2021. gada 21. oktobris
Vārdadienas:
Urzula, Severīns
Rute atbildēja: “Nespied
mani tevi atstāt, ļauj sekot tev:
kurp tu iesi – es iešu, kur tu
mājosi – es mājošu, tava tauta
būs mana tauta, tavs
Dievs būs mans Dievs!”
(Rut 1:16)

Tur nav ne jūda, ne grieķa,
tur nav ne verga, ne brīvā,
tur nav ne vīrieša, ne sievietes –
jūs visi esat viens Jēzū Kristū.
(Gal 3:28)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Katra mēneša 2. svētdienā no 10.00 līdz 11.00 baznīcas priekšnamā (narteksā) draudzes locekļi var saņemt konsultācijas un atbalstu dažādu sociālo problēmu risināšanā. Uzzini vairāk, zvanot: 26331770 (Alda)Mēs esam aicināti parādīt žēlastību. Lk 7:11-17

Nav šaubu, tieši šis aspekts ir smago sēru iemesls. Šīs skumjas ir tas, ko Jēzus redz, uzlūkodams bēru gājienu, – “atraitni ieraudzījis, Kungs iežēlojās par viņu un tai sacīja: “Neraudi!” Šeit lietotais darbības vārds “iežēlojās”, grieķu valodā drīzāk būtu tulkojams kā līdzcietība, no - ciest līdzi. Senākajā literatūrā ar šo vārdu apzīmēja upurī pienestos iekšējos orgānus, šajā gadījumā - sirdi. Jēzus reakcija nav tikai līdzjūtības izteikšana, bet gan patiesas līdzcietības apliecinājums bēdu satriektajai mātei.

Jēzus dziedina viņas neizmērojamo sirds sāpi, sakot: “Jaunekli, es tev saku, celies augšā!”, un tas tapa dzīvs. Arī gadījumā ar Eliju Dievs uzklausīja viņa lūgšanu un atgrieza dzīvību atraitnes dēlam. Šie abi notikumi apliecina, ka Dieva žēlsirdība jeb līdzcietība ir noteicošā attiecībās ar cilvēci, īpaši ar tiem, kas sastapušies ar zaudējumu. Vai līdzcietība ir mūsu attieksmes pamatā, sastopoties ar līdzcilvēkiem?

Ko šie notikumi mums māca? Abos gadījumos Dievs ienāk šo sieviešu un viņu dēlu dzīvē, lai parādītu, ka Dievs ir dzīvo, nevis mirušo Dievs, norādot uz mūžīgo dzīvību. Dieva dāvātā dzīvības dāvana liecina par Dieva bagātīgo un neizmērojamo žēlastību, par mūžīgās dzīvības dāvanu, ko mēs paši nevaram sniegt, lai arī kā mēs to vēlētos.

Tomēr tā ir arī zīme tam, ko mēs varam darīt tiem, kam ir emocionālas, garīgas, psiholoģiskas un fiziskas vajadzības. Katrs kādā brīdī var nonākt stresa vai krīzes situācijā, piedzīvot zaudējumus un ciešanas, pat neesot vientuļš vai trūkumā, – nonākt situācijā, kad rodas nepieciešamība pēc līdzjūtības, pēc draugu, ģimenes, kaimiņu var būt pat svešinieku rūpēm; Elijas un Jēzus rīcība liek arī mums darīt to, kas ir mūsu spēkos. Mēs varam aprūpēt un mierināt nelaimē nonākušos, parādot žēlsirdību un palīdzot viņiem rast mierinājumu. Dieva rīcība šajos brīnumainajos notikumos ir apliecinājums tam, ka tieši tādu līdzcietību un klātbūtni Dievs ir gatavs sniegt katram no mums. Tāpēc arī mēs esam aicināti parādīt žēlsirdību un līdzcietību ikvienam, kam tā nepieciešama.

Un vēl, vārds Naine nozīmē “jaukās” vai “zaļās ganības”. Pēc sastapšanās ar Jēzu, pilsētnieku acīs, vārds Naine ieguva pavisam jaunu nozīmi. Mēs dažkārt zūdamies par to, ka ģimene, radi, draugi, kaimiņi, kolēģi vai draudze nav tik labi, kā gribētos. Tad nu lūk, te ir atbilde - esot kopībā ar Jēzu un parādot žēlsirdību un līdzcietību tuvākajiem, mēs it visu varam padarīt labāku. Mums katram ir sava “Naine”, taču par dzīvības spēka pilnu to padara Kristus klātbūtne. Tad nu celsim to kopā ar Viņu par labāko, mīļāko un drošāko vietu! Āmen.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »