31. oktobris - Reformācijas svētki

Reformācijas diena kā baznīcas svētki savu nozīmi ir saglabājusi faktiski tikai Luteriskajā baznīcā. Ko tad nozīmē šie svētki? Vispirms, tiem ir tiešs sakars ar Lutera darbību, viņa piedzīvoto un pārdzīvoto. Tā nebija kāda mirkļa atskārsme, spontāna aktivitāte. Luters, būdams Augustīniešu ordeņa mūks, ilgstoši sevi nodarbināja, meklēdams atbildes uz ikvienam cilvēkam svarīgiem ticības jautājumiem, – Kas un kāds ir Dievs? Kas ir cilvēks? Kāds ir cilvēka dzīves mērķis? Ko Dievs no cilvēka sagaida? Ja cilvēka rīcība un pūliņi nevar apmierināt Dievu, tad kāda tiem ir nozīme? Šie meklējumi noveda Luteru pie žēlastības atziņas – Dievs piedod grēkus Kristus dēļ un ne dēļ cilvēka nopelniem. Šis atklājums ļāva viņam piedzīvot dvēseles atbrīvošanu, patiesu mieru un prieku ticībā. Šī žēlastības vēsts drīz vien kā vilnis pārvēlās visai Eiropai. Par galveno motīvu kļuva apustuļa Pāvila vārdi: “Taisnais [attaisnotais, pestītais] no ticības [Kristum] dzīvos.”1

Lutera atklājums ļāva apslēptajam, ārpus cilvēka esošajam Evaņģēlijam iesniegties ikdienišķajā – kļūt par daļu no cilvēka ikdienas dzīves. Ikviens cilvēks tagad varēja sevi apzināties kā Dieva aicinātu, mīlētu un svētītu. Tā ir ieiešana brīvībā, ko var dod vienīgi Dieva Dēls. Uzticēties Kristum nozīmē būt drošā pārliecībā, ka tava dzīve atrodas mīloša Dieva rokās. Tāpēc, viss, ko mēs ikdienā darām, ietver iespēju atspoguļot Viņa mīlestības un žēlastības pilno gribu.

Apustulis Pāvils raksta: “Tādēļ mēs lūdzam Dievu, lai mūsu Dievs jūs atzītu par Sava aicinājuma cienīgiem un Savā spēkā piepildītu ikvienu krietnu nolūku un ticībā darītu darbu, lai mūsu Kunga Jēzus Vārds tiktu pagodināts pie jums un lai jūs tiktu pagodināti pie Viņa pēc mūsu Dieva un Kunga Jēzus Kristus žēlastības.”2 Pāvils šeit saka, ka viss, ko mēs darām, ticēdami uz Jēzu Kristu, ir darbības, kas Viņu pagodina.

Kas ir tās ikdienišķās lietas, kuras izriet no Dieva aicinājuma, no mūsu ticības Kristum? Lai kas mēs būtu pēc sava aicinājuma - tēvs, māte, zemnieks, strādnieks, ierēdnis... – visā, ko mēs darām, jātop redzamam mīlošā Dieva nodomam. Mūsu ticība nav atrauta no ikdienas – ikviens cilvēks ir Dieva aicināts izteikt, atspoguļot Viņa gribu, esot baznīcā vai ārpus tās. Luters Rakstos atrada pārliecību, ka cilvēks neiemanto Dieva žēlastību ar nopelniem, bet gan to saņem ticībā. Mēs visi esam šīs vienas žēlastības cienīgi. Tā ir Kristus dāvātā brīvība, kas balstīta mīlestībā uz Dievu un savu tuvāko.

*Jņ. 8:36
1 (Rom.1:17), 2 (2Tes.1:11,12). Tekstā lietotie citāti ņemti no jaunā, 2012. gada, Bībeles izdevuma.

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Богослужение
на русском языке:

воскресенье 16.00
Подробнее


Tezē svētbrīži
notiek sestdienās 19.00
Uzzini vairāk
Sk.Tezē jaunumus
facebook.com

Bībeles stundas

notiek svētdienās pēc dievkalpojuma
Atsāksies 13. oktobrī


Draudzes koris

mēģina svētdienās 10.15
Uzzini vairāk

Nedēļas lozungs
“Teic, mana dvēsele, Kungu un neaizmirsti, ko Viņš Tev devis!”
Ps 103:2

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes",
Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast

Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu
ielas krustojumā)

>> Skatīt kartēSk. mūsu lapu arī
facebook.com
© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »