2021. gada 25. oktobris
Vārdadienas:
Beāte, Beatrise
Dievs, neciet klusu! Neesi mēms,
jel neklusē, Dievs! Jo, redzi,
Tavi naidnieki ņurd, tie,
kas nīst Tevi, jau ceļ galvu.
(Ps 83:2–3)

Atpestī mūs no ļaunā.
(Mt 6:13)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Katra mēneša 2. svētdienā no 10.00 līdz 11.00 baznīcas priekšnamā (narteksā) draudzes locekļi var saņemt konsultācijas un atbalstu dažādu sociālo problēmu risināšanā. Uzzini vairāk, zvanot: 26331770 (Alda)Galerijas » Vēsts par Pestītāja piedzimšanu

"Paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas." (Lūkas 21:28)

Cilvēki ilgodamies gaidīja Dieva Dēla brīnumaino piedzimšanu. Ilgu laiku neviens nezināja, kad un kur Pestītājs nāks pasaulē, kā tas notiks. Jau Ieva cerēja, ka tas būs kāds no viņas dēliem. Mozus pasludināja, ka Dievs tautai sūtīs pravieti, līdzīgu Mozum. Daudzus gadus vēlāk Jesaja pravietoja, ka jaunava dzemdēs dēlu. Vēl vēlāk Miha atklāja, kurā pilsētā notiks brīnumainā piedzimšana. Un tomēr ilgu laiku nekas nenotika. Vairāk nekā 400 gadi pagāja gaidot. Taču Dievs zina īsto brīdi, kad jāpiepildās visiem pravietojumiem.


Viņš sūtīja eņģeli Gabriēlu, lai tas aiznestu vēsti kādai jaunavai, vārdā Marija. Marija dzīvoja pilsētā Nācaretē. Eņģelis ieradās pie jaunavas, vārdā Marija, un viņai sacīja: "Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar tevi!" Marija iztrūkas, ieraugot neparasto viesi, bet Gabriēls teica: " Nebīsties, Marija! Tev piedzims dēls. Viņš būs ilgi gaidītais Mesija, kura Valstībai nekad nebūs gala." "Kā gan tas ar mani var notikt?" pārsteigta jautāja Marija. "Es vēl neesmu precējusies. "Gabriēls atbildēja: "Pār tevi nāks Svētais Gars, un Dieva spēks būs uz tevis. Tāpēc tavs bērns būs Dieva Dēls. Dievam nekas nav neiespējams."

Bet Marija sacīja: "Redzi, es esmu tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda". Un eņģelis no viņas aizgāja. (Lūkas 1:38) Un Marija tanīs pašās dienās devās kalnos apciemot savu māsīcu Elizabeti, kura gaidīja bērniņu (Jāni). Iegājusi Zaharijas namā, viņa sveicināja savu māsīcu, un bērniņš Elizabetes miesās sāka priecīgi lēkāt, un Elizabete tapa Svēta Gara pilna. Un jautāja: "No kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis?" Un Marija atbildēja ar slavas dziesmu:

"Mana dvēsele augstu teic Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šī laika visas paaudzes mani teiks svētīgu"
(Lūkas 1: 47-49)


Marija palika pie Elizabetes, savas māsīcas trīs mēnešus. Bet Jāzeps, Marijas saderinātais, līgavainis negribēdams viņai celt neslavu, vēlējās Mariju atstāt. Bet Jāzepam sapnī parādījās eņģelis un teica, lai nebīstās Mariju ņemt par sievu, jo tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā Gara. "Viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo Viņš glābs savu tautu no grēkiem." ( ( Mateja 1:20)


Paldies skolotājai Ilzei un skolotājai Guntai, kā arī Martai, Robertam, Nikam, Ernestam un Eduardam par ceļojumu Bībelē, pilsētā Nācaretē, kā arī Marijas un eņģeļa Gabriēla atspoguļojumu savās gleznās. Liels prieks bija atminēt visus notikumus līmlapiņspēlē un noslēgumā pabūt kopā sadraudzības cienastā pēc pateicības dziesmiņas. Dieva mīlestība patiesi ir brīnišķa un pārsteidzoša! 
Adventa Otrā Svētdiena
Adventa Otrā Svētdiena
Adventa Otrā Svētdiena
Adventa Otrā Svētdiena
Adventa Otrā Svētdiena
Adventa Otrā Svētdiena
Adventa Otrā Svētdiena

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »