2024. gada 24. jūlijs
Vārdadienas:
Kristīna, Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Jo Kungs svaidījis mani
mierināt visus sērotājus. Manu
dvēseli atveldzē, vada mani pa
taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.
Jes 61:1, 2

Lai augsti teikts ir Dievs un
mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
līdzjūtības Tēvs un iepriecinājuma
Dievs, kas mūs iepriecina visās
mūsu ciešanās, lai arī citus,
kas nonākuši ciešanās, mēs varētu
iepriecināt ar to iepriecinājumu, ar
kādu Dievs mūs pašus ir iepriecinājis.
2Kor 1:3–4

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
Ceturtdienas dievkalpojumi
vasaras laikā nenotiek


Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Ar Jēzu pat mazums ir daudz. Mk 8:1-9

Bet atgriezīsimies pie šodienas lasījuma. Pirmā atziņa, ko gūstam lasot, – ar Jēzus pat mazums ir daudz. Ar dažām maizēm Jēzus paēdināja četrus tūkstošus. Tā tiešām ir neticama pārpilnība. Citiem vārdiem sakot, Jēzus klātbūtne atceļ deficītu. Taču nesteigsimies ar secinājumiem, tas nenozīmē, ka ticība mūs atbrīvo no darba, atbildības un pienākuma. Kristus klātbūtnē mēs topam atbrīvoti no sāncensības un tās izraisītās zaudējuma un baiļu paranojas, un no tā izrietošajām sekām.

Otra atziņa izriet no Jēzus līdzcietības. Viņš, nevis mācekļi, ierauga klātesošo trūkumu un grib tos paēdināt. Mūsu dzīve ar tās “kalniem un lejām” Dievam nav vienaldzīga. Turklāt mūsu racionālajiem spriedumiem, ko apraksta mācekļu sacītais: “Kas šeit tuksnesī šos ar maizi var pabarot?”, nav pēdējais vārds sakāms. Evaņģēlija gadījumā cilvēcīgais racionālisms kādam ar vājāku veselību būtu varējis maksāt pat dzīvību. Jēzus ļauj mums paraudzīties pāri racionālajam un nesteigties ar straujiem lēmumiem. Jēzus līdzcietība apliecina to, cik svarīga Viņam ir ikviena cilvēka miesas un dvēseles vajadzību apmierināšana. Reizēm viens līdzcietības žests sniedz lielāku piepildījumu un mierinājumu, nekā bagāti klāts galds vientulībā.

Trešā atziņa liek raudzīties uz Jēzus aicinājumu – “Un paņēmis šīs septiņas maizes, Viņš pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem, lai viņi tās pasniegtu, un viņi pasniedza tās ļaudīm.” Dieva brīnumi notiek ar mūsu, cilvēku, līdzdalību. Evaņģēlija gaismā tie bija tikai zvejnieki, vienkārši ļaudis, ar kuru rokām tapa paēdināti tūkstoši. Lielās lietas nenotiek vienīgi ar un dēļ “lielo, ietekmīgo” cilvēku rokām. Mēs jau trīsdesmit gadus gaidām un īsto “koalīciju”, kas visu sakārtos. Bet atkal un atkal esam neapmierināti un vienaldzīgi atmetam visam ar roku. Bet ja ar šo pašu roku mēs dalītos tajā, ko sniedz Kristus?

Te nu mēs nonākam pie svarīgākās atziņas – patiesa, cilvēka cienīga dzīve nav iespējama bez Kristus. Notikums ar maizēm atgādina par Jēzus vārdiem: “Es Esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm... maize, ko Es došu par pasaules dzīvību, ir mana miesa... patiess ēdiens.” (Jņ 6:51, 55) Lielākais mūsu deficīts ir Jēzus Kristus pats. Tieši kopība Kristū, kurā esam iecelti ar svēto kristību un iesvētību, sniedz brīvību, aizdedz līdzcietības uguni un mudina dalīties lielajā Dieva žēlastībā. Kopība Kristū mums piešķir sirds gudrību – “Pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad Viņā arī dzīvojiet, iesakņojieties, topiet kā nams, kas uz Viņa būvēts.” (Kol 2:6) Vienmēr paturēsim prātā – tas, kas mūsu acīs ir tikai kāds mazums Jēzus rokās kļūst par kaut ko patiesi lielu. Un ja tā ir mūsu katra dzīve un dzīvība? Tad dzīvosim Viņā, iesakņosimies un tapsim, lai būtu Jēzus mīlestības, līdzcietības un mūžīgās dzīvības līdzdalībnieki un mantinieki. Un kā līdz šim, arī šodien Viņš mūs aicina pie sava mielasta, lai sniegtu neizsīkstošās dzīvības maizi – sevi pašu.

Āmen.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »