"Tu jau no agras bērnības pazīsti Svētos Rakstus.
Tie tev dod gudrību, lai tu... kļūtu pilnīgs un būtu
sagatavots ikvienam labam darbam.” *

Svētdienas skola
jau ir sākusies!

Nodarbības notiek svētdienas dievkalpojumu laikā baznīcas mazajā zālē.
Mīļi gaidīti visi bērniņi un vecāki!
Mēs tiekamies lielās zāles pirmajos solos plkst. 11.00.
Uzzini vairāk.
.

“Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri
un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā."
(Gal 5:1
Reformācijas svētku dievkalpojums
1. novembrī plkst. 19.001517. gadā, Visu Svēto dienas priekšvakarā, Vitenbergas universitātes profesors un Pils Baznīcas (Shlosskirche) priesteris Mārtiņš Luters publiskai apspriešanai izlika 95 Tēzes. Šīs tēzes tika publiskotas ar mērķi uzsākt debates par baznīcas jaunieviesto indulgenču (grēku atlaižu zīmju) tirdzniecības praksi.

Tas bija aizsākums tam, ko mēs šodien pazīstam, kā Lutera Reformāciju. Lai gan disputs par indulgencēm nebija un nav pamatā Luteriskās baznīcas ticības apliecinājumam, uzsāktās sarunas ievadīja plašu un neatgriezenisku Baznīcas reformāciju un Luteram izdevās izmainīt priekšstatus par ticību un tās lomu cilvēka dzīvē."“Ceri uz To Kungu un dari labu, paliec savā zemē un
dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!”

(Ps 37:3,4)
Pļaujas svētki mūsu draudzē

Fotoalbums
7. oktobrī mūsu draudze svinēja Pļaujas svētku dievkalpojumu, slavēdama un pateikdamās Dievam par Viņa dāvāto svētību laukiem un dārziem un to nestajiem augļiem. Savukārt bērni kuplā pulciņā kopā ar skolotājām Ilzi un Daci uzsāka Svētdienas skolas gaitas. Pēc dievkalpojuma draudzes locekļi sapulcējās mazajā zālē pie skaisti dekorēta galda, lai sadraudzībā nobaudītu pašu sarūpētos un pagatavotos gardumus.

‌Pļaujas svētki ir pateicības diena, un to aizsākums ir meklējams dziļā cilvēces vēsturē. Šie ir vieni no lielajiem svētkiem. Psalma vārdiem runājot, tie aptver cilvēka darbu un dzīvi posmā no cerības uz prieku. Pavasarī cerībā, ticībā tiek sēts un stādīts, un tas ir patiess prieks, ja rudens pienāk ar bagātīgu pļauju un ražas ievākšanu.

‌‌Draudzes ekskursija 2018
15. septembrī pa maršrutu: Rīga – Talsi – Dundaga – Mazirbe – Rīga
.

Fotoalbums
Sestdienas rītā mūsu baltais buss raiti ripoja pa gludo Ventspils šoseju. Lai braucienu laiku izlietotu lietderīgi, evaņģēlists Tālis Freimanis noturēja Bībeles stundu, cita starpā pastāstot daudz interesanta par senās Palestīnas aitu ganu parašām. Kā pirmo apskatījām Talsu evaņģēliski luterisko baznīcu, kas pakalnu virs ezera rotā jau kopš 1567. gada. Talsu draudzes locekle un mūsu laipnā gide Gita mūs iepazīstināja ar baznīcas vēsturi un draudzes ikdienu, pastāstot arī par ievērojamo talsinieku – mācītāju Kārli Amendu un viņa draudzību ar pasaulslaveno komponistu Ludvigu vān Bēthovenu.

‌* 2Tim.3:15, 17

 
Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Богослужение
на русском языке:

воскресенье 16.00
Подробнее

Tezē svētbrīdis

sestdienās 19.00

Lasi vairāk
Sk.Tezē jaunumus
facebook.com

Bībeles stundas

notiek svētdienās pēc dievkalpojuma
Atsāksies 23. oktobrī 


Draudzes koris

mēģina svētdienās 10.10
Lasi vairāk

Pie baznīcas
satiku kādu vīru,
Un tam vaicāju,
Pa kuru ceļu
man doties tālāk?
Viņš uzlūkoja mani
un teica:
Īstais ceļš ir tikai viens,
Un tas sākas šeit!
/Livars/
livars.blogspot.com
.
2018. gada 20. oktobris
Vārdadienas: Leonīds, Leonīda
Nedēļas lozungs
"Viņš tev ir teicis, cilvēk, kas ir labs, ko Kungs no tevis prasa - spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlastību, pazemībā staigāt ar Dievu."
Mih 6:8

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes",
Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast

Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu
ielas krustojumā)

>> Skatīt kartēSk. mūsu lapu arī
‌facebook.com
Iesvētību kurss 2018. Pavasara grupa

Iesvētību dievkalpojums


.
© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »