2022. gada 2. oktobris
Vārdadienas:
Ilma, Skaidris
Vai! tam, kas sev grābj
to, kas tam nepieder, – cik ilgi
viņš sevi apkraus parādiem?!
Hab 2:6b

Pielūkojiet, sargieties no
jelkādas mantrausības. Pat
pārpilnībā cilvēks nedzīvo no  tā,
ka viņam daudz kas pieder.
Lk 12:15

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00
(atsāksies 6. oktobrī)

Tezē svētbrīži >>

sestdienās 19.00

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30Ej, tava ticība tevi ir izglābusi! Lk 17:11-19


Jēzus dodas uz Jeruzalemi. Viņš zina, kas viņu sagaida, nonākot galā. Viņš iet pretī lielajam Dieva nodomam – šīs pasaules glābšanai. Kā viens no notikumiem šajā ceļā ir sastapšanās ar desmit spitālīgiem vīriem. Tie iztālēm apstājušies lūdz pēc apžēlošanās, dziedināšanas un glābšanas. Ja skatāmies kopumā uz Svēto Rakstu vēsti, tajā ir pamudinājums Izraēla tautai uz kopību, nākot Dieva priekšā ar pateicību un prieku, nesot dāvanas un slavējot to devēju. Esot kopā, svinot Dieva žēlastību. Rakstu lielā vēsts ir par cilvēku kopību ar Dievu. Kopība, kur valda miers – miers savā starpā un ar Dievu.

Reminiscere - Jes 50:4-11; 2 Tes 4:1-7; Mateja 17:1-9


Apskaidrošanas notikumam
 
ir nepārprotama saikne ar Mozus sastapšanos ar
Dievu Sinaja kalnā. Arī šodienas evaņģēlijā parādās Mozus. Tomēr, ir būtiskas atšķirības. Mozus kalnā uzkāpj viens, kamēr Jēzus dodas kalnā ar trīs mācekļiem. Matejam, Jēzus savā ziņā ir jaunais Mozus un bauslības piepildītājs.

Interesanti, Matejs zīmīgi piemin, ka Jēzus ar mācekļiem devās kalnā pēc sešām dienām. Kas notika pirms šīm sešām dienām? Atbilde ir atrodama 16:21 - "
No tā laika Jēzus iesāka Saviem mācekļiem rādīt, ka Viņam vajagot noiet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem, un tikt nokautam, un trešā dienā augšāmcelties."

“Nepadariet Mana Tēva namu par tirgus namu!" Jņ 2:16


Šodien mēs esam sapulcējušies, lai ar pateicību svinētu Reformācijas 500 gadi. 1517. gada 31. oktobrī, Visu svēto dienas priekšvakarā Augustīniešu mūks, mācītājs un pasniedzējs Mārtiņš Luters pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm piestiprināja 95 tēzes, kurās viņš vērsās pret indulgenču (grēku atlaižu) tirdzniecības praksi.

Šodienas evaņģēlijs mums atklāj kādu svarīgu līdzību. Jēzus uzrunā upurdzīvnieku tirgotājus, sacīdams: “Nesiet tos projām! Neapdariet mana tēva namu par tirgus namu!” Jēzus laikā dzīvnieki tika upurēti ar mērķi rast izlīgumu ar Dievu. Upuris kalpoja kā samaksa par pārkāpumu. Indulgenču tirdzniecībai Lutera laikā bija līdzīgs mērķis. Ziedo naudu un iegūsti daļu no svēto uzkrātajiem nopelniem. Citiem vārdiem par naudu tika piedāvāta iespēja uzlabot savu labo darbu, nopelnu reitingu. Tas ļauj izdarīt vismaz divus secinājumus: 1. attiecības ar Dievu un cilvēku regulē tirgus jeb darījumu likumi. 2. cilvēka kvalitāti Dieva acīs nosaka ārējas darbības.

Ko lai es tagad daru? Lk 10:23-27


Šodienas evaņģēlija tekstā ir kāds jautājums, vismaz pirmā jautājuma daļa, ko ikviens cilvēks ir daudzkārt uzdevis: “Ko lai es tagad daru?” Parasti šis jautājums rodas brīdī, kad esam nonākuši izvēles vai neziņas priekšā. Kāds būtu pareizais lēmums? Kā lai atrisinu radušos situāciju?   Taču, šodienas evaņģēlijā šis jautājums tiek uzdots par daudz nopietnāku tēmu: “Ko lai es daru, lai iemantotu mūžīgo dzīvību?” Ko man darīt, lai mana dzīve būtu kas vairāk nekā tikai ikdienas rutīna? Ko man darīt, lai varu ar drošību raudzīties pretī tai dienai, kad šīs zemes gājums būs mitējies? Kur nonāks tā mana daļa, ko apzinos kā savu dvēseli, to, kas es esmu savā dziļākajā būtībā?

Pelnu dienas sprediķis


"Kad tu gavē, tad svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam Tēvam, kas redz slepenībā” Mt.6:17
 
Pelnu diena iezīmē 40 dienas līdz mūsu Kunga augšāmcelšanās notikumam. Pelni norāda uz kaut ko iznīcinātu. Tradicionāli tie tiek iegūti no sadedzinātiem pagājušā gada altāra pūpolu zariem. Tas ir atgādinājums cilvēka nīcībai: “No zemes tu esi ņemts, par zemi tev ir jāpaliek.” Taču pelnu simbolika norāda uz ko būtiskāku – Jēzus dzīvi, dzīvību, kas tiek grēcinieku izdzēsta. Labākais ko mēs varam darīt šajā laikā ir lasīt, pārdomāt, meditēt un lūgties par Dieva Dēla labprātīgo nodošanas cilvēku rokās. Ieraudzīt lielo Dieva žēlastību un pazemībā Viņu pielūgt.

Aizstāvis – Svētais Gars! Jņ 14:23-27


Šī ir tā īpašā diena Baznīcas gadā, kad esam aicināti pievērst uzmanību Dieva klātbūtnes formai Svētajā Garā. Jēzus šo Garu sauc par Aizstāvi un, citviet, par Mierinātāju un Iepriecinātāju. Bet, domājot par vārdu Aizstāvis, rodas jautājums: „Aizstāvis no kā?” Pirmā doma, kas varētu ienākt prātā, ir pasargāšana no dažādām dzīves likstām. Mums katram ir vēlme atrasties drošībā. Un tieši tāpēc ir svarīgi zināt, kas ir patiesās briesmas.

Mēs visi esam materiāli-garīgās būtnes. Mums katram ir fizisks ķermenis un tas, ko mēs apzināmies kā personību, jeb dvēseli. Pie fiziskā ķermeņa mēs varētu pieskaitīt prātu, kur dzimst racionāli lēmumi, kas pamatoti cilvēka ārējā spēkā un iespējās. Savukārt dvēselē noris garīgie procesi – ilgas, cerības, sapņi – kas mūs rosina tiekties pretī jaunai dienai. Taču, starp šīm divām cilvēka dabām ir zināma spriedze.

Ejiet uz Galileju! Mt 28:1-10


Lieldienu notikums ir ārkārtīgi dinamisks. To īpaši pasvītro autora lietotie vārdi: „Redzi! Un notika!” Proti, notiek kaut kas neparasts, līdz šim nedzirdēts. Kaut kas, ko ikvienam būtu jāzina. Turklāt, te notiek neparastas lietas!

Pirmais, ko Matejs piemin, ir zemestrīce: „[..]un redzi, notika liela zemestrīce.” Šī satricinājuma iemesls ir eņģeļa nonākšana no debesīm. Viņš noveļ akmeni no kapa un sēžas tam virsū.

Tā apustulis apraksta spēku, kas uzvar nāvi, – cilvēkam neuzvaramo un neizbēgamo varu. Briesmīgais baiļu un neziņas akmens top novelts. Tur, kur valdīja tumsa, tagad ir atspīdējusi dzīvības gaisma. Liela zemestrīce laikam ir visatbilstošākā zīme šim notikumam.

   4 5 6 7 8 9   

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »