2024. gada 24. maijs
Vārdadienas:
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Pasargi, Dievs,
ka mēs pamestu Kungu!
Joz 24:16

Sīmanis Pēteris
viņam atbildēja: "Kungs,
pie kā mēs iesim? Tev ir
mūžīgās dzīvības vārdi."
Jņ 6:68Draudzes nedēļas nogale
"Gaujaslīčos", Cēsīs
2024. gada 12.14. jūlijs
Uzzini vairāk >>

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Lielā cīņa. Jņ 13:13-19, 21-31

Te ir zināma līdzība ar medicīnas praksi. Lai ārstēšana būtu veiksmīga, ir nepieciešami vismaz divi faktori – savas slimības fakta atzīšana un vēlme saņemt terapiju. Šajā kontekstā Evaņģēlijos ir lasāmi divi spilgti piemēri. Apustulis Matejs mums sniedz liecību par kādu sievieti, kas Jēzum viesojoties no spitālības dziedinātā Sīmaņa namā, izlej pār Jēzus galvu dārgu svaidāmo eļļu. Mums netiek atklāti šīs darbības motīvi, bet viens gan top skaidrs, ka šī rīcība apliecina neapturamu vēlmi par spīti visiem ārējiem un iekšējiem aizspriedumiem apliecināt Jēzum savu mīlestību un uzticību. Šeit atklājas šīs sievietes pazemība un patiesa dievbijība. Viņa Jēzus personā ir saskatījusi savu glābēju. Jēzus mīlestība ir dziedinājusi un darījusi brīvu šīs sievietes dvēseli un gribu.

Kā pretstats tam ir Jūdas, kas, redzot šīs sievietes pazemību, pateicību un mīlestību, to definē kā nevajadzīgu izšķērdību. Evaņģēlijs liecina, ka Jēzus mazgāja Jūdam kājas, ar savu roku pasniedza maizi un biķeri. Pēdējie vārdi, kam vajadzēja atmodināt savtības un patmīlības pārņemto sirdi, izskanēja no Jēzus mutes – “ko dari, to dari drīz.” Egoisms un paštaisnība atvēra durvis ļaunuma garam, un tas Jūdasu aizveda līdz nodevībai un dalībai Jēzus nāvē. Viņš pameta Jēzu, iziedams ārā, prom no glābjošās kopības, prom no dzīvības gaismas, iznīcības tumsā. Tieši šī traģēdija ļauj ieraudzīt, cik viegli dēļ savtīgām kaislībām un patmīlības varam atkrist no dārgākā, ko Dievs mums sniedz – Viņa mīlestības. Tā kļūstot par cilvēku, kas redzēdams neredz un dzirdēdams nedzird. Jo neticība ir visa akluma un kurluma sakne.

Šī diena mums atgādina par ticības dzīves nopietnību, svētumu un ikdienas cīņu. Taču vēl vairāk tā norāda uz Dieva tīro, nesavtīgo un līdzcietīgo mīlestību. Kristus mūs aicina pie sava galda, lai, ieraugot viņa mīlestības upuri, mēs spētu ieraudzīt un atzīt savu vājumu un steigtu saņemt dziedinošās zāles – Jēzus miesu un asinis – Viņu, patiesās dzīves un dzīvības avotu.

Kristus spēj dziedināt kritušo cilvēku dabu, jo “arī Viņš pieņēmis miesu un asinis, lai caur nāvi uzvarētu to, kam ir nāves vara, tas ir velnu.” (Ebr 2:14) Tāpēc, mēs, brāļi un māsas, tiekam aicināti uzņemt un atdarināt šo pilnīgo Kristus dabu, pazemībā un apņēmības pilni cīnoties labo ticības cīņu. Jēzus saka: “Es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā Es jums esmu darījis.” Mūsu pestīšana izpaužas kā atbrīvošana no savtības važām, bet mums ir jāalkst pēc šīs brīvības, sekojot vienīgajam, kas spēj mūs atbrīvot un atjaunot. Turēsim dārgus Svētā Vakarēdiena iestādīšanas vārdus: “Jēzus ņēma maizi, svētīja, lauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: “Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa.” Viņš paņēmis biķeri, pateicās un deva to viņiem, sacīdams: “Dzeriet visi no tā, tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai.” Šodien mūsu Kungs nāk mūsu vidū un aicina pie sava galda, lai mēs kļūtu par “Viņa svētuma līdzdalībniekiem.” (Ebr 12:10)

Āmen.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »