1. martā 19.00


Pelnu trešdienas
dievkalpojums,
kas ievadīs Ciešanu
un
gavēņa laiku

Klusu, trokšņi, pasaul’s nieki!

Dieva draudze, draudze svēta, uz šo draugu paraugies!
Tam tu esi novēlēta, tas dod mūžam priecāties.

Kāda augsta svētība tev šais dienās gādāta!
Klusu, trokšņi, pasaul’s nieki!
Sirdī mums aust debess prieki.

(94. dziesma, 4.pants, Jaunā Dziesmu grāmata)

Svēta draudze! Ko tas nozīmē?  Tā ir piederība Dievam, jeb dzīve kopā ar Viņu. Šo kopības esamību Dievs ir apstiprinājis savā Dēlā, kuru drīkstam uzlūkot un iepazīt kā draugu! Šim Draugam mēs esam novēlēti un šajā novēlējumā nepārprotami ieskanas derības nots. Vecās Derības grāmatas mums vēsta, ka derību ar tautu Dievs noslēdz vienpusēji, arī Jēzus ir labais Gans, kas Pats meklē, atrod un atnes mājās pazudušo, piešķirot dievbērnību. Piederēt Dievam, nozīmē būt kopā ar Viņu nākotnē – nebeidzamā dzīvībā. Šī derība un piederība sniedz prieku.

Taču piederība kādam, kas ir augstāks un lielāks par tevi, ne vienmēr ir iemesls vai garants priekam. No vēstures zinām, ka būt piederīgam kungam nozīmē atrasties verga vai kā minimums kalpa stāvoklī. Un šāds sociālais status reti ir bijis saistīts ar lielu prieku. Pat šodienas apstākļos ir neskaitāmi cilvēki, kas zaudējuši uzticību valdībai, ir gatavi pamest dzimto zemi. Nav šaubu, piederība pati par sevi vēl nesniedz prieku.
“Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas

Man tic, nepaliktu tumsībā”
(Jņ.12:46)

15. februārī sācies

Iesvētību kurss


Nodarbības notiek trešdienās no 19.00 līdz 21.00 baznīcas mazajā zālē, ierašanās no 18.30, lai pirms nodarbības stiprinātos ar siltu kafiju/tēju. Mācību grafiks.

 Nedēļas nogales  izbraukumā, kas ir kursa neatņemama sastāvdaļa, Iesvētību kursa dalībnieki dosies 29.
30.aprīlī uz viesu namu "Satekas", Vecumnieku novadā. Pasākuma tēma Garīgā dzīve. Lasi vairāk.Fotoalbums

Mācītāja ievešana amatā

19. februārī, mūsu mācītājs un bīskaps Guntars Dimants arhibīskapa Jāņa Vanaga uzdevumā svinīgā dievkalpojumā ieveda amatā Epifānijas ev. lut. krievu draudzes mācītāju

Pāvelu Levuškānu.


Domājams, katram Evaņģēliski luteriskās Baznīcas loceklim ir zināms, ka šogad aprit 500 gadi, kopš teoloģijas doktors un Vitenbergas universitātes profesors Mārtiņš Luters publiskoja savas 95 tēzes, tādejādi aizsākot Luteriskās reformācijas kustību Vācijā, Eiropas ziemeļos un Baltijā. Rīgā pirmās luterāņu draudzes izveidojās ļoti drīz pēc Reformācijas sākuma Vācijā
1521. gadā Sv. Pētera baznīcā Andreasa Knopkena (Andreas Knöpken) vadībā un 1522. gadā Sv. Jēkaba baznīcā Silvestra Tegetmeijera (Sylvester Tegetmeier) vadībā.

Andreas Knopkens Reformācijas apustulis Rīgā

12. februārī pēc dievkalpojuma draudzes locekļi sapulcējās mazajā zālē, lai noklausītos mūsu kora diriģenta un Lutera Akadēmijas docenta Viļa Kolma priekšlasījumu par Luteriskās reformācijas aizsācēju Rīgā Andreasu Knopkenu un viņa līdzgaitniekiem: Johanu Lomilleru – Rīgas rakstvedi, Silvestru Tegetmejeru – Sv. Jēkaba baznīcas mācītāju, Johanu Brīsmani – Luteriskās dievkalpošanas Rīgā līdzautoru (kopā ar Andreasu Knopkenu) un Burkhardu Valdi – dziesminieku un dramaturgu, no kuriem katrs pienesa savu, lielāku vai mazāku, artavu Latvijas ev. lut. Baznīcas veidošanā un attīstībā.

Andreass Knopknes dzimis ap 1468. gadu Brandenburgā (tagadējā Polija) muižnieka ģimenē, no 1492. g. kalpojis kā draudzes mācītājs Pomerānijas bīskapijā, 1517.gadā pārcēlies uz Rīgu, uzsākot kalpošanu mācītāja palīga amatā Sv. Pētera baznīcā. Tā paša gada oktobrī Andreass tika uzņemts Rīgas nevācu sālsnesēju  garīgajā brālībā un kļuva par tās rakstvedi un mesu priesteri pie viņu altāra Sv. Pētera baznīcā. Evaņģēliski luterisko mācību Andreass Knopkens savos sprediķos sāka sludināt 1521. gadā. Gatavojoties disputam ar Romas pāvesta piekritējiem, kas notika 1522. gada 12. jūnijā Rīgas Sv. Pētera baznīcā, Andreass Knopkens uzrakstīja 24 tēzes, kurās izklāstīja savas idejas.

Viens no ev. luteriskās dievkalpošanas un 1530. gadā izdotās dziesmu grāmatas veidotājiem A. Knopkens bija arī vairāku dziesmu autors. Viņa komentāri Vēstulei Romiešiem Vācijā piedzīvoja trīs izdevumus. Viņš bija teologs, mācītājs, vispusīgi izglītots cilvēks un pirmais reformators Rīgā, bet būt pirmajam vienmēr ir tik grūti!

A. Knopkens miris Rīgā 1539. gada 18. februārī, apbedīts Rīgas Sv. Pētera baznīcā.

Interesanti, ka Knopkenu dzimta turpina pastāvēt. Reformācijas apustuļa pēcteči patlaban dzīvo Saldus novadā, Zirņos, un ir piederīgi Rīgas Jēzus draudzei. Ģimenē aug trīnīši.

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00
 
Богослужение
на русском языке:
 воскресенье 16.00
Подробнее

Vasaras nometne

"Gaujaslīčos", Cēsīs
4.
6. augustā
Uzzini vairāk

Tezē lūgšanas


notiek piektdienās

plkst. 18.00

Ieeja
no Cēsu ielas
Lasi vairāk. Fotoalbums
Sk.Tezē lapu arī facebook.com

Bībeles stundas

katru svētdienu pēc dievkalpojuma.
Tēma: Mateja Evaņģēlijs

Laulību kurss

 pāriem, kuri gatavojas stāties kristīgā laulībā, un jaunlaulātajiem.
Pieteikšanās:
guntars.dimants@lelb.lv

Uzzini vairāk


Jauniešu vakari

notiek sestdienās 16.00
Uzzini vairāk:
jauniesugertrude
@gmail.com
,
20047084 (Dace)

Draudzes koris

mēģina svētdienās 10.10
Uzzini vairāk


Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu dienas centrs „Paaudzes”
gaida apmeklētājus un arī palīdzīgas rokas
Lasīt vairāk


Noderīgas tiešsaites


Latvijas Evaņģēliski Luteriskā baznīca

www.lelb.lv


www.bibele.lv


www.lkr.lv


www.lugsana.lv

Pie baznīcas
satiku kādu vīru,
Un tam vaicāju,
Pa kuru ceļu
man doties tālāk?
Viņš uzlūkoja mani
un teica:
Īstais ceļš ir tikai viens,
Un tas sākas šeit!

/Livars/

livars.blogspot.com


2017. gada 27. februāris
Vārdadienas: Līvija, Līva, Andra
Nedēļas lozungs
"Redzi, mēs dodamies uz Jeruzālemi, un piepildīsies viss, ko pravieši rakstījuši par Cilvēka Dēlu." (Lk.18:31)

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes", Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast

Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu ielas krustojumā)

>> Skatīt kartē


Sk. mūsu lapu arī
facebook.com
© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »