2024. gada 19. jūnijs
Vārdadienas:
Nils, Viktors
"Klausies manī, tu, mana
tauta, atdari ausis, mana cilts!
–jo no manis nāks bauslība
un mana tiesa kā gaisma
atspīdēs tautām!
Jes 51:4

Simeons slavēdams Dievu,
sacīja: Manas acis ir redzējušas
tavu pestīšanu, ko tu esi
sataisījis visu tautu priekšā,
gaismu, kas atklāsies pagāniem,
un godību Israēlam, tavai tautai.
Lk 2:28.30–32

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Glābjošie ticības pieskārieni. Mt 9:18-26

Šādu ticības darbību šodienas Evaņģēlijā mēs ieraugām caur diviem cilvēkiem. Pirmais ir tēvs, kuru pārņēmušas skumjas, redzot kā viņa bērns mirst, būdams slimības gultā. Savā izmisumā viņš meklē Jēzu, ticot, ka Glābēja pieskāriens var dot dzīvību tur, kur, šķiet, tās nav. Otrā ir sieviete, kas ir sabiedrības atstumta, ciešot no asiņošanas, kas ir izolētības iemesls. Arī viņa tic pieskaršanās spēkam, pat ja aizskars vien Jēzus svārku vīli. Šāda ticība ļāva gan tēvam, gan šai sievai piedzīvot dziedināšanu un uzņemšanu dzīvības kopībā ar Dievu. Te atklājas dziļa patiesība – dzīva ticība var dāvāt ne tikai atjaunotu, bet arī mūžīgu dzīvību.

Mēs dzīvojam laikā, kad valda haoss un ciešanas, kad likuma un kārtības vietā nostājusies vara un spēks. Šie spēki ir nejūtīgi, akli un nežēlīgi, tie spēj izraisīt vienīgi ciešanas un nāvi. Brutāla vara ir vienaldzīga, tā nežēlo ne bērnu, ne pieaugušo, tā pārkāpj visas robežas, tai nav ne savējo, ne svešo.

Tieši tagad mēs vēl vairāk tiekam aicināti meklēt Kristu un tiekties pēc patiesas ticības, pieskarties patiesai dzīvībai. Sastopoties ar Kristu, patiesās dzīvības avotu, un ļaujot Viņam pieskarties mūsu dzīvei, mūsu sirdis var tapt piepildītas ar līdzjūtību un līdzcietību. Kristus pieskāriena skarta sirds spēj atspoguļot Viņa mīlestību un žēlastību. Ticība mūs padara par Viņa miera nesējiem pasaulē.

Svētie Raksti mums saka, ka Dievs raugās uz cilvēka sirdi, jo tā ir mūsu būtības spogulis. Viņš mūs vērtē un tiesā pēc tās. Tāpēc Kristū dziedinātai un atjaunotai sirdij pieder mūžība. Nav šaubu, vienīgi līdzcietīga un patiesību mīloša sirds redz izmisušo, atstumto, mirstošo un ir tam līdzās. Nejūtīgam, aklam un nežēlīgam spēkam nostāties pretī un to pārvarēt var vienīgi dzīva ticība, kas meklē, atrod un mīl. Patiesi, vienīgi ar dzīvu sirdi, pat visdziļākajā tumsā var ienest mierinājumu, dziedināšanu un cerību.

Kopš mums ierasto pasaules kārtību ir skāruši militāri konflikti, ienesot ciešanas un sāpes tūkstošiem cilvēku dzīvēs, mēs, katrs, esam prātojuši, vai un kā būtu iespējams apturēt šo ļaunuma neprātu. Ko mēs varam darīt? Šī ir dzīvu darošās un glābjošās ticības manifestācijas stunda. Lielās krīzes ir arī patiesības stunda, kad top redzams, kam ir izšķiroša nozīme. Un tie pavisam noteikti nav politiskie saukļi, ambīcijas un intrigas, nedz ekonomikas sausie skaitļi.

Jēzus, sastopot sinagogas vecāko un slimo sievu, neiesaistīja tos bezjēdzīgā diskusijā par ekonomiskajiem un politiskajiem ieguvumiem un zaudējumiem, ko izraisīs Viņa iesaistīšanās šo cilvēku dzīvē. Jēzus ļāva pieskarties sev un pieskārās šiem cilvēkiem. Tas ir tieši tas, ko mēs varam darīt! Apustulis Pāvils sacīja: “Mēs piederam debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju Kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu Viņa godības miesai.” (Fil 3:20, 21) Sāksim ar savas ticības kopšanu, no sirds vēlēdamies pieskarties Jēzum un ļaujot Viņam pieskarties mūsu dzīvei. Tas notiek tad, kad Viņa vārdi, patiesība un žēlastība kļūst par mūsu normējošo normu.* Kad ar prieku esam tur, kur Viņš pats ir apsolījis savu klātbūtni – Vārdā, sakramentā un draudzes kopībā. Kopībā ar Kristu mēs topam Viņa dzīvības gaismas piepildīti. Tā mēs kļūstam par Viņa gaismas, pieskārienu nesējiem šīs pasaules tumsā, atspoguļojot Dieva līdzjūtību, taisnību un mīlestību. Un paturēsim prātā, ka pieskaršanās Kristum ticībā, vienmēr izraisa dziedināšanu un pārmaiņas ne tikai mūsu dzīvē, bet vēl plašāk, kā šodienas lasījuma beigās ir rakstīts: “Runas par to izplatījās visā apvidū.” Āmen.

* norma normans (lat.val.), teoloģisks jēdziens, kas norāda uz Svētajiem Rakstiem kā patiesību, kas formē cilvēku un sabiedrību kopumā. Izslēdzot šo patiesību, cilvēku formē viņa paša grēka izkropļotā un kaislību pārņemtā griba.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »