2024. gada 26. februāris
Vārdadienas:
Aurēlija, Evelīna, Mētra


Kungs noraugās, pārlūkodams
it visas zemes, Viņš stiprina
sirdi tiem, kas viņam uzticas!
2L 16:9

Lai jūsu gara acis būtu
apgaismotas un lai jūs zinātu,
kas ir Viņa aicinājuma cerība
un kādu godības bagātību
iemanto Viņa svētie, lai jūs
zinātu, cik neizmērojami liela
ir Viņa dievišķā varenība, kas
darbojas pie mums, ticīgajiem.
Ef 1:18-19

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00Pļaujas svētki - pateicības diena

Nav ne mazāko šaubu, ka šo svētku pamatā ir došana un saņemšana – tiek atdots spēks, laiks un sējamais materiāls un ar cerību sagaidīta raža – kas vainagojas priecīgā pateicībā Dievam. Dievam, kas liek saulei spīdēt un lietum līt, kas liek ritēt dienām un mēnešiem un visur uztur dzīvību. Jau pašos pamatos te ir ielikta pateicība, tā ir jau sējas laikā, tā ir, tad kad zemnieks uzlūko sazēlušo lauku un ziedošo dārzu un kad aizmetas pirmās vārpas un augļi.

Dot un priecāties - tāds ir Dieva iekārtotais dzīvības ritms. Tas aptver visas cilvēka esības jomas. Pļaujas svētku centrā ir jautājums: „Vai mākam ieraudzīt un priecāties par to, ko Dievs mums devis un dod?” Svarīgi Pļaujas svētkos pārdomāt ne tikai savu laicīgo, bet arī garīgo ražu. Kas jauns šajā laikā noticis un notiek manā dvēselē, manā garīgajā dzīvē?Pļaujas svētki ir kulminācija kādam noteiktam dzīves ritmam. Ir grūti novērtēt visu no Dieva saņemto, ja tam veltam tikai vienu dienu gadā. Līdzīgi kā zemniekam gatavošanās sējai, sēja, lauka vērošana, pļauja, sakrāšana apcirkņos un prasmīga ražas izlietošana aizņem visu gadu. Tā arī saņemto dāvanu novērtēšana prasa ikdienas darbu. Un te ir svarīgas vismaz trīs lietas:

1) pateicība par katru dienu. Katra diena ir jaunu iespēju pilna. Jau atverot acis, ir tik daudz par ko pateikties, kaut vai aplūkojot istabu. Nemaz nerunājot par ģimeni un cilvēkiem mums līdzās. Arī attiecību pamatā ir došanas un ņemšanas princips, kas balstīts savstarpējā uzticībā un mīlestībā. Katra diena ir iespēja kaut ko jaunu iedēstīt tieši šajā laukā. Vai tas nav iemesls pateicībai un priekam?

2) esošā novērtēšana un baudīšana. Mēs pārāk maz novērtējam to, kas mums jau ir, un pārāk daudz domājam par to, kas mums būtu vajadzīgs. Dažkārt mēs par maz “izgaršojam” mums dāvāto un to vienkārši “norijam”, tā arī neizbaudot. To var sacīt ne tikai par ēdienu, bet arī par mums piederošajām lietām un arī attiecībām. It īpaši domājot par pēdējo, arī attiecības kļūst par ātru “uzkodu”, ja tās vairs neuzlūkojam kā dārgu un uzmanības vērtu dāvanu. Viens no ražas novākšanas prieka nosacījumiem ir spējā novērtēt, izbaudīt lauku un dārzu vēl tikai tā ziedēšanas laikā. Tas liek iemīlēt to, kas vēl nav pat redzams;

3) gatavība darbam. Tieši tā, pastāvīga gribēšana strādāt un šīs gribas īstenošana. Pateicība un novērtēšana vienmēr motivē uz rīcību. Vienmēr taču var kaut ko pielabot un uzlabot, lai pļaujas diena būtu vēl priecīgāka. Katra diena ir iespēja sevi ieguldīt, lai kādam palīdzētu, kādam kalpotu. Tas ir svarīgs princips, bez kā nekas nevar pastāvēt. Lai kaut ko saņemtu, vispirms ir jādod. Vārds kalpot te iederas vislabāk, jo tā ir darbība, kas negaida atlīdzību. Tā ir kā beznosacījumu mīlestība, tā rīkojas, jo citādi tā nespēj.

Ticība, uzticēšanās Dievam ir viens no nosacījumiem, lai cilvēks varētu dzīvot ar drošu cerību, pateicību un prieku. Tas vienmēr liek jautāt – cik droši jūtas cilvēki mums līdzās? Cik esam gatavi dot un palīdzēt tiem, kas ir vajadzībās? Rūpes, gādība, atbalsts un mīlestība ir tās, kas rada drošu vidi, kur var dzimt patiess prieks un pateicība.

Pļaujas svētki liek domāt, izvērtēt un pieņemt lēmumus. Tie liek raudzīties nākotnē un nospraust sasniedzamos mērķus, izveidot rīcības plānus, novērtēt esošos līdzekļus un ķerties pie darba. Saticība, atbalsts, gatavība strādāt un kalpot kopējam labumam ir tās, kas spēj nojaukt aizspriedumu sienas, atjaunot to, kas ir ticis sagrauts, un meklēt izlīgumu.

Ticība Dievam ļauj piedzīvot tieši šādu Viņa attieksmes un rīcības plānu iepretī ikvienam cilvēkam. Viņa žēlastība ir visus aptveroša – ikviens var atrast piedošanu, novērtēšanu un būt Dieva mīlēts. Tā ir droša paļāvība, ka Viņš nevienu nav aizmirsis un neviens nav atstāts neievērots. Kristus saka: “Redzi, es esmu pie jums ikdienas.” Tā ir pastāvīga Dieva klātbūtne, kas pievērsta ikvienam cilvēkam, lai izraisītu drošu paļāvību un priecīgu kalpošanu.

Uzticies Dievam, ieraugi Viņa dāvanas un svētības, novērtē tās un izbaudi, esi pateicīgs, dari labu visiem, priecājies par darba augļiem, raugies uz to, kas vēl būtu darāms un tev tiešām nekā netrūks. Tāds ir Dieva apsolījums, kas ietverts Pļaujas svētku pamatā.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »