2021. gada 25. oktobris
Vārdadienas:
Beāte, Beatrise
Dievs, neciet klusu! Neesi mēms,
jel neklusē, Dievs! Jo, redzi,
Tavi naidnieki ņurd, tie,
kas nīst Tevi, jau ceļ galvu.
(Ps 83:2–3)

Atpestī mūs no ļaunā.
(Mt 6:13)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Katra mēneša 2. svētdienā no 10.00 līdz 11.00 baznīcas priekšnamā (narteksā) draudzes locekļi var saņemt konsultācijas un atbalstu dažādu sociālo problēmu risināšanā. Uzzini vairāk, zvanot: 26331770 (Alda)  Nedēļas lozungs
Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu! (Rm 12:21)


 
31 Reformācijas svētki
Dievnams atvērts no plkst. 11.00
Oktobris

Dievnama apmeklējums notiek, ievērojot valstī izsludinātās ārkārtas situācijas ietvaros noteiktos ierobežojumus.

Norādījumi dievlūdzējiem:
- uz dievnamu katrs dodas, iepriekš pārdomājis savas vainas un lūgšanā tās nesis Dieva priekšā;
- pie ieejas baznīcas telpā mācītājs katram pārvaicā par grēku nožēlu un pēc apstiprinošas atbildes pasludina piedošanu;
- pēc absolūcijas ikviens dodas uz vietu uzklausīt Sv. Rakstu lasījumu, Evaņģēliju un īsu uzrunu, kas noslēdzas ar lūgšanu;
- dievgaldu ievada īsa Pateicības lūgšana, kas noslēdzas ar Iestādīšanas vārdiem;
- pēc Mūsu Tēvs klātesošie pa vienam iet saņemt Svēto Vakarēdienu. Katrs dāvanas saņēmušais, pēc tam, kad atlaists no altāra ar svētības vārdiem, dodas no dievnama laukā.


Pirms ienākšanas dievnamā ir jādezinficē rokas. Esot dievnamā, jālieto mutes un deguna aizsegs un jāievēro vismaz 2 metru distancēšanās starp dažādu mājsaimniecību piederīgajiem. No dievnama apmeklēšanas ir jāattruras draudzes locekļiem, kam noteikta pašizolācija un ir jūtamas elpceļu slimības pazīmes. Pirms ienākšanas dievnamā ir jādezinficē rokas.

                         

DSC07471_25

“Ja nu Dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi” *
1517. gadā, Visu Svēto dienas priekšvakarā, Vitenbergas universitātes profesors un Pils Baznīcas (Shlosskirche) priesteris Mārtiņš Luters publiskai apspriešanai izlika 95 Tēzes. Šīs tēzes tika publiskotas ar mērķi uzsākt debates par baznīcas jaunieviesto indulgenču (grēku atlaižu zīmju) tirdzniecības praksi.

Tas bija aizsākums tam, ko mēs šodien pazīstam kā Lutera Reformāciju. Lai gan disputs par indulgencēm nebija un nav pamatā Luteriskās baznīcas ticības apliecinājumam, uzsāktās sarunas ievadīja plašu un neatgriezenisku Baznīcas reformāciju un Luteram izdevās izmainīt priekšstatus par ticību un tās lomu cilvēka dzīvē.

Lasīt tālāk

 

Mēs esam parādā viens otram


Lasījums no Mateja evaņģēlija 18:23-35

  

18139301_1_32  

Iemesls, kādēļ Jēzus stāsta šo līdzību, ir Pētera jautājums: “Cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani?” Pēterim šķiet, ka septiņas reizes ir gana. Vai tad septiņi nav pilnības skaitlis? Pat Dāvids vienā no savām dziesmām saka, ka Dieva vārds ir kā sudrabs septiņkārt kausēts. (Ps 12:7) Taču Jēzus atbilde ir “septiņdesmit reiz septiņas reizes.” Nav šaubu, Jēzus grib sacīt Pēterim: “Neskaiti, bet dari!”!” Jo limitēta piedošana neizbēgami tuvina brīdim, kad mērs ir pilns, un atmaksas brīdis ir klāt. Te var atsaukties uz Lameha vārdiem, kad tas lepodamies sacīja: “(..) ja Kains tiek atriebts septiņkārtīgi, tad Lamehs tiks atriebts septiņdesmit septiņas reizes.” (1.Moz.4:23–24) Šajos Lameha vārdos ieskanas nepiedošanas patiesā daba, tā dzimst paštaisnā un lepnā sirdī, kas netiecas  piedot, bet alkst atriebības. Tāpēc no Jēzus sacītā var secināt, ka piedošanai nav sakara ar piedoto reižu skaitu. Piedot nozīmē cienīt, sargāt un mīlēt. Kā apustulis Pāvils saka vēstulē Romiešiem: “Nepalieciet nevienam parādā neko citu kā vien savstarpēju mīlestību, jo, kas otru mīl, ir piepildījis bauslību.” (13:8) Un kalna runā Jēzus sacīja: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs... piedodiet un arī jums tiks piedots!” (Lk 6:36-37) Piedošanai ir tiešs sakars ar dzīvību. Kā Mūsu Tēvs lūgšanā Jēzus mums to māca, sakot: “Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.” Dienišķā maize ir viss, kas nepieciešams dzīvībai, vienai dzīves dienai un tās pamatā ir piedošana, jeb līdzcietība un žēlastība, ko parādam līdzcilvēkiem. To var izteikt arī tā kur ir piedošana, tur ir dzīvība, un otrādi.

Piekritīsiet, pandēmijas laiks aizvien vairāk un vairāk mūs pārbauda, atklājot to, kas notiek mūsu sirdīs. Mēs kā sabiedrība kļūstam neiecietīgi, rupji un ciniski viens pret otru, dumpīgi pret ārkārtas stāvokļa kārtību, augstprātīgi un paštaisni. Baidīdamies no iedomāta apdraudējuma, vairs neredzam, ka paši kļūstam par lielāko draudu viens otram. To skarbi apliecina šajā laikā bieži dzirdamā frāze “kam jāmirst, tas nomirs” vai vēl ciniskāka – “izdzīvos stiprākais.” Aiz atsauces uz “likteņa nolemtību” un “evolūcijas teoriju” slēpjas nežēlīgs cinisms. Tā vien šķiet, ka katrā no mums atmodies Lamehs, kas sevi uzskata par visgudru un izredzētu īstenās patiesības nesēju, kurš aizmirsis, ka šodien sētais augļus nesīs nākotnē. Tā ir elle un tās pamatā ir piedošanas, līdzcietības, cieņas un mīlestības iztrūkums.

Jēzus līdzība nepārprotami izceļ piedošanas saikni ar dzīvību un kā pretstatu tam nepiedošanu, kam sekas ir nebeidzamas ciešanas un nāve. Nepiedodot savam tuvākajam jeb, ļaujot nest augļus paštaisnībai, mēs vairojam nesaskaņas un naidu, kļūdami vienaldzīgi pret līdzcilvēku sāpēm un ciešanām. Šodienas līdzība mūs brīdina un vienlaikus mudina glābties pie Dieva, kas, mīlēdams mūs, grib glābt no pašu radītās elles. Jēzus, uzsākot kalpošanu, sacīja: “Atgriezieties no grēkiem; Debesu valstība ir klāt.” (4:17) Citiem vārdiem pasakot, tas nozīmē – pievērsies Dievam un līdzcilvēkiem ar to laipnību un līdzcietību, ar kādu Viņš mūs izglābis no mūžīgās nāves un elles.

Debesu valstība ir ikdienas klātesoša, tā sniedzas mums pretī, jo tā ir līdzcietīga. Atgriezies un tici evaņģēlijam, saka Jēzus.  Dievs ir uzticams un taisns, Viņš piedod, jo mīl ar mīlestību, kas nepazīst robežu. Ticība Viņam dod spēku un drosmi piedot, tā ir dalīšanās dzīvībā. Tieši tagad, līdzās izmisumam, ciešanām un nāvei, var ieraudzīt Dieva valstības klātbūtni ārstu, medmāsu un citu medicīnas darbinieku pašaizliedzībā, kas, nešķirojot saslimušos “paklausīgajos” un “nepaklausīgajos”, strādā uz spēku izsīkuma robežas, lai tikai sasirgušie varētu dzīvot un atgriezties mājās, kur tos ar sirds trīsām gaida lielie un mazie. Katrs, kas atteicies no savām tiesībām brīvi piepildīt savas ieceres un bez kurnēšanas pieņēmis ārkārtas stāvokļa prasības, iestājas par dzīvību. Sargāt un glābt dzīvību ir pirmais un galvenais mūsu katra pienākums un aicinājums. Tieši tagad Svēto rakstu vārdi – “Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem”* un “Nepalieciet nevienam parādā neko citu kā vien savstarpēju mīlestību” – iegūst īpašu nozīmi. Mīlestība, cieņa, līdzcietība, uzupurēšanās un piedošana ir labākās zāles dvēselei, ko varam sniegt viens otram, un mēs esam tās parādā viens otram vairāk nekā jebkad. Sekosim Kungam un vairosim dzīvību!  Āmen.

* Jņ15:13


Kontaktu forma

* Vārds Uzvārds:
* E-pasts:

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »