2024. gada 24. jūlijs
Vārdadienas:
Kristīna, Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Jo Kungs svaidījis mani
mierināt visus sērotājus. Manu
dvēseli atveldzē, vada mani pa
taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.
Jes 61:1, 2

Lai augsti teikts ir Dievs un
mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
līdzjūtības Tēvs un iepriecinājuma
Dievs, kas mūs iepriecina visās
mūsu ciešanās, lai arī citus,
kas nonākuši ciešanās, mēs varētu
iepriecināt ar to iepriecinājumu, ar
kādu Dievs mūs pašus ir iepriecinājis.
2Kor 1:3–4

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
Ceturtdienas dievkalpojumi
vasaras laikā nenotiek


Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Šī ir Augšāmcelšanās diena, ko Kungs devis, gavilējiet un līksmojiet šodien!*

Mēs dažkārt domājam par Kristus krustā sišanu un Augšāmcelšanos kā par seniem notikumiem, bet Lieldienu noslēpums ir pārlaicīgs, tas ikdienas rod piepildījumu katra cilvēka sirdī. Kad apustulis Pāvils runā par “krietno ticības cīņu”2, ko viņš ir izcīnījis, ar to ir jāsaprot Kristus izcīnītā uzvara pār grēku, nāvi un elli. Tā ir arī mūsu ikdienas cīņa un vienlaikus dalība Lieldienu noslēpumā. Kad mēs sakām: “Šī ir diena, ko Kungs ir devis, gavilēsim un līksmosim šodien!” mēs runājam ne tikai par šo svētku dienu, bet par katru mūsu dzīves dienu. Ādama grēkā krišana jeb novēršanās no Radītāja kļuva par visas cilvēces krišanu, katra atsevišķā cilvēka dabas neglābjamu ievainojumu. Taču Kristus augšāmcelšanās to ir dziedinājusi. Tāpat arī mūsu ikdienas izmisumu, šaubas un bailes spēj dziedināt Augšāmceltais Jēzus Kristus. Mums ir jāturas pie dāvanām, ko  sniedz Kristus augšāmcelšanās. Tas nozīmē ne tikai ticēt Kristum kā Dievam un Pestītājam, bet arī sekot Viņam, ņemot dalību cīņā pret ļaunā kārdinājumiem un izaicinājumiem. Kā apustulis Pāvils raksta: “Mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem.”3

Augšāmcelšanās ir satricinājusi un sagrāvusi tumsas spēku leģionus, kas cilvēci turējuši nāves baiļu važās. Matejs to piemin kā lielu zemestrīci. Dievišķā enerģija – dzīvības spēks – tapa atbrīvota, tā piesakot jaunu esības kārtību. Taisnība, līdzcietība, piedošana un mīlestība ir apliecinājums Dieva klātbūtnei. Šo klātbūtni un tās spēku atrodam Dieva apsolītajos žēlastības līdzekļos. Svētajā kristībā mēs topam darīti par Dieva bērniem un Kristus līdzmantiniekiem – jaunas, spožas, nebeidzamas dzīvības mantiniekiem. Svētajā Vakarēdienā topam piepildīti ar Kristus klātbūtni un spēku. Grēku nožēlā un piedošanā topam atraisīti no ļaunā važām un mazgāti tīri no vainas un kauna. Neļausim ļaunā spēku paliekām aizēnot vai atņemt dārgo Lieldienu dāvanu – spožo, jauno, ilgo, mūžīgo, un neatceļamo dienu. Ar pārliecību un prieku apliecināsim mūsu Kunga Augšāmcelšanos – cilvēces mūžīgo cerību un prieku. Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi Augšāmcēlies!
Āmen.

*Ps 118:24  1 https://spirituallygrounded.org/2020/04/18/on-the-glorious-resurrection/   2 2Tim 4:7; 3 Ef 6:12

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »