Reminiscere - Jes.50:4-11; 2 Tes. 4:1-7; Mateja 17:1-9

Un Pēteris ņēma Viņu savrup un iesāka Viņu brīdināt, sacīdams: "Lai Dievs pasargā, Kungs, ka Tev tas nenotiek!" Bet Viņš atgriezdamies sacīja uz Pēteri: "Atkāpies no Manis, sātan, tu Man esi par apgrēcību. Jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam patīk."

Dievišķās godības atklāsmes pamatā ir Jēzus ceļš uz Jeruzalemi. Dieva klātbūtne atklājas Viņa gatavībā ciest un mirt cilvēces dēļ. Šeit Dieva godība nav iznīcinoša uguns un postoša zemestrīce. Tas ir tik atšķirīgi no Mozus pieredzes par Dieva godību.

Nav brīnums, ka dzirdot Jēzus vārdus par gaidāmo Jeruzalemē, Pēteris ir šokēts. Viņš cenšas Jēzu atrunāt tā cenšoties ietekmēt Viņa lēmumu. Un tajā brīdī Jēzus apsauc Pēteri sakot, ka tas spriež pēc cilvēku prāta. Lai saprastu kāda ir Dieva griba, Pēterim ir jāseko savam skolotājam un tā jātop brīvam no sātana maldiem, kas vienmēr liek novirzīties no Dieva gribas.

Un tā pēc sešām dienām Jēzus aicina Pēteri un vēl divus mācekļus doties kopā ar Viņu kalnā. Šis nav izredzētā un pilnību sasniegušā cilvēka dziļi personisks piedzīvojums. Kristū Dievs atklāj savu gribu, būt pieejamam visiem – “kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur Es esmu to vidū”.

 Sastapšanās ar Dievu, Viņa godības piedzīvojums, balss un patiesības gaisma ir draudzes kopībā. Jēzus nav kāds “guru” vai “patiesības” skolotājs, kas vienatnē piedzīvo atklāsmes mirkli. Nē, patiesībai ir jāsasniedz ikvienu, kas Viņam seko. Jēzus pulcina ap sevi cilvēkus, lai mainītu sirdis un tā darot tos spējīgus sevi apzināties kā kopības cilvēkus. Jēzus klātbūtne pārveido cilvēku no iekšienes, tā nav no ārpuses nākoša pavēle, kas kalta akmenī.

Jēzus apskaidrošana ir tiešām neparasts un cilvēku pārveidojošs notikums. Te nav nekā no postošas uguns un apdraudošas klātbūtnes. Taču mācekļu ekspektācijas ir citas – tie ir pārbijušies no gaidāmās tikšanās.

Jēzus tika apskaidrots viņu priekšā, un Viņa vaigs spīdēja kā saule, un Viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma.” Jēzus pats ir Dieva godība. Viņa vaigs spīd kā saule. Tas nav dusmās saraukts un satumsis vaigs. Tā ir seja, kas izstaro prieku, svētību un mīlestību.

Tā ir kā saule, ko bērni mēdz zīmēt lapas augšējā stūrī un kas ir kā zīme, kaut kam jaukam un drošību izstarojošam. Jēzus seja ir Dieva vaigs, kas pievērsies mums.

Iznīcinošas uguns vietā ir “drēbes baltas kā gaisma”. Sarkanu ugunsliesmu vietā ir starojoša gaisma. Visa Dieva godība ir atspīdējusi Jēzū – pilna gaismas, spožuma un mīlestības. Gaisma nāk no Viņa paša – Viņš ir tās avots. Jēzus ir dzīvā Dieva Dēls.

 Jā, arī šeit pār kalnu nolaižas mākonis, taču no tā atskan balss: "Šis ir Mans mīļais Dēls, pie kura Man - labs prāts; To jums būs klausīt." Izdzirdot to, mācekļi izbailēs krīt uz vaiga. Viņu ticībā un iztēlē Dieva godība nāk ar iznīcinošu spēku – kā tas notika ar Mozu; to zina ikviens jūds.

Kāda ir Jēzus rīcība? Viņš pieliecas un, aizskāris mācekļus, tos uzrunā, sacīdams: “Celieties un nebīstieties.” Un, nokāpjot no kalna, Jēzus tiem pavēlēja par to nevienam nestāstīt pirms Viņš tiks augšāmcelts no mirušajiem. Krusta nāvē un tai sekojošajā Augšāmcelšanā top redzama Dieva patiesā būtība – tur, kur nāve, ienest dzīvību, kur naids un dusmas, dāvāt izlīgumu, mieru un drošību.

Mācekļi ir redzējuši, kas un kāds ir Jēzus. Tagad Viņš turpina savu ceļu uz Jeruzālemi, uz Golgātas kalnu un tukšo kapu, lai tur vispilnīgākā veidā tiktu atklāta Dieva Godība.

Evaņģēlijs ir vienīgā vieta, kur varam atrast patiesu Dieva atklāsmi. Visur citur ir tikai cilvēku pieņēmumi par to, kas izriet no grēkā kritušā cilvēka dabas. Bez Jēzus mēs paliekam pasaulē, kur ikviena “godība” izriet no spēka, varas un spējas iedzīt bailēs. Tur nav cerības, tikai paralizējošas bailes un verdzība.

Evaņģēlijs – Priecīgā vēsts, atklāj spožu, mirdzošu un atbrīvojošu gaismu. Tāpēc, apustulis Pāvils pamāca sakot, lai vairāmies no visa veida ļaunas iekāres, tuvākā izmantošanas un valdīšanas, kā to dara tie, kas dzīvo Dievu nepazīst.
 
Tāds ir apskaidrošanas notikums. Un būtu labi ņemt vērā Pētera vārdus, kam kalna pieredze bija īpaša: “[..]to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs.” Āmen.

 (Attēls - Aleksandrs Ivanovs "Apskaidrošana", 1824)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00,
sākot ar 22.08.

Богослужение
на русском языке:

воскресенье 16.00
Подробнее


Tezē svētbrīži
atsāksies septembrī
Uzzini vairāk
Sk.Tezē jaunumus
facebook.com

Bībeles stundas

notiek svētdienās pēc dievkalpojuma
Atsāksies rudenī


Draudzes koris

mēģina svētdienās 10.10
Uzzini vairāk

2019. gada 19. augusts
Vārdadienas: Melānija, Imanta
Nedēļas lozungs
"No ikviena, kam daudz dots, daudz prasīs un, kam daudz uzticēts, no tā vairāk atprasīs."
Lk 12:48

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes",
Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast

Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu
ielas krustojumā)

>> Skatīt kartēSk. mūsu lapu arī
facebook.com
© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »