2023. gada 30. novembris
Vārdadienas:
Andrievs, Andrejs, Andris
Jums, kas bīstaties Mana
Vārda, uzlēks taisnības saule un
dziedinās ar saviem spārniem!
Mal 3:20a

Nakts iet uz beigām,
jau tuvojas diena.
Rm 13:12a

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00Galerijas » Trešā Adventa svētdiena

 
Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu Nācareti pie jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida nama, un jaunavas vārds bija Marija. (  Lūkas  ev. 2 : 1-20)
Un eņģelis viņai sacīja: Nebīsties Marija! Tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Tev piedzims Dēls, un dosi viņam vārdu Jēzus.
Kunga eņģelis parādījās sapnī arī Jāzepam: Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu; tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā Gara. (Mateja 1: 18-25)
Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā valstī. Arī Jāzeps no Galilejas, Nācaretes pilsētas, gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēme.
Betlēmē tiem nebija vietas augšistabā.
Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt. Un viņa dzemdēja Dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā.
Deva tam vārdu Jēzus.
Gani nomodā zem klajas debess sargāja savus ganāmpulkus. Un Kunga eņģelis tiem piestājās, Kunga godība viņus apmirdzēja. Eņģelis tiem sacīja: Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs.
Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķēniņa Heroda laikā, redzi no austrumiem Jeruzālemē ieradās gudri vīri.
Betlēmē visi bija nomodā
Gudrie vīri jautāja: Kur ir jaunpiedzimušais jūdu Ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos
un atnācām viņu pielūgt.
Redzi, jums šī zīme: jūs atradīsit bērniņu, autos ietītu un silē gulošu. Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debesspulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja: „Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts.”
Mīļš paldies Rolandam, Matīsam un Ilzītei par kopīgo ceļu uz Betlēmi! Sirdsmīļi sveicieni Artim, Ralfam, Mārai, Gerdai, Adelei Irmgardei, Zelmai Aurēlijai, Ikaram, Lainei, Klārai Karlīnei, Kristai, Kristiānai, Ērikam, Martai, Guntiņai, Kristīnei, Sanitai, Zentai, DacīteiG.! Lai Prieks no Betlēmes bērna atmirdz gaišajos Ziemassvētkos!

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »