2023. gada 23. septembris
Vārdadienas:
Vanda, Veneranda, Venija
Nebaidies, tu nepaliksi kaunā.
Jes 54:4a

Pāvils raksta: Brāļi, es
nedomāju par sevi, ka esmu
jau ieguvis, bet vienu gan –
aizmirsdams to, kas aiz muguras,
un tiekdamies pēc tā, kas
priekšā, es dzenos uz mērķi.
Flp 3:13–14a

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
Ceturtdienas dievkalpojumi
atsāksies 21. septembrī


Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00Jēzus kristība. Jņ 1:29-34

Piekritīsiet, tas ļoti atšķiras no tā, kā tas ierasts cilvēku radītajā lietu kārtībā. Kā to rāda pēdējā laika politiskie notikumi – vara ir tam, kam lielāki militārie "muskuļi", kodolraķešu "dūre" un resursi. Veidenbauma vārdiem runājot: "Virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks, kas varmākiem skādi dar, nosaukts tiek grēks...” Ja kaut kas pa īstam derdzas šai grēka izkropļotajai kārtībai, tad tā ir Dieva patiesība. To apstiprina evaņģēlija notikumi. Dieva klātbūtnes zīmes, tīrās dievišķās mīlestības darbības kļuva par klupšanas akmeņiem – daži to dēļ ticēja, bet citi nocietināja sirdis. Jēzus lēnprātība un pazemība bija naida un ieļaunošanās iemesls lepnajiem un augstprātīgajiem. Te būtu vietā sacīt, ka nevis Dievs izraisa šķelšanos cilvēkā, bet gan katra atsevišķa cilvēka sirdsapziņa un brīvā griba, ko konfrontē Dieva klātbūtnes realitāte.

Tagad varam atgriezties pie Jēzus kristības un tās izšķirošās nozīmes. Tā atklāj, kā saka svētais Hrizostoms, patieso Baznīcas kristību. Tajā debesis atveras ne tikai Jēzum, un Gars nolaižas ne tikai pār Viņu, bet pār katru jaundzimušo dvēseli, kas paceļas no svētās kristības ūdeņiem. Ir vēl viena svarīga detaļa – tā kā šis brīnums vispirms notika ar Kristu un tikai pēc tam ar kritušo cilvēci, tas mums māca, ka ar Kristu, caur Kristu un dēļ Kristus cilvēks atkal kļūst par dievišķās godības līdzdalībnieku – tiek atjaunota kopībā ar Dievu. Kristība ir noslēpums, kas dziedina un pārveido grēka un ļaunuma ietekmēto sirdi, dāvājot ticību. Ticībā ikvienam kristītajam ir dots iepazīt ceļu, kurš ved prom no tā, kas ieved ienaida, lepnības, varaskāres tumsā un pazudina. Tas ir ceļš, kas ļauj raudzīties augšup ar drošu cerību un paļāvību, jo cilvēces dzīvība pastāv tur, kur ir žēlastība un mīlestība. Tāpat kā Jēzus nāk “no augšienes”, tie, kas tiek kristīti, saņem dzīvību, kas nāk no augšienes. Kristība ļauj nīcībai pakļautajam cilvēkam savienoties ar dievišķo un mūžīgo. Kristība ir dāvana un zīme, kas nedrīkst būt paslēpta “zem pūra”, tai jātop ieliktai “lukturī”, lai “tas spīd visiem, kas namā”.2

Kristībā mēs saņēmuši Svēto Garu un Viņš mums dāvā ticību un gribu sekot Jēzum, Dieva Dēlam. Tas pats Gars, kas ļāva Jānim atpazīt Jēzū Pestītāju, ir dāvāts arī mums Svētajā kristībā. Visbeidzot, tāpat kā Jēzus kristību brīdī debesu Tēvs runāja uz Dēlu, tā Viņš runā uz katru kristīto – šis ir mans bērns, uz ko man ir labs prāts. Āmen.

1 Mt 3:13-17; 2 Mt 5:15

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »