2021. gada 25. septembris
Vārdadienas:
Rodrigo, Rauls
Nesekojiet citiem dieviem,
lai tiem kalpotu un zemotos,
nekaitiniet Mani ar saviem roku
darbiem sev pašiem par ļaunu.
(Jer 25:6)

Dievs, kas radījis pasauli un
visu, kas tajā, Viņš, Debesu un
zemes Kungs, nemājo cilvēku
celtos tempļos, un Viņu
neapkalpo cilvēku rokas, it kā
Viņam kā trūktu, Viņš pats dod
visiem dzīvību, elpu un visu.
(Apd 17:24–25)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Katra mēneša 2. svētdienā no 10.00 līdz 11.00 baznīcas priekšnamā (narteksā) draudzes locekļi var saņemt konsultācijas un atbalstu dažādu sociālo problēmu risināšanā. Uzzini vairāk, zvanot: 26331770 (Alda)Jauns sākums. Jņ 20:19-23

Šī žēlastība paredz misiju, “kā Tēvs mani ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu! To pateicis, viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja: “Saņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti; kam paturēsiet, tiem paliks.” Pirmajā brīdī varētu domāt, kas gan te sarežģīts, bet Dieva valstībā vārdiem “piedot” un “paturēt” ir citāda nozīme. Piedot nozīmē atbrīvot. Tas norāda uz pārmaiņām, ko izraisa Dieva Jērs, kas “nes” grēku. Grēks ir kā saites, kas liedz iespēju izkustēties, kamēr nav notikusi atraisīšana. To arī paveic piedošana. Proti, Dieva žēlastības un mīlestības pasludinājums rada ticību, kas atņem grēka varu. Noteicošais vairs nav grēks, bet žēlastība, kas tapusi redzama pie krusta.

Tas izmaina arī ierasto priekšstatu par grēku “paturēšanu”. Dieva valstības mērķis ir atbrīvot. Tādejādi mācekļu un mūsu misija ir vest ikvienu pretī šim mērķim. Vārdu “paturēt” ir jāskaidro no Jēzus sacītā, ka “gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu.” Gaisma jeb Jēzus atklāj patiesību par cilvēka stāvokli un rīcību. Tas ir spriedums, ko nekas nevar atcelt, – ļaunuma auglis ir nāve. Brīvību no tās sniedz ticība un kopība ar Kristu, jeb dzīve gaismā. Paturēt nozīmē, aktualizēt Dieva žēlastību un mīlestību kā vienīgo dzīvības pamatu un avotu. Jēzus dāvā saviem ļaudīm Garu, kas izraisa ticību, izgaismo grēku, ļauj iepazīt augšāmcelto Jēzu un viņa Tēvu, kas aizvien ir klātesošs savu ticīgo kopībā.

Apustulis Pēteris saka: “Kā nupat piedzimuši bērni alkstiet pēc tīrā garīgā piena, lai to baudot, jūs kļūtu pieauguši pestīšanai.” Dzīve žēlastībā neizriet no mums, tā ir pavisam citāda, tā kā Kristus ir pavisam citāds. To piedzīvot un iepazīt var tikai visu sākot no jauna – patiesību un dzīvību meklējot Dieva vārdā. Apustulis Jānis raksta: “Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības – žēlastību un vēl žēlastību, jo... žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu Kristu.” (3:16, 17)

Jā, žēlastība un patiesība nav atrodama ārpus Kristus, un tas ir labi, jo viņā tā ir nemainīga un neizsīkstoša. Tā meklē grēcinieku, lai to caur ticību darītu brīvu kopībai ar Dievu. Jēzus, aizvien aicinot pie sava galda, mums saka: “Miers ar jums!” Viņš ir izlīdzinājis pasauli ar Dievu, lai mums būtu pieeja pie Tēva. Tad nu alksim pēc šīs kopības kā jaundzimuši bērni un steigsim saņemt dāvanas, kas sniedz dzīvību. Āmen.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »