2021. gada 25. oktobris
Vārdadienas:
Beāte, Beatrise
Dievs, neciet klusu! Neesi mēms,
jel neklusē, Dievs! Jo, redzi,
Tavi naidnieki ņurd, tie,
kas nīst Tevi, jau ceļ galvu.
(Ps 83:2–3)

Atpestī mūs no ļaunā.
(Mt 6:13)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Katra mēneša 2. svētdienā no 10.00 līdz 11.00 baznīcas priekšnamā (narteksā) draudzes locekļi var saņemt konsultācijas un atbalstu dažādu sociālo problēmu risināšanā. Uzzini vairāk, zvanot: 26331770 (Alda)Palmu (Pūpolu) svētdienai. Mt 21:1-17

Tauta sagaidīja Jēzu ar gavilēm un Hosanna slavas saucieniem. Ienākot Jeruzalemē, visa pilsēta sakustējās: “Kas viņš tāds?” Bet ļaudis pūlī atbildēja: “Viņš ir pravietis Jēzus, tas – no Nācaretes Galilejā.” Ir pienācis laiks pārmaiņām! Uz to norāda viss, kas saistīts ar Jēzu – jauns kumeļš, pilsēta, no kuras vēl nav nācis nekas labs, mazie bērni, kas slavēja viņu ienākam pilsētā. Jēzus ir šī jaunā avots un piepildījums! Nav brīnums, ka viņa ceļš veda tieši uz Templi, vietu, kur tika glabāta un veidota tautas garīgā un laicīgā tradīcija. Bet, ak vai, tā, Jēzus vārdiem, bija kļuvusi par “laupītāju midzeni.” Naudas mijēji un upurdzīvnieku tirgotāji apkrāpa svētceļniekus un dievlūdzējus. Ja kaut kas dievnamā bija pilnīgā kārtībā, tas bija tirgus. Tempļa īpašums – zelta un sudraba krājumi – bija jūdu teokrātiskās pārvaldes finansiālais spēks. Rituālu, upurēšanas un finanšu mašīna strādāja precīzi. Taču Dievs ir teicis: “Jūsu tēviem... es neko neteicu un nepavēlēju par sadedzināmajiem upuriem un kaujamajiem upuriem.” (Jer 7:22) “Uzticība man tīk, ne upuri, un Dieva atziņa, ne sadedzināmie upuri!” (Hoz 6:6) Jēzus, kurš sacīja, “Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem nastas, un es jūs atvieglināšu”, pasludināja neiejūtīgās un korumpētās sistēmas galu. Patiesās dzīvības garants ietverts bauslī – “mīli Dievu, no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta.”

Tas bija nopietns izaicinājums tautai, kas bija nonākusi pilnīgi pasaulīgas domāšanas varā, pametusi savu pirmo mīlestību, mīlestību uz Dievu, dedzīgi noraidot praviešus, kas ieradās runāt un sludināt Dieva vārdu. Viņi bija nonākuši pasaulīgās eksistences varā, noraidījuši garīgo un, liekot cerību uz politiku, aizmirsuši gaidas. Cildinādami ambīcijas un koncentrēdamies uz šīs pasaules kārtību, viņi aizmirsa Debesu valstību. Patiesībā viņi nevēlējās Debesu ķēniņu, viņi nevēlējās, lai Glābējs viņiem piešķir mūžīgo dzīvi. Viņi vēlējās, lai karavadonis-tirāns iekaro un iznīcina viņu ienaidniekus. Ja vien Jēzus tāds būtu, viņš būtu varonis. Taču tāds varonis nevar atbrīvot dvēseli un ievest mūžīgajā dzīvībā.

No šī notikuma mēs varam redzēt, cik viegli ir nonākt pasaulīgas lietu kārtības varā un, pazaudējot Jēzus personas nozīmīgumu, kādā brīdī domās un vārdos pievienoties pūļa saucienam: “Lai viņu sit krustā!” Tāpēc mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus ir aicinājis mūs pie sevis. Atbildēsim viņam ar prieku un neaizmirsīsim, cik viegli ir novērsties no Viņa, izmest Viņa vārdus no savas sirds un apklusināt atmodināto sirdsapziņu. Ļausim Svētajam Garam šodienas evaņģēliju ierakstīt mūsu sirdīs un saņemsim mūsu Kungu, Dievu un Pestītāju Jēzu Kristu, par mums krustā sisto, no miroņiem augšāmcēlto un uzkāpušo debesīs, lai mēs varētu piedzīvot Dieva valstību jau šeit, viņa draudzē un baznīcā, lai mēs nekristu kaunā un postā, kā tie, kas, lai arī Jēzu skatīja vaigā, to atraidīja un ieveda nāvē.

Āmen.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »