2021. gada 5. augusts
Vārdadienas:
Osvalds, Arvils
Pravietis, kam ir sapnis,
stāsta sapni, un, kam ir Mans
vārds, tas patiesi runā Manu
vārdu! Kas salmiem kopīgs
ar kviešiem?! – saka Kungs.
(Jer 23:28)

Pāvils raksta: Mana runa
un mana sludināšana nav
pārlie­cinošā gudrībā, bet
Gara un spēka izpausmē, lai
jūsu ticība nebūtu cilvēku
gudrībā, bet Dieva spēkā.
(1Kor 2:4–5)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Katra mēneša 2. svētdienā no 10.00 līdz 11.00 baznīcas priekšnamā (narteksā) draudzes locekļi var saņemt konsultācijas un atbalstu dažādu sociālo problēmu risināšanā. Uzzini vairāk, zvanot: 26331770 (Alda)
Padomi gavēnim:

Gavēni katrs var turēt, atbilstoši savas baznīcas tradīcijām vai arī, sekojot šādām vadlīnijām:
Minimālais noteikums ir šajā laikā neēst gaļu. Kas vēlas uzņemties stingrāku gavēni un veselība to atļauj,  lai atturas no visiem dzīvnieku valsts produktiem. Dienā ēst vienu ēdienreizi līdz sātam un var divas mazākas. Svarīgi ir atturēties no izklaidēm un no tā, ko apzināmies par savu kārību.

Piemēri lūgšanām:


Lūgsim! Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen

Vai:

Dievs, mūsu Tēvs, pasaules Radītāj, visvarenais, žēlsirdīgais, Tu mīlestībā pret mums, sūtīji Savu Dēlu pasaulē kā mūsu dvēseļu un ķermeņu ārstu, uzlūko Savus bērnus, kuri šajā grūtajā apjukuma un baiļu pilnajā laikā šeit un daudz kur Eiropā un pasaulē vēršas pie Tevis, meklējot spēku, glābšanu un mierinājumu. Atbrīvo mūs no slimības un bailēm, dziedini mūsu slimos, mierini viņu ģimenes, dāvā gudrību mūsu valdībai, enerģiju un atlīdzību mūsu ārstiem, medmāsām un brīvprātīgajiem, mūžīgo mieru mirušajiem. Neatstāj mūs pārbaudījumu brīdī, bet atpestī mūs no ļauna. Mēs to Tev lūdzam, kurš ar Dēlu un Svēto Garu dzīvo un valdi no mūžības mūžībā. Āmen. [Marija, veselības un cerības Māte, lūdz par mums!]

Vai:

Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!

Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par cilvēkiem slimības smagi skartajās zemēs – mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!

Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm apturēt vīrusa izplatīšanos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!

Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai neaizmirstam cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!

Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas ristkē ar sevi, lai rūpētos par slimniekiem un viņu ģimenēm. Stiprini un sargā arī citu arodu darbiniekus , kuru pūles ļauj dzīvei turpināties. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!

Iedvesmo pētniekus, kas strādā lai radītu zāles un pretlīdzekļus. Liec viņu darbam sekmēties! Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!

Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!

Vadi visus vadītājus, lai viņi pieņem gudrus un pareizus lēmumus. Lai rīkojas taisnīgi. Vadi viņus tā, lai tiem varētu uzticēties un uz viņiem droši paļauties. Lai cilvēku attiecības un sadzīve varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!

Stāvi pretī tiem, kuri gribētu šo sērgu izmantot savtīgiem mērķiem un slepeniem nolūkiem. Neļauj viņu plāniem izdoties! Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!

Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi mūs!

Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību.
Mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā!

Āmen!

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »