2021. gada 25. septembris
Vārdadienas:
Rodrigo, Rauls
Nesekojiet citiem dieviem,
lai tiem kalpotu un zemotos,
nekaitiniet Mani ar saviem roku
darbiem sev pašiem par ļaunu.
(Jer 25:6)

Dievs, kas radījis pasauli un
visu, kas tajā, Viņš, Debesu un
zemes Kungs, nemājo cilvēku
celtos tempļos, un Viņu
neapkalpo cilvēku rokas, it kā
Viņam kā trūktu, Viņš pats dod
visiem dzīvību, elpu un visu.
(Apd 17:24–25)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Katra mēneša 2. svētdienā no 10.00 līdz 11.00 baznīcas priekšnamā (narteksā) draudzes locekļi var saņemt konsultācijas un atbalstu dažādu sociālo problēmu risināšanā. Uzzini vairāk, zvanot: 26331770 (Alda)31. oktobris - Reformācijas svētki

Reformācijas diena kā baznīcas svētki savu nozīmi ir saglabājusi faktiski tikai Luteriskajā baznīcā. Ko tad nozīmē šie svētki? Vispirms, tiem ir tiešs sakars ar Lutera darbību, viņa piedzīvoto un pārdzīvoto. Tā nebija kāda mirkļa atskārsme, spontāna aktivitāte. Luters, būdams Augustīniešu ordeņa mūks, ilgstoši sevi nodarbināja, meklēdams atbildes uz ikvienam cilvēkam svarīgiem ticības jautājumiem, – Kas un kāds ir Dievs? Kas ir cilvēks? Kāds ir cilvēka dzīves mērķis? Ko Dievs no cilvēka sagaida? Ja cilvēka rīcība un pūliņi nevar apmierināt Dievu, tad kāda tiem ir nozīme? Šie meklējumi noveda Luteru pie žēlastības atziņas – Dievs piedod grēkus Kristus dēļ un ne dēļ cilvēka nopelniem. Šis atklājums ļāva viņam piedzīvot dvēseles atbrīvošanu, patiesu mieru un prieku ticībā. Šī žēlastības vēsts drīz vien kā vilnis pārvēlās visai Eiropai. Par galveno motīvu kļuva apustuļa Pāvila vārdi: “Taisnais [attaisnotais, pestītais] no ticības [Kristum] dzīvos.”1

Lutera atklājums ļāva apslēptajam, ārpus cilvēka esošajam Evaņģēlijam iesniegties ikdienišķajā – kļūt par daļu no cilvēka ikdienas dzīves. Ikviens cilvēks tagad varēja sevi apzināties kā Dieva aicinātu, mīlētu un svētītu. Tā ir ieiešana brīvībā, ko var dod vienīgi Dieva Dēls. Uzticēties Kristum nozīmē būt drošā pārliecībā, ka tava dzīve atrodas mīloša Dieva rokās. Tāpēc, viss, ko mēs ikdienā darām, ietver iespēju atspoguļot Viņa mīlestības un žēlastības pilno gribu.

Apustulis Pāvils raksta: “Tādēļ mēs lūdzam Dievu, lai mūsu Dievs jūs atzītu par Sava aicinājuma cienīgiem un Savā spēkā piepildītu ikvienu krietnu nolūku un ticībā darītu darbu, lai mūsu Kunga Jēzus Vārds tiktu pagodināts pie jums un lai jūs tiktu pagodināti pie Viņa pēc mūsu Dieva un Kunga Jēzus Kristus žēlastības.”2 Pāvils šeit saka, ka viss, ko mēs darām, ticēdami uz Jēzu Kristu, ir darbības, kas Viņu pagodina.

Kas ir tās ikdienišķās lietas, kuras izriet no Dieva aicinājuma, no mūsu ticības Kristum? Lai kas mēs būtu pēc sava aicinājuma - tēvs, māte, zemnieks, strādnieks, ierēdnis... – visā, ko mēs darām, jātop redzamam mīlošā Dieva nodomam. Mūsu ticība nav atrauta no ikdienas – ikviens cilvēks ir Dieva aicināts izteikt, atspoguļot Viņa gribu, esot baznīcā vai ārpus tās. Luters Rakstos atrada pārliecību, ka cilvēks neiemanto Dieva žēlastību ar nopelniem, bet gan to saņem ticībā. Mēs visi esam šīs vienas žēlastības cienīgi. Tā ir Kristus dāvātā brīvība, kas balstīta mīlestībā uz Dievu un savu tuvāko.

*Jņ. 8:36
1 (Rom.1:17), 2 (2Tes.1:11,12). Tekstā lietotie citāti ņemti no jaunā, 2012. gada, Bībeles izdevuma.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »