2024. gada 19. jūnijs
Vārdadienas:
Nils, Viktors
"Klausies manī, tu, mana
tauta, atdari ausis, mana cilts!
–jo no manis nāks bauslība
un mana tiesa kā gaisma
atspīdēs tautām!
Jes 51:4

Simeons slavēdams Dievu,
sacīja: Manas acis ir redzējušas
tavu pestīšanu, ko tu esi
sataisījis visu tautu priekšā,
gaismu, kas atklāsies pagāniem,
un godību Israēlam, tavai tautai.
Lk 2:28.30–32

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Ar to mīļo Jēzus vārdu* Lk 2:21

Jēzus jeb Ješua1 tulkojumā no aramiešu valodas nozīmē – Dievs glābj vai Dievs glābējs. Eņģelis, piesakot bērna dzimšanu Marijai, sacīja: “Visuaugstā spēks tevi pārklās, tādēļ arī, kas dzims, būs svēts un tiks saukts – Dieva Dēls.”2 Ar Jēzus piedzimšanu, Dievs sevi atklāj vēl nebijušā veidā – apslēptais kļuva redzams. Dieva svētais vārds, ko jūdu tauta neuzdrīkstējās izrunāt biežāk nekā reizi gadā, un tikai ar augstā priestera muti, kļuva pieejams un izrunājams ikvienam un bez ierobežojuma. Visuaugstais Dievs, Glābējs, gulēja pie mātes krūts – Marijai un Jāzepam, ganiem uz lauka, austrumu gudrajiem un vēlāk daudziem Jūdejā, Galilejā, Samarijā Viņš kļuva – mīļais Jēzus.  Visuvarenais, apslēptais un svētais Dievs visupirms ir gribējis kļūt par mīļo Jēzu – mīļo Glābēju. Tieši tik personiski, saprotami un līdz sirds dziļumiem aizkustinoši.

Dievs Glābējs, kļūdams cilvēks, ir paveicis mums neiespējamo, proti, ienesis savu godības pilnību grēka ievainotajā cilvēka dabā un tā padarījis cilvēku par sava svētuma dalībnieku un mūžīgās dzīvības mantinieku. Mārtiņš Luters vienā no saviem agrīnajiem darbiem norādīja uz šo Dieva darba praktisko aspektu, sakot: “(..) tāpat kā Dievs Kristū no brīvas gribas ir nācis mums palīgā, tā arī mums pienākas labprātīgi ar saviem darbiem palīdzēt saviem tuvākajiem, it kā mēs būtu Kristus viens otram...3 Te nu mēs nonākam pie loģiska secinājuma ticībā mēs sastopam Jēzu, lai mīlestībā dzīvotu ar saviem tuvākajiem. Savā ziņā mūsu aicinājums ir kļūt par glābējiem viens otram.

Pandēmija ir aktualizējusi globālu problēmu. Notiekošais pasaulē nav primāri medicīniska, bet humāna, sabiedriska krīze. Mēs dzīvojam pašu radītā, izteikti fragmentētā sabiedrībā, katrs stāvēdami par savu taisnību un cīnīdamies ar ikvienu, kas nepiekrīt tai. Mobings, pazemošana un draudēšana ir kļuvuši par varas instrumentiem, kas ļauj to lietotājiem sajusties nozīmīgiem un lieliem prasmīgajā “es – viņi”, “savējie – svešie” ļaunajā spēlē. Taču tie ir grēkā kritušās pasaules valdnieka rīki, kas ikvienu to lietotāju ievelk iluzorā brīvībā, vienlaikus padarot piederīgu kādai no savām “vergu frakcijām”. Šī ir visbriesmīgākā pandēmija, ko nevar apturēt nedz izslimojot, nedz iepotējot novājinātu ļaunuma vīrusu.

No šī posta mūs var izglābt vienīgi Jēzus, kas spēja nojaukt aizspriedumu, baiļu, mantkārības un augstprātības radītās robežas starp slimajiem un veselajiem, jūdiem, samariešiem un Romas impērijas dažādo tautību iedzīvotājiem, vīriešiem un sievietēm, bagātajiem un nabagiem, vergiem un brīvajiem4. To Viņš panāca ne ar spēku un varu, bet piedošanu, līdzcietību un mīlestību. Būt Dieva valstības dalībniekam nozīmē atspoguļot Kristus mīlestību attiecībās ar līdzcilvēkiem. Kā apustulis Pāvils šodienas lasījumā saka: “Viņš sevi ir par mums nodevis, lai mūs izpirktu no visas ļaundarības un šķīstītu sev par izredzētu tautu, dedzīgu uz krietniem darbiem.” Šodienas evaņģēlijs mūs iedrošina un mudina sekot Jēzum, lai Viņa žēlastības piepildīti, varam būt par svētību viens otram, neskatoties uz izaicinājumiem. Kā cituviet apustulis Pāvils saka: “(..) es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.”5

Tad nu jaunajā mūsu Kunga žēlastības gadā paturēsim prātā senos korāļa vārdus – Ar to mīļo Jēzus vārdu jauno gadu iesākam. Āmen.

* 70 dziesma LELB Dziesmu grāmata. Gerogs Henrihs Loskīls (1740.07.11 – 1814.23.02)
1Ješua ir saīsinātā forma no Jehošua, 2 Lk 1:35, 3 M.Luters “Par kristīga cilvēka brīvību” (1520), 4 Gal 3:28, 5 Rom 8:38-39

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »