2024. gada 24. jūlijs
Vārdadienas:
Kristīna, Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Jo Kungs svaidījis mani
mierināt visus sērotājus. Manu
dvēseli atveldzē, vada mani pa
taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.
Jes 61:1, 2

Lai augsti teikts ir Dievs un
mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
līdzjūtības Tēvs un iepriecinājuma
Dievs, kas mūs iepriecina visās
mūsu ciešanās, lai arī citus,
kas nonākuši ciešanās, mēs varētu
iepriecināt ar to iepriecinājumu, ar
kādu Dievs mūs pašus ir iepriecinājis.
2Kor 1:3–4

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
Ceturtdienas dievkalpojumi
vasaras laikā nenotiek


Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Pazemības svētība. Lk 14:1-11

Tāpēc ar pazemīgu sirdi pievērsīsimies šodienas rakstu vietai. Evaņģēlija lasījuma sākumā ir sacīts, ka Jēzus sabata dienā tika uzaicināts uz mielastu pie kāda ievērojama farizeja. Ienākot namā, Viņš pamanīja kādu vīru, kurš sirga ar tūsku. Savā lielajā līdzjūtībā un mīlestībā Viņš dziedināja šo cilvēku, lai gan bija sabata diena. Jūdu bauslībā sabata dienā netika ļauts darīt nekādu darbu. Jēzus rīcība pavisam noteikti izraisīja kurnēšanu viesu starpā. Tāpēc Jēzus klātesošajiem norādīja uz pavisam vienkāršu situāciju. Kas notiktu, ja jūsu bērns sabata dienā iekristu akā? Kurš no jums gaidītu līdz sabata beigām, lai to glābtu? Un uz to klātesošajiem nebija nekā ko iebilst. Tā Jēzus norādīja uz mīlestību, kas ir lielāka par bausli. Citviet Jēzus sacīja, ka “sabats ir iecelts cilvēka dēļ, bet ne cilvēks sabata dēļ.”2 Ar šo Jēzus mācīja, ka visa bauslība ir nākusi no Dieva, kas ir mīlestība un žēlastība.

Pēc šiem vārdiem Jēzus sāka vērot viesus, kas centās pie galda ieņemt labākās vietas. To redzot, Viņš tiem stāstīja līdzību par kāzām, kur meklējot vietu tuvāk līgavainim var nokļūt nelāgā, apkaunojošā situācijā. Proti, starp viesiem var izrādīties kāds cienījamāks, un līgavainis, visiem redzot, tev var likt nosēsties galda tālākajā galā. Bet, ja tu ieņemsi necienīgāku vietu, nama tēvs tevi aicinās nākt tuvāk. Citiem vārdiem, ja būsi kopis savas attiecības ar nama tēvu, viņš noteiks, kur ir tava vieta pie galda. Un galu galā, jau uzaicināšana vien apliecina, ka tu esi nozīmīgs viesis, lai arī kurā vietā pie galda būsi. Tā Jēzus mācīja, ka sevis paaugstināšana var novest kaunā, bet pazemība aizvien tiks cienīta. Ar šo līdzību Jēzus mums apliecina, ka tie, kas ir pazemīgi, tiks Dieva pagodināti. Kad mēs noliekam malā savu lepnumu un paštaisnību, mēs atveramies Dieva žēlastībai un Viņa svētībām.

Tāpēc pārdomāsim savu dzīvi. Vai lepnums ir atradis mājvietu mūsu sirdīs? Vai mēs meklējam atzinību, vai arī kalpojam pazemībā? Turklāt pazemība ir vajadzīga, lai atzītu savas kļūdas un pārkāpumus. Tā ir nepieciešama, lai citu vajadzības celtu augstāk par savām. Paturēsim prātā, ka augstprātība un paštaisnība ir rakstura īpašības, kas nespēj radīt veselīgu izaugsmi un labus augļus. Patiesi – pazemība ir tikums, kas mūs ved tuvāk Dievam. Mārtiņš Luters uzskatīja, ka patiesa mācīšanās un augšana ticībā sākas ar pazemīgu sirdi, kas atvērta Dieva vadībai un žēlastībai. Tāpēc centīsimies pieaugt pazemībā ikdienas saskarsmē ar līdzcilvēkiem, sekojot mūsu Kunga sniegtajam piemēram. Paplašināsim savu laipnību un viesmīlību, lai tajā var atrast mieru un iepriecu tie, kas ir atstumti vai kādās vajadzībās. To darot, mēs atspoguļosim Kristus mīlestību un līdzjūtību. Kā apustulis Pāvils saka: “(..) ka Kristus caur ticību iemājo jūsu sirdīs un jūs iesakņojaties un nostiprināties mīlestībā.”3

Šodien nākot pie Dieva galda, lūgsim, lai Kristus piepilda mūs ar savu mīlestību un līdzcietību. Un, ejot jaunās nedēļas gaitās, dalīsimies ar šīm svētīgajām dāvanām, jo, tā darot, mēs pagodināsim savu Kungu, un mūsu sirdis būs atvērtas Dieva žēlastībai un Viņa dāvanām.
Āmen.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »