2021. gada 23. janvāris
Vārdadienas:
Grieta, Rebeka, Strauta
Tā saka Kungs:
Es līksmošu, tiem darīdams labu.
(Jer 32:41)

Cilvēka Dēls ir nācis, lai
meklētu un glābtu pazudušo.
(Lk 19:10)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00

Tezē svētbrīdis

sestdienās 19.00
Uzzini vairāk >>
Atcelts līdz turpmākajam
paziņojumam

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Konsultācijas un atbalstu

sociālo problēmu risināšanā
iespējams saņemt katra mēneša
2. svētdienā no 10.00 līdz 11.00 baznīcas priekšnamā (narteksā)

Tālr. 26331770 (Alda)
Līdz turpmākajam
paziņojumam nenotiek


Lieldienas – Kristus Augšāmcelšanās svētki. Mk 16:1-11


To nepārprotami apstiprina apustuļa Marka augšāmcelšanās notikuma apraksts. Sievietes dodas pie kapa, lai veiktu Jēzus ķermeņa iebalzamēšanu. Viņas ir skumju un zaudējuma pārņemtas. Viņas ir norūpējušās par to, kā novelt akmeni no kapa, vai būs kāds palīgs.

Sasniedzot mēķi tās gaida negaidīts pārsteigums – akmens ir novelts un mirušā miesas ir zudušas. Turklāt, sievietes izbiedē, kāds jauneklis baltās drānās, sakot, ka Jēzus ir augšāmcēlies. Izbiedētas par notikušo tās bēg no kapsētas, baiļu pārņemtas. Nav šaubu, Lieldienu rīts mācekļiem un sievām neatnāk ar prieku un gavilēm. Šīs dienas fonā aizvien ir Golgātas kalnā notikušais. Pasludinājums, “Viņš ir augšāmcēlies”, drīzāk izskan klusā balsī, čukstot. Jā, Lieldienu rīts sniedz atbildi uz notikušo, bet tā nav dažos, pompozos vārdos izsakāma. Tā ir iegūstama caur pieredzi, kas top atceroties, pārdomājot un ēņģeļa vārdiem runājot, atgriežoties tur, kur viss iesākās.

“Mans Dievs, mans Dievs”, ir īstie vārdi ar ko iesākt Lieldienu rītu. Kāds tu esi, mans Dievs? Ko nozīmē viss notikušais? Kāpēc tu man to dari zināmu? Ja kāds, kaut ko dara manis dēļ upurējot savu dzīvību, tad tas pavisam noteikti ir mīlestības apliecinājums. Mans Dievs, mans Dievs, palīdzi man, dod spēku mīlēt Tevi.

Redzat, augšāmcelšanās nav ierasts notikums citu starpā un tāds nemaz nevar un nedrīkst būt. Tukšais kaps un vārdi, “Viņš nav šeit, viņš ir augšāmcēlies”, liek ieraudzīt, sajust un pieķerties Dieva mīlestībai un līdzcietībai. Dieva laipnība satricina nāves un grēka važās turētos cilvēces pamatus. Matejs to piemin kā lielu zemestrīci. Enerģija top atbrīvota, bet tā nenodara ļaunu. Gluži pretēji, tā piesaka jaunu esības kārtību. Taisnība, līdzcietība, piedošana un mīlestība ir liecība Dieva klātbūtnei. Piekritīsiet, tie nav ierastie varas instrumenti. Ar tiem nevar ne piespiest nedz apspiest. Bet vienīgi tajos ir aprakstāma dzīvības jēga un vērtība.

No brīža, kad zobeni un šķēpi pārtop par dārznieka nažiem un arkla lemešiem, līdz ražas svētkiem ir jāpaiet zināmam laikam. Tā arī Lieldienu rīts ir ievads kaut kam lielam un nebijušam. Tā svētku un gaviļu noskaņa ir apslēpta ticības auglī – mīlestībā. Kad izrunājot vārdus, “Mans Dievs”, tu pavisam droši zini, ko tie nozīmē. Taču, nezaudēsim dūšu, ja tas vēl nav pilnībā noticis ar mums, evaņģēlijs mūs aicina doties tālāk, kopā ar sievām un mācekļiem. Kristum vēl ir daudz ko mums mācīt un apliecināt. Viss ir tikai iesācies. Celsimies, iesim līdzi dzīvības Kungam, jo ir iesākusies Augšāmcelšanās diena. Dzīvība un neiznīcība ir gaismā celtas. Kristus ir augšāmcēlies!

Āmen.

 

 

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »