Galerijas » Adventa Pirmā Svētdiena

"Dziediet Kungam jaunu dziesmu, slavējiet Viņu no zemes malām." (Jesajas 42:10)

"Zaharija, Svētā Gara piepildīts, pravietoja: "Lai slavēts Kungs, Israēla Dievs, jo Viņš ir uzlūkojis savu tautu un devis tai pestīšanu!"(Lūkas 1: 67-68)
Zaharija un Elizabete bija vīrs un sieva, kas dzīvoja Jeruzālemē. Viņi abi mīlēja un klausīja Dievu. Jau daudzus gadus viņi gaidīja un lūdza Dievam bērniņu. Bet lūgšana vēl nebija piepildīta. Zaharija bija priesteris Templī. Kādu dienu Templī ieradās eņģelis Gabriēls. Kad Zaharija ieraudzīja eņģeli, viņš izbijās. Bet eņģelis teica: "Nebīsties! Dievs ir uzklausījis tavas lūgšanas. Tavai sievai piedzims dēls, un tev viņš jānosauc par Jāni. Viņa piedzimšana būs liels iepriecinājums tev, un arī citi līksmos līdz ar tevi." Bet Zaharija šaubījās. Un tad eņģelis atbildēja: " Mani sauc Gabriēls. Es stāvu Dieva priekšā, lai pildītu Viņa pavēles. Tāpēc ka tu man neticēji, līdz sava bērna piedzimšanai tu tapsi mēms. Noliktajā laikā mani vārdi piepildīsies." Kad Zaharija iznāca no tempļa, viņš bija mēms un neko nevarēja pateikt. Kad Elizabetei piedzima bērniņš, viņu gribēja nosaukt tēva vārdā, bet Zaharija pārsteidza visus, uz plāksnītes uzrakstot vārdu: "Viņa vārds ir Jānis". Un tad Zaharija atguva valodu un varēja runāt. Svētā Gara pilns viņš slavēja Dievu un pateicās Dievam. Tā piedzima Jānis, ko sauc par Jāni Kristītāju. "Redzi, Es sūtīšu Savu sūtni, kam būs sataisīt Manu ceļu Manā priekšā." (Mal.3:1) " Šis ir tas, par ko rakstīts: Redzi, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, kam būs tev ceļu sataisīt. Patiesi es jums saku: No sievām dzimušie neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju; bet mazākais Debesu Valstībā ir lielāks par viņu." (Mateja 11: 10,11)
Jaunā Baznīcas gada sākums ar pateicības lūgšanu, dziesmiņu un Bībeles stāstu. Tad visi draudzīgi rotājām Adventa vainadziņus, piedalījāmies pogu stafetē un iekraukšķinājām saldās dzērvenes. Paldies skolotājai Guntai, Lainei, Sindijai, Katrīnai, Martai, Kārlim un Viesturam, Rolandam un Robertam, Ernestam, Edvardam un Daniēlam. Lai Dieva svētīts Adventa laiks katram mīļam bērniņam!

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00
Līdz 20.08 ceturtdienas dievk. nenotiek


Богослужение
на русском языке:

воскресенье 16.00
Подробнее


Tezē lūgšanas
atsāksies septembrī
Lasi vairāk
Sk.Tezē lapu arī
facebook.com

Bībeles stundas

atsāksies septembrī
 
Jauniešu vakari

atsāksies rudenī
Uzzini vairāk:
22042928 (Ilze)
Sk. arī facebook

Draudzes koris

dzied katrā dievkalpojumā
Lasi vairāk

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu dienas centrs „Paaudzes”
gaida apmeklētājus un arī palīdzīgas rokas
Lasīt vairāk


Noderīgas tiešsaites


Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca
Pie baznīcas
satiku kādu vīru,
Un tam vaicāju,
Pa kuru ceļu
man doties tālāk?
Viņš uzlūkoja mani
un teica:
Īstais ceļš ir tikai viens,
Un tas sākas šeit!
/Livars/
livars.blogspot.com
.
2018. gada 17. jūlijs
Vārdadienas: Aleksis, Aleksejs
Nedēļas lozungs
"Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime." (Ef 2:19)

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes",
Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast
Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu
ielas krustojumā)

>> Skatīt kartēSk. mūsu lapu arī
facebook.com

 Piedzīvojumi vasarā

Draudzes vasaras nometne 2017
© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »