2024. gada 24. jūlijs
Vārdadienas:
Kristīna, Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Jo Kungs svaidījis mani
mierināt visus sērotājus. Manu
dvēseli atveldzē, vada mani pa
taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.
Jes 61:1, 2

Lai augsti teikts ir Dievs un
mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
līdzjūtības Tēvs un iepriecinājuma
Dievs, kas mūs iepriecina visās
mūsu ciešanās, lai arī citus,
kas nonākuši ciešanās, mēs varētu
iepriecināt ar to iepriecinājumu, ar
kādu Dievs mūs pašus ir iepriecinājis.
2Kor 1:3–4

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
Ceturtdienas dievkalpojumi
vasaras laikā nenotiek


Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Gavilējiet Dievam, visa zeme. Alleluja! Ps 66:1

Kā to apliecina mūsu ikdiena vairāk nekā gada garumā, dzīve nav rožu dārzs, un Jēzus vārdi šodienas lasījumā to apstiprina. Tomēr ikdienas rūpes un raizes nespēj atņemt prieku. Mēs taču ticam, ka patiesa prieka avots ir atrodams ārpus mums - nemainīgajā, mūžīgajā un dzīvību radošajā Dievā. Jēzus saka: “Es un Tēvs, mēs esam viens.” Mūsu prieka avots ir Jēzus! To apstiprina Viņa sacītais: “Es neatstāšu jūs bāreņus, Es nākšu pie jums.” (14:18) Un mazliet iepriekš: “Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur Es esmu.” (14:3) Jēzus sacītajā ir divas svarīgas detaļas – Viņš nāk pie mums un uzņem kopībā ar Sevi. Proti, centrā ir Persona un attiecības ar to. Ievērojiet, Jēzus nesaka, “es nākšu un aizvedīšu jūs uz Debesīm”, bet aizvedīšu “tur, kur Es esmu.”

Ko tas nozīmē? Mums dāvātā ticība apliecina Jēzus klātbūtni. Jā, Viņš ir atgriezies pie sava Tēva, bet ar vienu mērķi, lai caur Svēto Garu būtu ar mums un mūsos. Ikdienas lūgšanas, Jēzus sacītā apdomāšana, kalpošana tuvākajam ir liecība Viņa klātbūtnei. Un, kad esam sapulcējušies dievkalpojumā, Viņš ir atvedis mūs tur, kur ir pats klātesošs. Dzīvība, žēlastība un mīlestība ir atrodama tur, kur ir Kristus. Taču tas ir attiecināms ne tikai uz šo laiku, bet būs spēkā arī tad, kad laiks mitēsies. Jo Jēzus vārdi par mūsu būšanu tur, kur ir Viņš, runā par vietu godībā. Tāpēc mūsu prieks ir apslēpts augšāmceltajā Kristū šeit un mūžībā. Šo prieku nekas un neviens nevar atņemt. No tā var tikai aiziet... Priecāsimies pateicībā par ticību, kopību un neizsīkstošu dzīvību Kristū! Āmen.

* Lk 12:32

* V.Plūdonis, “Zaķīšu pirtiņa”

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »