2022. gada 4. oktobris
Vārdadienas:
Modra, Francis, Dmitrijs
Vai! tam, kas savu Radītāju
apstrīd – tas tik šķemba no
māla trauka! Vai māls teiks
savam veidotājam: ko tu taisi?
Jes 45:9a

Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs Vārds.
Lai nāk Tava Valstība.
Tavs prāts lai notiek kā
debesīs, tā arī virs zemes.
Mt 9:9-10

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00
(atsāksies 6. oktobrī)

Tezē svētbrīži >>

sestdienās 19.00

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30Sveču diena - Sv. Sīmaņa diena

Svēto Rakstu vieta, kas šo tikšanos apraksta, atrodama Lūkas evaņģēlija 2. nodaļā, no 22. panta sākot: "Kad viņu šķīstīšanās dienas pēc Mozus bauslības bija pagājušas, tie viņu aizveda uz Jeruzālemi, lai nestu Kunga priekšā, kā Kunga bauslībā ir rakstīts: katrs puisēns, kas pirmais paver mātes klēpi, lai tiek svētīts Kungam, – un lai pienestu upuri, kā ir noteikts Kunga bauslībā: vienu pāri dūju vai divus jaunus baložus. Un, redzi, Jeruzālemē bija kāds vīrs, vārdā Simeons, un šis vīrs bija krietns un dievbijīgs, viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Israēlam, un Svētais Gars bija pār viņu. Viņam Svētais Gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis Kunga Svaidīto. Gara vadīts, viņš nāca templī, un, kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un, slavēdams Dievu, sacīja: “Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Israēlam, tavai tautai.”

Bērna tēvs un
māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu." Simeona vārdi, ko viņš Jeruzālemes templī saka slavēdams Dievu, Baznīcā ir atbalsojušies visos laikos. Glābšana, kas atklājusies mūsu Kunga Jēzus Kristus gaismā, arvien no jauna tiek pasludināta cilvēkiem gan dziedājumos pēc Altāra sakramenta saņemšanas, gan vēlā vakara lūgšanās (completorium), gan - jo īpaši - 2. februāra dievkalpojumā, kad tiek pieminēts nozīmīgais brīdis, kad pirmo reizi mūsu Kungs un Glābējs parādās atklātībā ārpus Viņa piedzimšanas vietas. Būtisku vietu šajā dievkalpojumā ieņem gaismas slavēšana, kas caur mūsu Kungu ir atspīdējusi šajā pasaulē, un kuru piemin arī Sv. Simeons: «gaismu, kas atklāsies pagāniem...» Tādā veidā šie svētki vēlreiz pasvītro vairākus būtiski izšķirošus akcentus, kas arvien no jauna dažādos veidos ir parādījušies gan Adventā, gan Ziemsvētkos, gan Epifānijā: mūsu Kungs atklājas kā gaismas un glābšanas nesējs visiem ļaudīm .

Romas Katoļu baznīcā šajā dienā notiek procesija ar svecēm un sveces tiek svētītas. Procesijas laikā dzied Sv. Simeona slavas dziedājumu. Evaņģēliskajā Baznīcā sveču procesija tiek retāk praktizēta, tomēr arī tajā tiek svinēts šis Jēzus dzīves nozīmīgais notikums, kas atgādina, ka Jēzus ir gaisma visiem ļaudīm.

Tā kā Sv. Simeona slavas dziesma sākas ar vārdiem par došanos pie miera, tad šis teksts tiek lietots arī vēlā vakara lūgšanās. Vēlā vakara lūgšana, kas tradicionāli tiek dēvēta par COMPLETORIUM, tiek sacīta (dziedāta) īsi pirms gulētiešanas. Sv. Simeona dziedājums tajā tiek lietots, lai teiktu Dievu par dienas gaismu, ko cilvēks no jauna drīkstējis piedzīvot, kā arī par Viņa pestīšanas gaismu, kas nepazūd pat nakts tumsā. Būdama slavas dziesma pirms došanās pie miera: «Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā,» cilvēku apziņā tā kļuvusi arī par miega dziesmu. Tāpēc, nākot miegam, vēl šodien ļaudis mēdz sacīt: «nāk Sīmanītis».

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »