2024. gada 17. aprīlis
Vārdadienas:
Rūdolfs, Rūdis, Viviāna
Teic, mana dvēsele, Kungu,
viss, kas manī, – viņa svēto vārdu!
Ps 103:1

Slavēts lai ir Dievs un mūsu
Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
kas savā lielajā žēlastībā mūs
ir atdzemdinājis dzīvai cerībai
caur Jēzus Kristus
augšāmcelšanos no mirušajiem.
1Pēt 1:3
 


Draudzes nedēļas nogale
"Gaujaslīčos", Cēsīs
2024. gada 12.14. jūlijs
Uzzini vairāk >>

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00Mēs esam parādā viens otram. Mt 18:23-35

Piekritīsiet, pandēmijas laiks aizvien vairāk un vairāk mūs pārbauda, atklājot to, kas notiek mūsu sirdīs. Mēs kā sabiedrība kļūstam neiecietīgi, rupji un ciniski viens pret otru, dumpīgi pret ārkārtas stāvokļa kārtību, augstprātīgi un paštaisni. Baidīdamies no iedomāta apdraudējuma, vairs neredzam, ka paši kļūstam par lielāko draudu viens otram. To skarbi apliecina šajā laikā bieži dzirdamā frāze “kam jāmirst, tas nomirs” vai vēl ciniskāka – “izdzīvos stiprākais.” Aiz atsauces uz “likteņa nolemtību” un “evolūcijas teoriju” slēpjas nežēlīgs cinisms. Tā vien šķiet, ka katrā no mums atmodies Lamehs, kas sevi uzskata par visgudru un izredzētu īstenās patiesības nesēju, kurš aizmirsis, ka šodien sētais augļus nesīs nākotnē. Tā ir elle un tās pamatā ir piedošanas, līdzcietības, cieņas un mīlestības iztrūkums.

Jēzus līdzība nepārprotami izceļ piedošanas saikni ar dzīvību un kā pretstatu tam nepiedošanu, kam sekas ir nebeidzamas ciešanas un nāve. Nepiedodot savam tuvākajam jeb, ļaujot nest augļus paštaisnībai, mēs vairojam nesaskaņas un naidu, kļūdami vienaldzīgi pret līdzcilvēku sāpēm un ciešanām. Šodienas līdzība mūs brīdina un vienlaikus mudina glābties pie Dieva, kas, mīlēdams mūs, grib glābt no pašu radītās elles. Jēzus, uzsākot kalpošanu, sacīja: “Atgriezieties no grēkiem; Debesu valstība ir klāt.” (4:17) Citiem vārdiem pasakot, tas nozīmē – pievērsies Dievam un līdzcilvēkiem ar to laipnību un līdzcietību, ar kādu Viņš mūs izglābis no mūžīgās nāves un elles.

Debesu valstība ir ikdienas klātesoša, tā sniedzas mums pretī, jo tā ir līdzcietīga. Atgriezies un tici evaņģēlijam, saka Jēzus.  Dievs ir uzticams un taisns, Viņš piedod, jo mīl ar mīlestību, kas nepazīst robežu. Ticība Viņam dod spēku un drosmi piedot, tā ir dalīšanās dzīvībā. Tieši tagad, līdzās izmisumam, ciešanām un nāvei, var ieraudzīt Dieva valstības klātbūtni ārstu, medmāsu un citu medicīnas darbinieku pašaizliedzībā, kas, nešķirojot saslimušos “paklausīgajos” un “nepaklausīgajos”, strādā uz spēku izsīkuma robežas, lai tikai sasirgušie varētu dzīvot un atgriezties mājās, kur tos ar sirds trīsām gaida lielie un mazie. Katrs, kas atteicies no savām tiesībām brīvi piepildīt savas ieceres un bez kurnēšanas pieņēmis ārkārtas stāvokļa prasības, iestājas par dzīvību. Sargāt un glābt dzīvību ir pirmais un galvenais mūsu katra pienākums un aicinājums. Tieši tagad Svēto rakstu vārdi – “Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem”* un “Nepalieciet nevienam parādā neko citu kā vien savstarpēju mīlestību” – iegūst īpašu nozīmi. Mīlestība, cieņa, līdzcietība, uzupurēšanās un piedošana ir labākās zāles dvēselei, ko varam sniegt viens otram, un mēs esam tās parādā viens otram vairāk nekā jebkad. Sekosim Kungam un vairosim dzīvību!

Āmen.

* Jņ15:13

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »