2024. gada 17. aprīlis
Vārdadienas:
Rūdolfs, Rūdis, Viviāna
Teic, mana dvēsele, Kungu,
viss, kas manī, – viņa svēto vārdu!
Ps 103:1

Slavēts lai ir Dievs un mūsu
Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
kas savā lielajā žēlastībā mūs
ir atdzemdinājis dzīvai cerībai
caur Jēzus Kristus
augšāmcelšanos no mirušajiem.
1Pēt 1:3
 


Draudzes nedēļas nogale
"Gaujaslīčos", Cēsīs
2024. gada 12.14. jūlijs
Uzzini vairāk >>

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00Galerijas » Adventa Pirmā Svētdiena

"Dziediet Kungam jaunu dziesmu, slavējiet Viņu no zemes malām." (Jesajas 42:10)
"Zaharija, Svētā Gara piepildīts, pravietoja: "Lai slavēts Kungs, Israēla Dievs, jo Viņš ir uzlūkojis savu tautu un devis tai pestīšanu!"(Lūkas 1: 67-68)

Zaharija un Elizabete bija vīrs un sieva, kas dzīvoja Jeruzālemē. Viņi abi mīlēja un klausīja Dievu. Jau daudzus gadus viņi gaidīja un lūdza Dievam bērniņu. Bet lūgšana vēl nebija piepildīta. Zaharija bija priesteris Templī. Kādu dienu Templī ieradās eņģelis Gabriēls. Kad Zaharija ieraudzīja eņģeli, viņš izbijās. Bet eņģelis teica: "Nebīsties! Dievs ir uzklausījis tavas lūgšanas. Tavai sievai piedzims dēls, un tev viņš jānosauc par Jāni. Viņa piedzimšana būs liels iepriecinājums tev, un arī citi līksmos līdz ar tevi." Bet Zaharija šaubījās. Un tad eņģelis atbildēja: " Mani sauc Gabriēls. Es stāvu Dieva priekšā, lai pildītu Viņa pavēles. Tāpēc ka tu man neticēji, līdz sava bērna piedzimšanai tu tapsi mēms. Noliktajā laikā mani vārdi piepildīsies." Kad Zaharija iznāca no tempļa, viņš bija mēms un neko nevarēja pateikt. Kad Elizabetei piedzima bērniņš, viņu gribēja nosaukt tēva vārdā, bet Zaharija pārsteidza visus, uz plāksnītes uzrakstot vārdu: "Viņa vārds ir Jānis". Un tad Zaharija atguva valodu un varēja runāt. Svētā Gara pilns viņš slavēja Dievu un pateicās Dievam. Tā piedzima Jānis, ko sauc par Jāni Kristītāju. "Redzi, Es sūtīšu Savu sūtni, kam būs sataisīt Manu ceļu Manā priekšā." (Mal.3:1) " Šis ir tas, par ko rakstīts: Redzi, es sūtu savu eņģeli tavā priekšā, kam būs tev ceļu sataisīt. Patiesi es jums saku: No sievām dzimušie neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju; bet mazākais Debesu Valstībā ir lielāks par viņu." (Mateja 11: 10,11)


Jaunā Baznīcas gada sākums ar pateicības lūgšanu, dziesmiņu un Bībeles stāstu. Tad visi draudzīgi rotājām Adventa vainadziņus, piedalījāmies pogu stafetē un iekraukšķinājām saldās dzērvenes. Paldies skolotājai Guntai, Lainei, Sindijai, Katrīnai, Martai, Kārlim un Viesturam, Rolandam un Robertam, Ernestam, Edvardam un Daniēlam. Lai Dieva svētīts Adventa laiks katram mīļam bērniņam!
Adventa Pirmā Svētdiena
Adventa Pirmā Svētdiena
Adventa Pirmā Svētdiena
Adventa Pirmā Svētdiena
Adventa Pirmā Svētdiena
Adventa Pirmā Svētdiena
Adventa Pirmā Svētdiena
Adventa Pirmā Svētdiena
Adventa Pirmā Svētdiena
Adventa Pirmā Svētdiena
Adventa Pirmā Svētdiena
Adventa Pirmā Svētdiena

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »