No Lutera Akadēmijas absolventes Martas Kaliksones bakalaura darba (2016)

Lutera Akadēmijas kādreizējais rektors, ievērojamais vācu luteriskais teologs Dr. Reinhards Slenczka sacīja, ka dievkalpojumā teoloģija kļūst par dievatziņu, un no tās – par doksoloģiju.  Saprotu to tā: kamēr esmu dzirdējusi, ka kaut kur pastāv Trīsvienīgais Dievs, tikmēr tā man vēl ir tikai teoloģiska informācija, bet, kad paļaudamies uz Viņa žēlastību, draudzes vidū dziedu «Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam», šī informācija ir kļuvusi par manu ticību un izraisījusi manu atbildi Viņam – slavu un pateicību. Līdzīgi notiek ar Ticības apliecību un Bībeles tekstiem, piemēram, Psalmiem. Kad tie atskan dievkalpojumā, tad tie vairs nav tikai teoloģiski izteikumi, bet gan slava un pateicība Dievam par to, kā Viņš atklājies saviem ticīgajiem.

Līdzīgi kā tas bijis pirmbaznīcā, arī luteriskajā dievkalpojumā ieraugām, ka tas reformēts saskaņā  ar teoloģiskiem pamatprincipiem, lai, gan atsevišķi teksti, gan tā izveidojums kopumā atbilstu evaņģēliskajai mācībai. Luters ir uzrakstījis daudzus mesas reformai veltītus rakstus. Liela daļa no tiem ir veltīta īpaši Sv. Vakarēdiena tēmai un Romas mises upura teoloģijai, piemēram, 1520. gadā sarakstītais darbs De Captivitatis Babilonica (Par Baznīcu Bābeles gūstā), un tajā pašā gadā sarakstītais Vom Mißbrauch der Messe (Par mesas nelietīgu lietošanu). Citos darbos savukārt aplūkota Sv. Vakarēdiena dievkalpojuma kārtība kopumā un doti detalizēti priekšlikumi mises tekstu un norises atjaunošanai ar teoloģiskiem komentāriem un pamatojumiem: 1523. gada Formula Missae et Communionis (Mesas un komūnijas kārtība) un 1526. gada Deutsche Messe (Vācu Mesa).

Saskaņā ar iepriekš teikto, ir jāsecina, ka Lutera un viņa teoloģisko domubiedru lielā dievkalpojumam pievērstā vērība nav nejauša. Atziņa, ka dievkalpojumā teoloģija lūgšanās un dziesmās pārtop par draudzes doksoloģiju – Dieva slavu –, lai arī nav paša Lutera izsacīta, tomēr atbilst viņa liturģiskajām nostādnēm – dievkalpojuma veicējs ir mūsu Kungs pats, un draudze sanāk Viņa klātbūtnē un kopībā, lai Viņu slavētu un Viņam pateiktos. Iesvētīdams Torgavas pils kapelu 1544. gada 5. oktobrī, Luters saka: «Tas nepienākas tikai man, bet arī jums jāseko tam līdz, ka šis jaunais nams nekam citam nekalpo, kā vienīgi, ka mūsu mīļais Kungs pats uzrunā savu draudzi caur savu svēto vārdu, bet draudze atkal ar Viņu runā dziesmās un lūgšanās.»[2] Šis ir tas veids, kā teoloģija kļūst piedzīvojama, un, izdziedāta un izlūgta, tā veido ticīgo pēc Kristus līdzības.

[1] Nagel, William. Geschichte des christlichen Gottesdienstes. Berlin, 1970

[2] Das gebührt nicht mir allein, sondern ihr sollt auch zugleich mit angreifen, auf dass dieses neue Haus dahin gerichtet werde, dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobgesang. WA 49, 588, 15ff.

 
Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Богослужение
на русском языке:

воскресенье 16.00
Подробнее

Vasaras nometne

‌12.– 14. jūlijā
‌"Gaujaslīčos", Cēsīs

‌Uzzini vairāk

sestdienās 19.00
Uzzini vairāk
Sk.Tezē jaunumus
facebook.com

Bībeles stundas

notiek svētdienās pēc dievkalpojuma

Draudzes koris

mēģina svētdienās 10.10
Uzzini vairāk


Noderīgas tiešsaites


Pie baznīcas
satiku kādu vīru,
Un tam vaicāju,
Pa kuru ceļu
man doties tālāk?
Viņš uzlūkoja mani
un teica:
Īstais ceļš ir tikai viens,
Un tas sākas šeit!
/Livars/
livars.blogspot.com
.
2019. gada 23. februāris
Vārdadienas: Haralds, Almants
Nedēļas lozungs
"Ne sava taisnīguma dēļ mēs zemojamies - Tev labvēlību lūdzam - jo liela Tava žēlastība."
Dan 9:18

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes",
Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast

Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu
ielas krustojumā)

>> Skatīt kartē

© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »