2024. gada 24. maijs
Vārdadienas:
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Pasargi, Dievs,
ka mēs pamestu Kungu!
Joz 24:16

Sīmanis Pēteris
viņam atbildēja: "Kungs,
pie kā mēs iesim? Tev ir
mūžīgās dzīvības vārdi."
Jņ 6:68Draudzes nedēļas nogale
"Gaujaslīčos", Cēsīs
2024. gada 12.14. jūlijs
Uzzini vairāk >>

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Diena, kad no zikurāta bēgošie celtnieki svinēja Vasarsvētkus. Jņ 14:23-31/ Ap.d. 2:1-11

Bet nu pie zikurāta. Pirmās Mozus grāmatas 11. nodaļā mēs varam atrast stāstu par cilvēku apņemšanos uzbūvēt torni – zikurātu (Bābeles torni), kas iesniegtos debesīs. Viņus vieno viena valoda un mērķis – nosēsties līdzās dievam, varbūt pat padzīt viņu un ieviest savu kārtību kā visus vienojošo elementu. Bībeles vārdiem runājot, lai netiekam izklīdināti pa visu zemes virsu. (1Moz 11:4) Taču ir kāda būtiska detaļa, šis stāsts ir par Noas dēlu pēctečiem, kuru sadzīvi raksturo vecā vīra reiz pār dēlu Hāmu izteiktais lāsts: “Nolādēts Kanaāns – vergu vergs viņš būs saviem brāļiem!” 1Moz 9:25.

Tas nav stāsts tikai par vienu nolādēto, bet visiem pēctečiem, vismaz deviņām tautām. Zikurāta celtniecības mērķis bija norādīt tiem “citiem” viņu vietu zem saules. To apliecina cilvēku sacītais: “Iesim, celsim pilsētu un torni – tā virsotne lai ir debesīs! Darīsim sev vārdu!” Citiem vārdiem, pasludināsim sevis radīto kārtību un valdīšanu par dievišķu. Lai bīstas ikviens, kas stāsies tai pretī. Tomēr iecelt debesīs šo kārtību cēlājiem neizdevās. Kopība, kas balstīta cilvēku upuros, nespēj pastāvēt, to gan no ārpuses, gan iekšienes sagrauj netaisnība un atriebība – ļaunums. Cilvēku sabiedrību raksturo nemitīga cīņa par varu, autoritāti un tai neizbēgami sekojošu bēgšanu. Lai ko cilvēks darītu, viņš netiek vaļā no būt “izklīdinātam, izkaisītam” stāvokļa. Šis fakts ļauj saprast Jēzus sacīto: “Kas ar mani nesavāc, tas izkaisa.” Lk 11:23 Kaut ko paliekošu un dzīvotspējīgu var savākt, iegūt un uzcelt tikai ar Dievu.

Taču, lai tas tiešām varētu notikt, vispirms ir jāierauga un jāatzīst sava maldīšanās un nolemtība. Tikai pilna kapitulācija Dieva mīlestības priekšā ir ceļš uz brīvību. Jēzus saka: “Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un arī mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu.” Šajā teikumā ir ietverta labā ziņa ikvienam nogurušam “celtniekam”. Vairs nav jānopūlas gar bezjēdzīgu “zikurāta” celtniecību, ko vienmēr kāds sagrauj, un tev jābēg, glābjot savu dzīvību, lai vēlāk kaltu atriebes plānus. Kungs saka: “Uzticies, pieņem manus vārdus un Es ar Tēvu uzcelsim mājvietu, lai tu būtu mūsu kopībā.”

Vasarsvētki ir šīs jaunās kopības svētki. Dieva Gars runā visās valodās un aicina šajā kopībā visu pasauli. Lai arī mums ir dažādas valodas, bet runa visiem viena – par Kristu, kurā sastopam un piedzīvojam visu Dieva godības pilnību. Godību, kas ir izsakāma vienā vārdā Mīlestība. Tā aicina bēgošo pie sevis, savā mājvietā, sniedz mieru, kādu pasaule neprot dot. Sniedz spēku uzvarēt tumsu un iededz žēlastības un piedošanas uguni. Ir tikai tai jāpadodas un, redzi, arī tev tur top darīta mājvieta! Vasarsvētki ir mīlestībā pamatotas kopības, ģimenes, mājvietas svētki. Un, pavisam noteikti, draudzes un baznīcas dzimšanas svētki.

Dievs Radītājs, Gars Svētais, nāc un mūsu sirdīs mājot sāc; sirds dziļumus, ko radīji, ar žēlastību piepildi!

Lai mums Svētā Gara uguns pielieti Vasarsvētki! Āmen.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »