cilvēkus un Dievu?

Kopš mūsu priekšā ir atvērusies sociālo tīklu pasaule, cilvēku vēlme izpausties ir gājusi plašumā. Rakstu plūdiem šķiet vairs nav gala. Šo “plūdu” autori raksta un pārpublicē visu, kas piesaista uzmanību un kairina fantāziju.  Kā gan citādi to vēl varētu apzīmēt, ja ne vēlmi būt sadzirdētam un sajusties kā viszinošam “speciālistam”.  Ikviens var iesaistīties, bet ar nosacījumu – pārlieku neargumentēt. Ja neproties laikus “pierauties”, var dabūt pamatīgu kritikas, apsmiekla un nicinājuma šalti.

Šodienas evaņģēlija lasījumā mēs dzirdam Jēzu sakām: “bet, lai piepildās vārds, kas viņu bauslībā rakstīts: “tie mani ienīduši bez pamata.” Cilvēku vēlme diktēt noteikumus līdzcilvēkiem un debesīm ir tikpat sena, cik cilvēks pats. Arī Jēzus kādā brīdī piedzīvo to, ko šodien sauc par mobingu. Vēl vairāk, Jēzus vārdiem runājot, par upuri nicinājumam kļūst Dievs: “tie ir ienīduši, gan mani, gan manu Tēvu.” Tas patiesi ir paradoksāli – cilvēks grib būt sevis paša nicināto cilvēku un Dieva uzklausīts un sadzirdēts. Šajā paradoksā atklājas cilvēku raksturojošs pašpietiekamības un vientulības stāvoklis. To Svēto rakstu vārdiem sauc par atrašanos grēka varā.

Lasīt tālāk


Debesbraukšanas svētku dievkalpojuma videoieraksts

Kā Tas Kungs ir uzkāpis debesīs, tāpat Viņš atkal nāks. Alleluja!
       Lasījums no Lūkas evaņģēlija 24:46-53


Pēdējie vārdi, ko Jēzus saka mācekļiem un mums pirms pacelšanās debesīs ir ļoti nozīmīgi un iedrošinoši. Tas kā ar vecmāmiņu, kas savam mazbērnam atsūta apsveikuma kartiņu, kur noslēgumā ir rakstīts: “Uzvedies labi, klausi vecākus un neaizmirsti rūpēties par kaķēnu. Es tevi ļoti mīlu. Tava vecmāmiņa.”

Uzdevums ir skaidrs – dzīvo krietni, parādi cieņu un rūpējies par to, kam vajag mīlestības. Dzīvo! Dzīve ir vērta, lai to dzīvotu. Un tam klāt apliecinājums: “Es tevi mīlu.” Šis īsais teikums ir kā ceļa maize, mērojot dzīves ceļus. Šis apliecinājums būs aizvien dzīvs arī tad, kad to autors būs mūžībā. Cik dziļi un patiesi vārdi – dzīvo, jo tu esi mīlēts!

Jēzus atvadu vārdos mēs dzirdam šo pašu pamudinājumu un apliecinājumu. Jūs būsiet mani liecinieki, tas ir aicinājums un darbs. Liecinieks ir cilvēks, kas dara zināmu to, ko ir redzējis un dzirdējis. Un tas, ko mācekļi un mēs esam redzējuši un dzirdējuši, ir kāds, kurš ir cietis to, kas mums būtu jācieš, lai mēs nekad nebūtu vieni ciešanās. Viņš uzvarēja nāvi un trešajā dienā augšāmcēlās no kapa. Tagad kā dzīvības Kungs un tās avots viņš ir klātesošs, lai kurp mēs ietu. Tas ir tas varenais un cerību pilnais stāsts, ko esam aicināti apliecināt citiem. To mēs varam darīt dažādos veidos. Stāstot citiem, ko šis notikums nozīmē mums, kad paši sastopamies ar izaicinājumiem vai iespējām. Vai arī rīkoties šī notikuma iedvesmoti. Novērsties un pretoties dusmām, aizvainojumam un atriebībai un pieķerties piedošanai un izlīgumam, lai mūsu un līdzcilvēku dzīvība, dzīve varētu augšāmcelties jaunai iespējai. Tas ir mūsu uzdevums.

 Taču, līdzīgi kā vecmāmiņas atklātnītē, mums nav dots tikai uzdevums. Mums ir dots mīlestības apliecinājums. Jo, atvadoties, Jēzus svētīja mācekļus un visus, kas sekos tiem. Svētīšana ir spēcīgākais mīlestības apliecinājums. To nepārprotami izsaka apustuļa Pāvila vārdi: “Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu.” Ef 1:3-5

Luters par Debesbraukšanu raksta: “Es ticu Viņam, kas ir uzveicis grēku, nāvi, un visas lietas, kas apspiež mūs un dara nebrīvus. Tas ir patīkams pavērsiens un liels mierinājums, kad mums tiek sacīts, ka nāvei ir atņemta vara un tā pati ir nonāvēta, lai tā vairs nav jūtama. Tomēr, tas sniedz prieku un mierinājumu tikai tiem, kas uz to tic. Jūs neatradīsiet atbrīvošanu no šī gūsta savos darbos, gavēšanā, lūgšanās, amata tērpos, un neatkarīgi no tā, cik daudz lietas jūs varētu darīt; bet tikai esot tur, kur ir Kristus, kurp Viņš ir uzgājis un kurp viņš vada visus atbrīvotos gūstekņus. Tāpēc tam, kas grib būt atbrīvots no grēka, sātana un nāves, ir jānāk tur, kur ir Kristus. Kur Viņš tagad ir? Viņš ir šeit kopā ar mums, un šī iemesla dēļ viņš sēž debesīs, lai varētu būt tuvu pie mums. Tātad mēs esam ar Viņu tur augšā, un Viņš ir kopā ar mums šeit lejā. Vārdā un Sakramentā Viņš nāk pie mums lejā, un caur ticību mēs paceļamies augšā pie Viņa.”

Nav cita iemesla, kādēļ Jēzus to visu ir paveicis, kā tikai mīlestība. Un Jānis raksta: “Dievs ir mīlestība.” Nav nekā svarīgāka par Viņu pašu un mīlestības apliecinājumu. Šo vēsti mēs esam aicināti ņemt līdzi ikdienas gaitās, ar to celties un gulties. Mēs esam liecinieki mīlestībai, kas ikvienu ceļ augšām no kapa. Un kad pienāks mūsu laiks, mēs kā Dieva svētīti, mīlēti bērni, skatīsim mūsu Kunga laipnībā un mīlestībā starojošo vaigu.

 Esi tur, kur ir Kristus, tici aicinājumam un apliecinājumam – “dzīvo krietni, parādi cieņu un rūpējies par to, kam vajag mīlestības. Dzīve ir vērta, lai to dzīvotu. Es tevi mīlu!”

Āmen.

Lai Jums svētīgi un priecīgi Debesbraukšanas svētki!
Dievs mūs aicina neraizēties un visas vajadzības darīt zināmas Viņam ikvienā mūsu lūgšanā (Fil 4:6)


LELB Diakonijas centrs ir atvēris bezmaksas garīgā atbalsta telefona līniju.

Ja Tev nepieciešams garīgs atbalsts, saruna vai aizlūgums, zvani uz tālruni 80700003,
zvani tiek pieņemti no 8.00 līdz 22.00


Tu neesi viens!
 

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »