2021. gada 25. septembris
Vārdadienas:
Rodrigo, Rauls
Kungs atdara acis aklajiem.
(Ps 146:8)

Lai jūsu gara acis būtu
apgaismotas un lai jūs zinātu,
kas ir Viņa aicinājuma cerība.
(Ef 1:18)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Katra mēneša 2. svētdienā no 10.00 līdz 11.00 baznīcas priekšnamā (narteksā) draudzes locekļi var saņemt konsultācijas un atbalstu dažādu sociālo problēmu risināšanā. Uzzini vairāk, zvanot: 26331770 (Alda)Laulības

Laulība ir mūža savienība. Tā ir divu cilvēku atbildības, gribas un apņemšanās akts, kas tiek apliecināts Dieva un liecinieku priekšā.

Laulība ir Dieva iestādījums. Katram kristietim laulību pienākas slēgt Baznīcā paredzētajā kārtībā.

Noslēgt laulību baznīcā nozīmē, ka jūs solāties dzīvot kristīgu laulības dzīvi, t.i., praktizēt kristīgo ticību gan individuāli, gan arī laulībā un ģimenē.

Kas jāņem vērā, piesakot laulību?
Iesniegums par laulības noslēgšanu ir jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms plānotā laulību datuma. Pēc dokumentu noformēšanas, dzimtsarakstu nodaļa izdos izziņu, kura būs jāiesniedz draudzes kancelejā.

Kādi ir priekšnoteikumi, lai noslēgtu laulību Evaņģēliski luteriskajā baznīcā?


Lai stātos kristīgā laulībā, ir jābūt kristītiem un iesvētītiem Evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem. Abiem laulību kandidātiem jābūt brīviem, t.i. neprecētiem vai atraitņiem. Šķirtas iepriekšējās laulības gadījumā, vispirms ir jākonsultējas ar mācītāju. Papildus augšminētajai kārtībai ir jāievēro attiecīgo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības (skat. Civillikumu).

Ar ko sākt?

Ja esat nolēmuši laulāties mūsu baznīcā, tad, vispirms, pie mācītāja saskaņojiet laulību ceremonijas datumu un laiku. Tas būtu jādara savlaicīgi, jo īpaši gadījumā, ja vēlaties laulāties vasarā.

Kas jāņem vērā, piesakot laulību?

Iesniegums par laulības noslēgšanu ir jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms plānotā laulību datuma. Pēc dokumentu noformēšanas, dzimtsarakstu nodaļa izdos izziņu, kura būs jāiesniedz draudzes kancelejā.

Ko darīt, ja neesmu kristīts un/vai iesvētīts, bet vēlos stāties kristīgā laulībā?

Jums ir jāapmeklē Iesvētību mācības kurss un dievkalpojumi. Pēc mācību kursa pabeigšanas mācītājs jūs kristīs un/vai iesvētīs un, līdz ar to, jūs būsiet uzņemti draudzē. Draudze nekādā gadījumā nevēlas kādu piespiest kļūt par Baznīcas locekli tikai tāpēc, lai varētu laulāties baznīcā, jo tas nozīmētu nepatiesi apliecināt ticību un dot nepatiesu solījumu dzīvot kristīgu dzīvi. Taču, ja vēlaties tik laulāti baznīcā un saņemt Dieva svētību jūsu laulībai, jums ir jāapliecina sava ticība Dievam.

Vai iespējams tikt laulātiem Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, ja Jūsu līgava vai līgavainis pieder citai kristīgai konfesijai?

Jā, ir iespējams. Tomēr jāievēro, ka citai konfesijai piederīgiem ir jāpilda savas Baznīcas prasības. Šajā gadījumā jābūt skaidrībā, kā kopīgi praktizēsiet savu kristīgo dzīvi, ja piederat katrs savai konfesijai. Tā kā Romas Katoļu Baznīcā laulība ir sakraments, tad šīs Baznīcas kārtība principā neparedz iespēju saviem locekļiem laulāties citās konfesijās. Ja viens no laulību kandidātiem ir praktizējošs citas konfesijas loceklis, tad vispirms vajadzētu savu nodomu darīt zināmu savam mācītājam vai priesterim.

Vai iespējams laulāties šajā draudzē, ja esam citas luteriskās draudzes locekļi?

Jā, ir iespējams. Ir parasts, ka draudzes locekļi laulības, bērnu kristības u.c. svin savā draudzē. Laulības ir ne tikai privāts notikums, bet arī svētki ģimenei un draudzei. Tādēļ ļoti ieteicams laulības slēgt savas draudzes vidū. Iemesli, kādēļ laulības mēdz izvēlēties slēgt ne savas draudzes baznīcā varētu būt, piemēram, īpaša savas dzimtas vēsturiska saistība ar kādu citu baznīcu. Katrā ziņā, vispirms, šo jautājumu pārrunājiet ar savas draudzes mācītāju.

Kādi Liturģiskā gada laiki laulībām nav piemēroti?
Laulības Evaņģēliski luteriskajā baznīcā parasti nenotur Lielā Gavēņa laikā: no Pelnu dienas līdz Lieldienām.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »