2024. gada 24. jūlijs
Vārdadienas:
Kristīna, Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Jo Kungs svaidījis mani
mierināt visus sērotājus. Manu
dvēseli atveldzē, vada mani pa
taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.
Jes 61:1, 2

Lai augsti teikts ir Dievs un
mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
līdzjūtības Tēvs un iepriecinājuma
Dievs, kas mūs iepriecina visās
mūsu ciešanās, lai arī citus,
kas nonākuši ciešanās, mēs varētu
iepriecināt ar to iepriecinājumu, ar
kādu Dievs mūs pašus ir iepriecinājis.
2Kor 1:3–4

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
Ceturtdienas dievkalpojumi
vasaras laikā nenotiek


Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Mēs esam aicināti parādīt žēlastību. Lk 7:11-17

Nav šaubu, tieši šis aspekts ir smago sēru iemesls. Šīs skumjas ir tas, ko Jēzus redz, uzlūkodams bēru gājienu, – “atraitni ieraudzījis, Kungs iežēlojās par viņu un tai sacīja: “Neraudi!” Šeit lietotais darbības vārds “iežēlojās”, grieķu valodā drīzāk būtu tulkojams kā līdzcietība, no - ciest līdzi. Senākajā literatūrā ar šo vārdu apzīmēja upurī pienestos iekšējos orgānus, šajā gadījumā - sirdi. Jēzus reakcija nav tikai līdzjūtības izteikšana, bet gan patiesas līdzcietības apliecinājums bēdu satriektajai mātei.

Jēzus dziedina viņas neizmērojamo sirds sāpi, sakot: “Jaunekli, es tev saku, celies augšā!”, un tas tapa dzīvs. Arī gadījumā ar Eliju Dievs uzklausīja viņa lūgšanu un atgrieza dzīvību atraitnes dēlam. Šie abi notikumi apliecina, ka Dieva žēlsirdība jeb līdzcietība ir noteicošā attiecībās ar cilvēci, īpaši ar tiem, kas sastapušies ar zaudējumu. Vai līdzcietība ir mūsu attieksmes pamatā, sastopoties ar līdzcilvēkiem?

Ko šie notikumi mums māca? Abos gadījumos Dievs ienāk šo sieviešu un viņu dēlu dzīvē, lai parādītu, ka Dievs ir dzīvo, nevis mirušo Dievs, norādot uz mūžīgo dzīvību. Dieva dāvātā dzīvības dāvana liecina par Dieva bagātīgo un neizmērojamo žēlastību, par mūžīgās dzīvības dāvanu, ko mēs paši nevaram sniegt, lai arī kā mēs to vēlētos.

Tomēr tā ir arī zīme tam, ko mēs varam darīt tiem, kam ir emocionālas, garīgas, psiholoģiskas un fiziskas vajadzības. Katrs kādā brīdī var nonākt stresa vai krīzes situācijā, piedzīvot zaudējumus un ciešanas, pat neesot vientuļš vai trūkumā, – nonākt situācijā, kad rodas nepieciešamība pēc līdzjūtības, pēc draugu, ģimenes, kaimiņu var būt pat svešinieku rūpēm; Elijas un Jēzus rīcība liek arī mums darīt to, kas ir mūsu spēkos. Mēs varam aprūpēt un mierināt nelaimē nonākušos, parādot žēlsirdību un palīdzot viņiem rast mierinājumu. Dieva rīcība šajos brīnumainajos notikumos ir apliecinājums tam, ka tieši tādu līdzcietību un klātbūtni Dievs ir gatavs sniegt katram no mums. Tāpēc arī mēs esam aicināti parādīt žēlsirdību un līdzcietību ikvienam, kam tā nepieciešama.

Un vēl, vārds Naine nozīmē “jaukās” vai “zaļās ganības”. Pēc sastapšanās ar Jēzu, pilsētnieku acīs, vārds Naine ieguva pavisam jaunu nozīmi. Mēs dažkārt zūdamies par to, ka ģimene, radi, draugi, kaimiņi, kolēģi vai draudze nav tik labi, kā gribētos. Tad nu lūk, te ir atbilde - esot kopībā ar Jēzu un parādot žēlsirdību un līdzcietību tuvākajiem, mēs it visu varam padarīt labāku. Mums katram ir sava “Naine”, taču par dzīvības spēka pilnu to padara Kristus klātbūtne. Tad nu celsim to kopā ar Viņu par labāko, mīļāko un drošāko vietu! Āmen.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »