2024. gada 24. jūlijs
Vārdadienas:
Kristīna, Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Jo Kungs svaidījis mani
mierināt visus sērotājus. Manu
dvēseli atveldzē, vada mani pa
taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.
Jes 61:1, 2

Lai augsti teikts ir Dievs un
mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
līdzjūtības Tēvs un iepriecinājuma
Dievs, kas mūs iepriecina visās
mūsu ciešanās, lai arī citus,
kas nonākuši ciešanās, mēs varētu
iepriecināt ar to iepriecinājumu, ar
kādu Dievs mūs pašus ir iepriecinājis.
2Kor 1:3–4

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
Ceturtdienas dievkalpojumi
vasaras laikā nenotiek


Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Kas nes tev mieru? Lk 19:41-48

Ja kāds tos apklusinās, tad akmeņi brēks, – pat akmens cieta sirds nevar palikt vienaldzīga. Taču šajos vārdos ir arī kaut kas pravietisks – cilvēki, kam atņemta cerība, prieks un mīlestība uz Dievu, ātri kļūst par upuriem pasaules garam, kas ir “slepkava no iesākuma.” Par šo skarbo patiesību Jēzus raud, uzlūkodams pilsētu, – “kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru (..) nāks dienas (..) tie neatstās akmeni uz akmens, tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja.” Pilsētas drupas un nokauto asinis brēks par atraidīto žēlastību un mīlestību. Šī žēlastība bija ar roku aizsniedzama, bet tā tika atmesta, nodota, apsmieta un nicinot piesista krustā. Patiesību zaudējis cilvēks ir spējīgs nogalināt tuvāko un pat Dievu – cerību, žēlastību un mīlestību. Proti, nogalināt pats savas esības jēgu un būtību, līdz pēdējam brīdim domājot veicam ko labu un cēlu.

Iemesls šai traģiskajai izvēlei ir meklējams Templī. Tāpēc Jēzus, ienākot pilsētā, tūdaļ dodas uz Templi un veic “lielo tīrīšanu”, izdzenot tirgotājus, – “jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni.” Salīdzinājums ir skarbs. “Midzenis” ir vieta, kur laupītāji slēpjas un svin kārtējās laupīšanas guvumu. Nolaupītā manta ir viņu dievs – tās dēļ ir vērts riskēt, apdraudot savu un upuru dzīvības. Šis dievs nepazīst žēlastību, tas savaldzina cilvēku un beigās to padara par savu pielūdzēju, pilnu iekāres un ļaunuma. Aplams Dieva tēls, kam piešķirti grēkā kritušā cilvēka vaibsti, ir ikvienas paaudzes lāsts. Jo cilvēks rada kultūru, kas izriet no viņa ticības, – labu vai ļaunu. Apustulis Pāvils šodienas lasījumā brīdina: “.. tas ir noticis mums par zīmi, lai mēs netīkotu pēc ļaunā, kā tīkoja viņi. Nekļūstiet arī par elku pielūdzējiem (..) neļausimies izvirtībai, kā daži no viņiem ļāvušies – un vienā dienā gāja bojā divdesmit trīs tūkstoši.” (1 Kor 10:6-8)

Bet tam tā nav jānotiek! Cilvēks ir radīts, lai svinētu dzīvību. Jēzus saka, ka Templis ir Viņa Tēva nams, tā Tēva, kas ir pilns žēlastības: “Es un Tēvs, mēs esam viens.” (Jņ 10:30) Kā arī Jānis apliecina: “Dievs ir mīlestība.” (1Jņ 4:8) Dieva nams ir vieta, kur rakstos, lūgšanā un kalpošanas kopībā, patiesais Dievs ir klātesošs – vieta, kur var sastapties ar žēlastību, līdzcietību un mīlestību. Vieta, kur piepildījumu rod cerība. Ar Jeremijas muti saka Dievs: “.. dariet savas gaitas un darbus labus, spriediet taisnu tiesu, neapspiediet svešinieku, bāreni un atraitni, neizlejiet nevainīgas asinis un nepielūdziet citus dievus – paši sev par ļaunu, tad Es mājošu pie jums.” (Jer 7:5-7)

Kad Kristus līdzībā atjaunota sirds pateicībā dzied, akmeņi klusē – kur ticība, cerība un mīlestība, zūd bezcerība, dusmas un ļaunums. Kristus ir Dieva godības redzamā klātbūtne, kas atbrīvo no pasaules gara važām un ved savus sekotājus pa miera, brīvības un dzīvības ceļu. Jēzus ir mūsu miers, ko mums pāri visam vajag, lai mēs nepazudinātu paši sevi un šo pasauli. Par Jēzus līdzībā atjaunotiem cilvēkiem mēs topam, tikai paliekot kopībā un sekošanā Viņam. Arī mūsu baznīca un draudze ir vieta, kur Dievs mūs apmeklē, lai darītu brīvus kalpošanai dzīvībai. Nostāties dzīvības, žēlastības un mīlestības pusē mēdz būt sarežģīti, bet katra uzdrīkstēšanās dara mīlestību mūsos stiprāku. Kā apustulis Pāvils saka: “.. mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība – uzticību Dievam, uzticība Dievam – cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo Dieva mīlestība caur Svēto Garu, kas mums ir dots, ir ielieta mūsu sirdīs.” (Rom 5:3-5) Lai pateicība Dievam, mūsu Tēvam un Glābējam!

Āmen.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »