2024. gada 19. jūnijs
Vārdadienas:
Nils, Viktors
"Klausies manī, tu, mana
tauta, atdari ausis, mana cilts!
–jo no manis nāks bauslība
un mana tiesa kā gaisma
atspīdēs tautām!
Jes 51:4

Simeons slavēdams Dievu,
sacīja: Manas acis ir redzējušas
tavu pestīšanu, ko tu esi
sataisījis visu tautu priekšā,
gaismu, kas atklāsies pagāniem,
un godību Israēlam, tavai tautai.
Lk 2:28.30–32

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Lieldienas – Kristus Augšāmcelšanās svētki. Mk 16:1-11


To nepārprotami apstiprina apustuļa Marka augšāmcelšanās notikuma apraksts. Sievietes dodas pie kapa, lai veiktu Jēzus ķermeņa iebalzamēšanu. Viņas ir skumju un zaudējuma pārņemtas. Viņas ir norūpējušās par to, kā novelt akmeni no kapa, vai būs kāds palīgs.

Sasniedzot mēķi tās gaida negaidīts pārsteigums – akmens ir novelts un mirušā miesas ir zudušas. Turklāt, sievietes izbiedē, kāds jauneklis baltās drānās, sakot, ka Jēzus ir augšāmcēlies. Izbiedētas par notikušo tās bēg no kapsētas, baiļu pārņemtas. Nav šaubu, Lieldienu rīts mācekļiem un sievām neatnāk ar prieku un gavilēm. Šīs dienas fonā aizvien ir Golgātas kalnā notikušais. Pasludinājums, “Viņš ir augšāmcēlies”, drīzāk izskan klusā balsī, čukstot. Jā, Lieldienu rīts sniedz atbildi uz notikušo, bet tā nav dažos, pompozos vārdos izsakāma. Tā ir iegūstama caur pieredzi, kas top atceroties, pārdomājot un ēņģeļa vārdiem runājot, atgriežoties tur, kur viss iesākās.

“Mans Dievs, mans Dievs”, ir īstie vārdi ar ko iesākt Lieldienu rītu. Kāds tu esi, mans Dievs? Ko nozīmē viss notikušais? Kāpēc tu man to dari zināmu? Ja kāds, kaut ko dara manis dēļ upurējot savu dzīvību, tad tas pavisam noteikti ir mīlestības apliecinājums. Mans Dievs, mans Dievs, palīdzi man, dod spēku mīlēt Tevi.

Redzat, augšāmcelšanās nav ierasts notikums citu starpā un tāds nemaz nevar un nedrīkst būt. Tukšais kaps un vārdi, “Viņš nav šeit, viņš ir augšāmcēlies”, liek ieraudzīt, sajust un pieķerties Dieva mīlestībai un līdzcietībai. Dieva laipnība satricina nāves un grēka važās turētos cilvēces pamatus. Matejs to piemin kā lielu zemestrīci. Enerģija top atbrīvota, bet tā nenodara ļaunu. Gluži pretēji, tā piesaka jaunu esības kārtību. Taisnība, līdzcietība, piedošana un mīlestība ir liecība Dieva klātbūtnei. Piekritīsiet, tie nav ierastie varas instrumenti. Ar tiem nevar ne piespiest nedz apspiest. Bet vienīgi tajos ir aprakstāma dzīvības jēga un vērtība.

No brīža, kad zobeni un šķēpi pārtop par dārznieka nažiem un arkla lemešiem, līdz ražas svētkiem ir jāpaiet zināmam laikam. Tā arī Lieldienu rīts ir ievads kaut kam lielam un nebijušam. Tā svētku un gaviļu noskaņa ir apslēpta ticības auglī – mīlestībā. Kad izrunājot vārdus, “Mans Dievs”, tu pavisam droši zini, ko tie nozīmē. Taču, nezaudēsim dūšu, ja tas vēl nav pilnībā noticis ar mums, evaņģēlijs mūs aicina doties tālāk, kopā ar sievām un mācekļiem. Kristum vēl ir daudz ko mums mācīt un apliecināt. Viss ir tikai iesācies. Celsimies, iesim līdzi dzīvības Kungam, jo ir iesākusies Augšāmcelšanās diena. Dzīvība un neiznīcība ir gaismā celtas. Kristus ir augšāmcēlies!

Āmen.

 

 

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »