2024. gada 19. jūnijs
Vārdadienas:
Nils, Viktors
"Klausies manī, tu, mana
tauta, atdari ausis, mana cilts!
–jo no manis nāks bauslība
un mana tiesa kā gaisma
atspīdēs tautām!
Jes 51:4

Simeons slavēdams Dievu,
sacīja: Manas acis ir redzējušas
tavu pestīšanu, ko tu esi
sataisījis visu tautu priekšā,
gaismu, kas atklāsies pagāniem,
un godību Israēlam, tavai tautai.
Lk 2:28.30–32

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Uzticies un tu dzīvosi. Mt. 21:28-32

To, kādu postu spēj izraisīt nepatiesība ikdienišķajā lietu ritumā, mums liecina katra jauna diena. Cilvēki, kas krituši viltus ziņu varā, pārsvarā ir to smagi slimo vidū, kas ārstiem spiesti atzīt, ka nav ticējuši informācijai par vīrusa izraisītās saslimšanas nopietnību, nedz arī par vakcinācijas nozīmīgumu. Kādiem uzticēšanās viltus ziņām nesusi smagu slimošanu un cīņu par dzīvību, bet kādi šo cīņu ir jau zaudējuši. Ar šo es vēlos tikai norādīt, cik izšķiroša ir šī mazā partikula “ne”, ja to pievieno vārdam patiesība, – nepatiesība robežojas ar nāvi.

Šo patiesības nozīmīgumu, mēs atrodam šodienas evaņģēlijā, kurā Jēzus stāsta līdzību par diviem dēliem, kur viens uz aicinājumu doties strādāt atbild noraidoši, bet tad apzinās savas rīcības nekrietnību, nožēlo to un paklausa tēvam. Tikmēr otrs sola iet strādāt, bet tad pārdomā un izvēlas ignorēt tēva lūgumu. Te izšķiroša ir nožēla. Patiesība liek raudzīties nopietni uz katru izvēli un, ieraugot netaisnību un necieņu, liek nožēlot un pieņemt pareizo lēmumu – paklausīt tēvam.

Šai līdzībai Jēzus tūlīt pievieno nākamo, kurā stāsta par strādniekiem, kam saimnieks iznomājis vīnogulāju kalnu. Kad pienāk ražas laiks, nomnieki nolemj nemaksāt nolīgto maksu. Atsūtītos kalpus piekauj un pazemo, bet saimnieka dēlu nogalina. Nepatiesība un netaisnība ir pārņēmusi šo strādnieku prātus, līdz netaisnības augļi pārtop rīcībā, kas sēj pazemojumu, sāpes un nāvi līdzcilvēkos, un beigās piemeklē arī pašus netaisnības sējējus.

Tad nu ņemsim vērā, ka mēs visi dzīvojam un rosāmies laikā un dzīvībā, ko mums ir dāvājis Dievs. Mēs visi esam atbildīgi par savu dzīvi un to, kādus augļus tā nes. Raugoties uz notiekošo mūsu dzīvē, dažkārt nākas atzīt un piekrist pravieša Jesajas vārdiem: “(..) mēs visi esam nešķīsti, visa mūsu taisnība kā sārņainas drānas, mēs visi novīstam kā lapas, mūsu vainas mūs aizrauj kā vējš.” (Jes 64:5) Jo, iepazīstot Dieva žēlastību, katram no mums paveras tikai divas iespējas – vai nu nožēlot un atgriezties, vai arī palikt pie sava un tapt netaisnības vēja aizrautam.
Šodienas evaņģēlijā mūsu Kungs liek raudzīties uz patiesības un taisnības augļiem, ko mums sniedz Viņa vārdu mācība, līdzcietība, krusta upuris un augšāmcelšanās. Kā jau citēju iepriekš, “mūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā”, proti, patiesība mūs dara par Dieva cilvēkiem, kuru dzīves augļi atspoguļo Kristus klātbūtni sirsnīgā mīlestībā, savstarpējā cieņā, līdzcietībā, patiesībā un ticībā. Tie ir augļi, ko pie mums meklē Dievs, mūsu Tēvs, jo Viņš mums ir dāvājis savu Dēlu, kas ir mūsu ticības, uzticības aizsācējs un piepildītājs. Kur ir Kristus, tur ir patiesās dzīvības augļi, tur netaisnība top atmaskota un atspīd dzīvības gaišums. Tam mums ir dāvāta baznīcas un draudzes kopība, kur Dieva vārds top sludināts, Kristus dzīvība pasniegta, svētība pār mums izlieta, lai mēs spētu dalīties ar ticības augļiem viens ar otru un ar tiem, kas izsalkuši pēc patiesas dzīvības šeit un reiz mūžībā. Tad nu pieņemsim ar pateicību un bijību katru mācību un pamācību, ko Dievs mums sniedz caur savu baznīcu un lūgsim, lai nepatiesība mūs neuzvar. Un būsim uzmanīgi, jo Dieva laipnība, kas meklē izglābt pazudušo un dāvāt dzīvību zūdošajam, spēj darboties ar ārstu rokām un runāt ar ārstu mutēm. Jo no ticības, uzticības un paļāvības taisnais dzīvo!

Āmen.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »