Galerijas » Vēsts par Pestītāja piedzimšanu

"Paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas." (Lūkas 21:28)
Cilvēki ilgodamies gaidīja Dieva Dēla brīnumaino piedzimšanu. Ilgu laiku neviens nezināja, kad un kur Pestītājs nāks pasaulē, kā tas notiks. Jau Ieva cerēja, ka tas būs kāds no viņas dēliem. Mozus pasludināja, ka Dievs tautai sūtīs pravieti, līdzīgu Mozum. Daudzus gadus vēlāk Jesaja pravietoja, ka jaunava dzemdēs dēlu. Vēl vēlāk Miha atklāja, kurā pilsētā notiks brīnumainā piedzimšana. Un tomēr ilgu laiku nekas nenotika. Vairāk nekā 400 gadi pagāja gaidot. Taču Dievs zina īsto brīdi, kad jāpiepildās visiem pravietojumiem.
Viņš sūtīja eņģeli Gabriēlu, lai tas aiznestu vēsti kādai jaunavai, vārdā Marija. Marija dzīvoja pilsētā Nācaretē. Eņģelis ieradās pie jaunavas, vārdā Marija, un viņai sacīja: "Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar tevi!" Marija iztrūkas, ieraugot neparasto viesi, bet Gabriēls teica: " Nebīsties, Marija! Tev piedzims dēls. Viņš būs ilgi gaidītais Mesija, kura Valstībai nekad nebūs gala." "Kā gan tas ar mani var notikt?" pārsteigta jautāja Marija. "Es vēl neesmu precējusies. "Gabriēls atbildēja: "Pār tevi nāks Svētais Gars, un Dieva spēks būs uz tevis. Tāpēc tavs bērns būs Dieva Dēls. Dievam nekas nav neiespējams."
Bet Marija sacīja: "Redzi, es esmu tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda". Un eņģelis no viņas aizgāja. (Lūkas 1:38) Un Marija tanīs pašās dienās devās kalnos apciemot savu māsīcu Elizabeti, kura gaidīja bērniņu (Jāni). Iegājusi Zaharijas namā, viņa sveicināja savu māsīcu, un bērniņš Elizabetes miesās sāka priecīgi lēkāt, un Elizabete tapa Svēta Gara pilna. Un jautāja: "No kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis?" Un Marija atbildēja ar slavas dziesmu:
"Mana dvēsele augstu teic Kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu Pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šī laika visas paaudzes mani teiks svētīgu" (Lūkas 1: 47-49)
Marija palika pie Elizabetes, savas māsīcas trīs mēnešus. Bet Jāzeps, Marijas saderinātais, līgavainis negribēdams viņai celt neslavu, vēlējās Mariju atstāt. Bet Jāzepam sapnī parādījās eņģelis un teica, lai nebīstās Mariju ņemt par sievu, jo tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā Gara. "Viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo Viņš glābs savu tautu no grēkiem." ( ( Mateja 1:20)

Paldies skolotājai Ilzei un skolotājai Guntai, kā arī Martai, Robertam, Nikam, Ernestam un Eduardam par ceļojumu Bībelē, pilsētā Nācaretē, kā arī Marijas un eņģeļa Gabriēla atspoguļojumu savās gleznās. Liels prieks bija atminēt visus notikumus līmlapiņspēlē un noslēgumā pabūt kopā sadraudzības cienastā pēc pateicības dziesmiņas. Dieva mīlestība patiesi ir brīnišķa un pārsteidzoša! 
Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Богослужение
на русском языке:

воскресенье 16.00
Подробнее

Vasaras nometne

12.– 14. jūlijā
"Gaujaslīčos", Cēsīs

Uzzini vairāk

sestdienās 19.00
Uzzini vairāk
Sk.Tezē jaunumus
facebook.com

Bībeles stundas

notiek svētdienās pēc dievkalpojuma

Draudzes koris

mēģina svētdienās 10.10
Uzzini vairāk


Noderīgas tiešsaites


Pie baznīcas
satiku kādu vīru,
Un tam vaicāju,
Pa kuru ceļu
man doties tālāk?
Viņš uzlūkoja mani
un teica:
Īstais ceļš ir tikai viens,
Un tas sākas šeit!
/Livars/
livars.blogspot.com
.
2019. gada 20. aprīlis
Vārdadienas: Mirta, Ziedīte
Nedēļas lozungs
''Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.''
Jņ 3:16

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes",
Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast

Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu
ielas krustojumā)

>> Skatīt kartēSk. mūsu lapu arī
facebook.com

© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »