2023. gada 8. jūnijs
Vārdadienas:
Frīdis, Frīda, Mundra
Visu ceļu, ko Kungs,
jūsu Dievs, jums pavēlējis,
staigājiet tā, ka paliekat dzīvi.
5Moz 5:33a

Bet, kas iepriekš rakstīts, ir
rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs
caur izturību un mierinājumu,
ko sniedz Raksti, iegūtu cerību.
Rm 15:4

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Tezē svētbrīži >>

sestdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00Skat, visa pasaule tam izgājusi līdzi! Mt 21:1-17

Tas bija nopietns izaicinājums tautai, kas bija nonākusi pasaulīgās domāšanas varā, pametusi savu pirmo mīlestību, mīlestību uz Dievu. Melus tie pieņēma par patiesību, mīlēdami tumsu vairāk nekā gaismu. Daudzi bija aizmirsuši tēvu Dievu, kas vienīgais glābj no prāta un dvēseles verdzības. Viņu cerība balstījās politikā, ne Dieva apsolījumos. Tiem tuvākas bija pasaulīgās ambīcijas, nevis Debesu valstība. Tāpēc, šis lēnprātīgais, līdzcietīgais debesu Ķēniņš, neiederējās viņu kroplajā realitātē. Tie kāroja karavadoni tirānu, kas iekaros un iznīcinās viņu iedomātos ienaidniekus. Taču, tāds kungs nevar atbrīvot dvēseli no ļaunuma, patmīlības un grēka tumsas. Tādam nav arī dzīvības sevī un tas nevar nevienu ievest mūžīgā dzīvībā Debesu godībā.

Šodienas evaņģēlijs notikums, mums atgādina un māca, cik viegli ir nonākt pasaulīgas lietu kārtības varā un pazaudēt Jēzus sniegto dzīvību un kādā brīdī neprātā kliegt: “Sit viņu krustā!” Tāpēc mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus mūs aicina pie sevis, atbildēsim viņam ar prieku un neaizmirsīsim, cik viegli ir novērsties no viņa, izmest viņa vārdus no savas sirds un apklusināt atmodināto sirdsapziņu. Ļausim Svētajam Garam šodienas evaņģēliju ierakstīt mūsu sirdīs. Uzņemsim mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu, kas par mums pie krusta cietis, no mirušiem augšāmcēlies un uzkāpis debesīs. Sekosim viņam, lai varam piedzīvot Dieva valstību draudzē un baznīcā, caur dāvanām, ko Kungs sniedz saviem ļaudīm. Turēsimies pie patiesības, lai nekristu kaunā un postā, kā tie, kas, lai arī Jēzu skatīja vaigā, to atraidīja un nodeva krusta nāvei. Lai arī cik varena šķiet pasaules tumsas valdnieka vara vēl šodien, tā nespēj apturēt Dieva valstības nākšanu. Klausieties, ko saka tie, kas Jēzu nepieņēma: “... jūs nekā šeit nevarat padarīt! Skat, visa pasaule tam izgājusi līdzi!” (Jņ 12:19) Patiesi, iziesim kopā ar savu Kungu, jo dzīvības gaisma jau aust un melu tirānijai vara atņemta! Ozianna, svētīts, kas nāk Kunga vārdā!

Āmen.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »