2024. gada 26. februāris
Vārdadienas:
Aurēlija, Evelīna, Mētra


Kungs noraugās, pārlūkodams
it visas zemes, Viņš stiprina
sirdi tiem, kas viņam uzticas!
2L 16:9

Lai jūsu gara acis būtu
apgaismotas un lai jūs zinātu,
kas ir Viņa aicinājuma cerība
un kādu godības bagātību
iemanto Viņa svētie, lai jūs
zinātu, cik neizmērojami liela
ir Viņa dievišķā varenība, kas
darbojas pie mums, ticīgajiem.
Ef 1:18-19

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00Dievs mūsu vidū. Lk 2:1-14

Kristus piedzimšanas notikums pavisam noteikti ir viena no lielākajām, izšķirošajām Dieva dāvanām, kas ir atrodama vien pazemībā, ticībā un mīlestībā. Turklāt tas nav vienvirziena nosacījums ar mērķi pārbaudīt lojalitāti. Pats Dieva Dēls, caur piedzimšanu, labprātīgi pieņem cilvēka ievainojamību un trauslumu. Jēzus to vēlāk apliecina sakot: “Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu...” un citur – “(..) Es Esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs...”1 Tas nebūs pārdroši sacīts, ka viena no Dieva godības izpausmēm ir pazemīga, apņēmības un mīlestības motivēta griba atrast ievainojamo un trauslo cilvēku. Dievs pirmais sper šo pazemības, pārliecības un mīlestības soli.

Turpat mēs atrodam Mariju un Jāzepu, par kuriem mēs nekad neuzzinātu, ja ne viņu pazemība, dievbijība, ticība un mīlestība. Gani uz lauka paliktu tikai viena no tā laika sociālajām grupām, bez lielas vērtības un tiesībām, ja vien šie vienkāršie ļaudis neatsauktos aicinājumam iet meklēt un atrast dārgāko – savu Pestītāju un Kungu. Šie cilvēki, iespējams, būtu nodzīvojuši savu dzīvi, ar lielākiem vai mazākiem panākumiem plūstot līdzi sava laika sabiedrībai, baudot cēzara Augusta nodrošināto “Pax romana” – mieru un kārtību. Viņi būtu daļa no precīzi sadalītās sabiedrības: pilsoņos un nepilsoņos, vergos un brīvajos, provincēs mītošajos nodokļu maksātājos, ubagos un plukatās, kas katrs cīnās par savu dzīvi un izdzīvošanu. Tieši atsaukšanās Dieva aicinājumam šajā cilvēces nolemtībā ienesa kaut ko tik nozīmīgu, ka tie, kas bija mazi un nenozīmīgi, kļuva par vienas no visvairāk tulkoto un tiražēto grāmatu (Bībeles) un kristīgās pasaules lielo svētku centrālajiem personāžiem.

Ziemsvētku noslēpums ir apslēpts Dieva dāvanā, Jēzus bērnā, ko mums pazemībā ir jāatrod un ar bijību un pateicību “jāizsaiņo”, lai ieraudzītu šī bērna dzīves nozīmīgumu ikvienam no mums. Viņa dzimšana un dzīve izmainīja pasauli tik ļoti, ka ir grūti iedomāties, kāda tā būtu bez viņa. Jā, kāda būtu mana un tava dzīve? Šis laiks ir mums Dieva dāvātā iespēja ieraudzīt un sadzirdēt to, ko juta, piedzīvoja Marija, Jāzeps un gani, – Dievs ir mūsu vidū!

Mums ir dots liels apsolījums – ikviens, kas nāk pie tā, kas dzimis Betlēmē, sastopas ar Dievu. Sastapšanās un uzticēšanās Jēzum ļauj mūsos dzimt kam stiprākam, drosmīgākam, laimīgākam, laipnākam un svētākam – mīlestībai. Tieši mīlestība ļauj vienmēr un jebkuros apstākļos dzirdēt un skatīt to, kas citādi acīm un ausīm apslēpts, – skatīt Dieva godības gaismu ikdienas, dzirdēt eņģeļa vēsti, kas liek priekā iedegties sirdij par bērnu, kas dēļ mums dzimis, un piedzīvot Viņa līdzcietības un mīlestības spēku. Tad nu tuvosimies Dievam, kā Viņš ir tuvojies mums! Lai tas kļūtu par īsto brīnumu un aizraujošāko piedzīvojumu, kurā topam par to, kas patiesībā esam. Āmen.
Svētītus Kristus dzimšanas svētkus!

Jņ3:16, Mt 11:29

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »