“Tu jau no agras bērnības pazīsti Svētos Rakstus.
Tie tev dod gudrību, lai tu... kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots
ikvienam labam darbam.” (2Tim.3:15, 17)Svētdienas skolas
pirmā nodarbība notiks
Pļaujas svētkos, 1. oktobrī, dievkalpojuma laikā.
Esi mīļi gaidīts! Nāc!
Uzzini vairāk. Fotogalerija

 
 


Pļaujas svētku
dievkalpojums
1. oktobrī 11.00


Pēc dievkalpojuma –
  sadraudzība mazajā zālē

Līdzi jāņem cienasta groziņš

 
13. septembrī sācies Iesvētību kurss


Nodarbības notiek trešdienās no 19.00 līdz 21.00 baznīcas mazajā zālē.
Piedalīties Iesvētību kursā sirsnīgi aicināti visi, kas vēlas: iepazīt kristietību, tapt kristīti un iesvētīti, atsvaidzināt ticības mācības pamatus, sastapt jaukus cilvēkus un atrast draugus.
Pieteikšanās: guntars.dimants@lelb.lv. Uzzini vairāk. Mācību grafiks

 
Reformācijai 500

Sagaidot Luteriskās reformācijas 500 gadu jubileju, mūsu mājaslapā būs lasāmi draudzes locekļu raksti, kas veltīti dažādiem Baznīcas reformācijas aspektiem.

No Lutera Akadēmijas absolventes Martas Kaliksones
bakalaura darba (2016)


Mācītājs, prof. Roberts Feldmanis reiz sacījis: "Liturģija ir izdziedātā ticība." Šādi izteikumi pamatoti gan Baznīcas teoloģijā, gan Baznīcas vēsturē. Dievkalpojums saskaņā ar Kristus apsolījumu ir Dieva atklāsme, Viņa klātbūtne. Tā kā Svēto Rakstu teksti ir negrozāmi, tad tieši liturģiskie teksti ir tie, kuros jau sākumos izpaudās Baznīcas mācība. Līdzās sprediķim tas bija nozīmīgākais veids, kā dogmās formulētas patiesības darīt zināmas, ticamas un lūdzamas visiem ticīgajiem.

Raksturīgs piemērs ir doksoloģija "Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam", kas noslēdz ikvienu dievkalpojumā lietoto psalmu. Pēc sava teoloģiskā satura tā ir dogmātisks apkopojums Dieva atklāsmei saviem ticīgajiem. Reizē tā ir formulēta dievkalpojumam raksturīgajā izteiksmē – nevis kā konstatējums, bet kā Dieva teikšana un godināšana. Doksoloģijas formulējumam ir arī liturģiska vēsture, kas izriet no sava laika dogmātiskajiem akcentiem. Ja sākumā tā tika izteikta dinamiskā (tādu raksturojumu lieto liturģijas vēsturnieki, piem., luterāņu teologs Viljams Nāgels) formā "Gods lai ir Tēvam caur Dēlu Svētajā Garā", tad vēlāk, lai novērstu jebkādus hierarhiskus priekšstatus par Svēto Trīsvienību, tā ieguva pašreizējo formulējumu.1Ved mani, Dievs, tik tavos taisnos ceļos*


Draudzes ekskursija


2. septembrī mūsu draudzes aktīvākie locekļi devās ekskursijā, lai iepazītu Kurzemes baznīcas. Mēs viesojāmies Kandavas evaņģēliski luteriskajā draudzē, kur piedalījāmies mācītāja Valda Podziņa vadītajā svētbrīdī, un apskatījām Sabiles baznīcu, kas var lepoties ar Latvijā vecāko zvanu un kanceli. Savukārt Kuldīgā apmeklējām Sv. Annas ev. lut. baznīcu, kas 19. gs. beigās, līdzīgi kā mūsu baznīca, tika uzcelta latviešu draudzes vajadzībām, un gides vadībā iepazinām vecpilsētas ievērojamākās vietas. 

FOTOALBUMS

* Dziesmu grāmata, 411. dz.

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00
 
Богослужение
на русском языке:
 воскресенье 16.00
Подробнее

Tezē lūgšanas
notiek sestdienās 18.00
(ieeja no Cēsu ielas)
Lasi vairāk.
Fotoalbums
Sk.Tezē lapu arī
facebook.com

 
Pirmslaulību kurss

Pieteikšanās: guntars.dimants@lelb.lv
Uzzini vairāk


Bībeles stundas

notiek svētdienās pēc dievkalpojuma

Jauniešu vakari

atsāksies oktobrī
Uzzini vairāk:
jauniesugertrude
@gmail.com
,
20047084 (Dace)

Sk. arī facebook
 
Draudzes koris

mēģina svētdienās 10.10
Uzzini vairāk
 


Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu dienas centrs „Paaudzes”
gaida apmeklētājus un arī palīdzīgas rokas
Lasīt vairāk


Noderīgas tiešsaites


Latvijas Evaņģēliski Luteriskā baznīca

www.lelb.lv


www.bibele.lv


http://www.lkr.lv/
 

www.lugsana.lv

Pie baznīcas
satiku kādu vīru,
Un tam vaicāju,
Pa kuru ceļu
man doties tālāk?
Viņš uzlūkoja mani
un teica:
Īstais ceļš ir tikai viens,
Un tas sākas šeit!

/Livars/

livars.blogspot.com

2017. gada 21. septembris
Vārdadienas: Modris, Matīss, Mariss
Nedēļas lozungs
 "Teic, mana dvēsele, Kungu un neaizmirsti balvas, ko Viņš tev devis!" (Ps 103:2)

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes",
Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast
Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu ielas krustojumā)

>> Skatīt kartē


Sk. mūsu lapu arī
facebook.com
© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »