Lai mums visiem svētīta, skaista un izdevusies vasara!


Līdzīgi kā Jēzus mācekļiem, kas kļuva par apskaidrošanas notikuma lieciniekiem, mūsu prāts ir aizņemts ar sava viedokļa formulēšanu un pie vajadzības arī tā aizstāvēšanu. Mums ir savi plāni un veids kā tos sasniegt; mēs zinām, ko un kāpēc gribam. Taču, Dievs saka: “Klausies!” Izrādās, tas nav tik vienkārši.
 
Pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja: “Kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es šeit uzcelšu trīs teltis - vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam”.
Kas par fantastisku ideju. Nedaudz fiziskas piepūles, ierastās rutīnas, un neviens vairs neiejaucas tavā rūpīgi veidotajā un sakārtotajā domu pasaulē. Lūk, lai Jēzus runā ar Mozu un Eliju! Tā ir ērta pozīcija – Dievam Dieva lietas, bet man savējās.

Manas lietas! Te arī atklājas nopietna attieksmes problēma, kas neizbēgami ved pie krīzes komunikācijā un attiecībās. Šī iemesla dēļ mēs ikdienā sastopamies ar neiecietību, agresiju, sāncensību, vienaldzību un apnicību. Tas skar ne tikai sadzīves līmenī. Vēl vairāk, tas nopietni iespaido mūsu attiecības ar Dievu – ar Mūžību!

Mūsu priekšstati par to, kas un kāds ir Jēzus, apslāpē Viņa sacīto mums. Šādi mēs labprātīgi apklusinām dzīvību radošo un uzturošo Vārdu. Dievs saka: “Pievērsiet man savu ausi un nāciet pie manis, klausieties un jūs būsiet dzīvi!” (Jes.55:3)

Jēzus mums ir dāvājis efektīvu līdzekli attiecību sakārtošanai. Tā ir lūgšana. Jēzus ir atstājis mums lietošanai Mūsu Tēvs lūgšanu. Tajā, cita starpā, ir sacīts: “Lai nāk tava valstība”. Šajā lūgumā mēs lūdzam pēc Dieva klātbūtnes, lai spētu uzklausīt un ticēt Viņa Svētajam Vārdam. Svētais Gars atdara mūsu ausis dzirdēt, uzklausīt Kristu, kas nāk mūsu vidū Evaņģēlija vēstī. Senie baznīcas tēvi zināja noslēpumu – raugoties uz Kristu un pielūdzot Viņu, mēs topam Viņa Gara pildīti un pārveidoti Dieva līdzībā.

Ap. Pēteris raksta: “Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbijībai vajadzīgo... tālab mums ir dāvināti dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki.” (2Pēt.1:3,4)

Vienīgi Kristus spēj mūs izraut no stāvokļa, kas šķeļ, grauj un beigās pazudina. Viņš mūs pievērš Tēvam un vienu otram patiesā interesē. Lasīt, pārdomāt Dieva vārdu un lūgt, nav tikai garīgās dzīves disciplīnas, tās mūs pārveido arī kā personas, kas spēj uzklausīt viena otru.  

Pavadot laiku kopā ar saviem mīļajiem un draugiem, neaizmirsīsim veltīt laiku Dievam un draudzes kopībai. Kopībā ar Viņu mēs mācamies kopt sadraudzību savā starpā. Kas gan var būt labāks par sirsnīgām un labām attiecībām ar cilvēkiem mums apkārt? Dievs, kas ir bagāts žēlastībā, izrunā šo vārdu: “Klausiet!” Un vienīgi viņa žēlastībā mēs to spējam īstenot.

Lai mums visiem svētīta, skaista un izdevusies vasara!
Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Богослужение
на русском языке:

воскресенье 16.00
Подробнее

Vasaras nometne

‌12.– 14. jūlijā
‌"Gaujaslīčos", Cēsīs

‌Uzzini vairāk

sestdienās 19.00
Uzzini vairāk
Sk.Tezē jaunumus
facebook.com

Bībeles stundas

notiek svētdienās pēc dievkalpojuma

Draudzes koris

mēģina svētdienās 10.10
Uzzini vairāk


Noderīgas tiešsaites


Pie baznīcas
satiku kādu vīru,
Un tam vaicāju,
Pa kuru ceļu
man doties tālāk?
Viņš uzlūkoja mani
un teica:
Īstais ceļš ir tikai viens,
Un tas sākas šeit!
/Livars/
livars.blogspot.com
.
2019. gada 20. marts
Vārdadienas: Made, Irbe
Nedēļas lozungs
"Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki." Rom 5:8

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes",
Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast

Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu
ielas krustojumā)

>> Skatīt kartēSk. mūsu lapu arī
facebook.com

© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »