Dievs vēlas ne tikai mūs pestīt, bet arī, lai mēs pieaugtu Kristū, taptu pārveidoti viņa līdzībā, kļūtu atziņas pilni un nestu daudz labu augļu. Tieši jaunības laiks ar tā kāri pēc zināšanām, vēlmi veidot sevi par krietnu cilvēku ir labākais Dieva atziņas sējas laiks. Tur, kur ir sēja, neizbēgami pienāk pļauja!

Jauniešu grupa pulcējas sestdienās 16.00 draudzes kancelejā,
lai sadraudzībā studētu Svētos Rakstus, piedalītos radošajās darbnīcās, spēlētu aktīvas un izzinošas spēles. Šīs tikšanās norisinās no septembra līdz jūnijam.
Un tas nav viss – jaunieši kopīgi dodas ekskursijās un izbraukumos, organizē pasākumus, piedalās draudzes nometnēs un baznīcas uzkopšanas talkās.

 Pieteikšanās: 22042928 (Ilze Gailīte)
Jauniešu grupas jaunumi: www.facebook.com/jauniesugertrude/
FOTOALBUMS


Mūsu draudzē aktīvi darbojas Jauniešu grupa. Katru sestdienu, sākot no plkst. 16:00, pa draudzes kancelejas durvīm baznīcā sarodas jaunieši. Viņi dodas uz mazo telpu virs mācītāja kabineta, kur ir viņu “štābiņš”.

Savās tikšanās reizēs grupas dalībnieki:
- kopā ar evaņģēlistu Tāli Freimani studē Bībeli un uzzina daudz jauna par Dievu;

- kopā ar brīvprātīgajiem draudzes locekļiem piedalās radošajās darbnīcās un apgūst jaunas un noderīgas prasmes un zināšanas;

- spēlē aktīvas, komandu saliedējošas, zināšanas papildinošas un aizraujošas spēles;

- mācās darboties komandā, veidot attiecības un rūpēties vienam par otru.

Jauniešu vakaros piedalās jaunieši no dažādiem Rīgas rajoniem, tie ir draudzes locekļu bērni, viņu klasesbiedri, brālēni vai pagalma draugi. Mēs esam atvērti visiem.

Šie vakari nav vienīgā Jauniešu grupas aktivitāte. Kopā mēs dodamies ekskursijās un izbraukumos, kalpojam dievkalpojumos, organizējam nometnes, pasākumus, teatrālus uzvedumus, strādājam baznīcas uzkopšanas talkās.

Piedalīties Jauniešu grupas aktivitātēs aicināti jaunieši vecumā no 11 līdz 25 gadiem. Vecākie jaunieši - tie, kam jau ir 18 un vairāk gadu, mīļi gidīti Jauniešu grupas vadītāju komandā.

Mīļie draudzes locekļi, kas vairs nav tik jauni! Bērni un jaunieši ir mūsu draudzes nākotne. Viņi ir tie, kam priekšdienās būs jārūpējas, lai Kristus gaisma neapdzistu pasaulē. Savukārt mums ir jāgādā, lai viņi iepazītu Dievu, lai Kristus mīlestība iemājotu viņu sirdīs.

Sniegt atbalstu mūsu Jauniešu grupai var dažādos veidos:
- aicinot jauniešus, piemēram, savus bērnus un mazbērnus, nākt uz Jauniešu vakariem un piedalīties mūsu rīkotajos pasākumos;
- finansiāli, lai varētu sarūpēt nepieciešamos materiālus un apmaksāt transporta izdevumus, dodoties kopīgos izbraukumos;
- kalpojot komandā. Jo vairāk būs palīdzīgu roku, jo interesantāks, daudzveidīgāks un kvalitatīvāks būs mūsu kopīgais sniegums;
- kalpojot Jauniešu vakaros, lai jaunieši nebūtu “atrauti” no draudzes, lai veidotos stipras un mīļas attiecības. Iespējams, arī kāds no jums spēj novadīt kādu radošo darbnīcu vai praktisko nodarbību, iemācot jauniešiem kaut ko jaunu un noderīgu viņu turpmākajā dzīvē;
- ar pārtikas produktiem, jo augošam cilvēkam vajag ne tikai garīgu, bet arī miesīgu stiprinājumu. Varbūt kāds no jums sajutīs sirdī aicinājumu pagatavot mūsu sestdienas vakariem sviestmaizes vai mājās ceptus cepumus… Mēs par to ļoti priecātos.
- ar foršām lietiņām. Mēs gribam iekārtot ap sevi patīkamu vidi. Skaists šķīvis, lampiņas, interesants priekšmets, mūzikas instruments, kas varētu lieliski iederēties mūsu jauniešu telpā. Kas vienam lieks, otram prieks!

Ilze, Jauniešu grupas vadītāja 

 
 
Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Богослужение
на русском языке:

воскресенье 16.00
Подробнее


Tezē svētbrīži
notiek sestdienās 19.00
Uzzini vairāk
Sk.Tezē jaunumus
facebook.com

Bībeles stundas

notiek svētdienās pēc dievkalpojuma
Atsāksies 13. oktobrī


Draudzes koris

mēģina svētdienās 10.15
Uzzini vairāk

Nedēļas lozungs
“Teic, mana dvēsele, Kungu un neaizmirsti, ko Viņš Tev devis!”
Ps 103:2

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes",
Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast

Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu
ielas krustojumā)

>> Skatīt kartēSk. mūsu lapu arī
facebook.com
© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »