2024. gada 24. jūlijs
Vārdadienas:
Kristīna, Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Jo Kungs svaidījis mani
mierināt visus sērotājus. Manu
dvēseli atveldzē, vada mani pa
taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.
Jes 61:1, 2

Lai augsti teikts ir Dievs un
mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
līdzjūtības Tēvs un iepriecinājuma
Dievs, kas mūs iepriecina visās
mūsu ciešanās, lai arī citus,
kas nonākuši ciešanās, mēs varētu
iepriecināt ar to iepriecinājumu, ar
kādu Dievs mūs pašus ir iepriecinājis.
2Kor 1:3–4

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
Ceturtdienas dievkalpojumi
vasaras laikā nenotiek


Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 2947321331. oktobris - Reformācijas svētki

Reformācijas diena kā baznīcas svētki savu nozīmi ir saglabājusi faktiski tikai Luteriskajā baznīcā. Ko tad nozīmē šie svētki? Vispirms, tiem ir tiešs sakars ar Lutera darbību, viņa piedzīvoto un pārdzīvoto. Tā nebija kāda mirkļa atskārsme, spontāna aktivitāte. Luters, būdams Augustīniešu ordeņa mūks, ilgstoši sevi nodarbināja, meklēdams atbildes uz ikvienam cilvēkam svarīgiem ticības jautājumiem: Kas un kāds ir Dievs? Kas ir cilvēks? Kāds ir cilvēka dzīves mērķis? Ko Dievs no cilvēka sagaida? Ja cilvēka rīcība un pūliņi nevar apmierināt Dievu, tad kāda tiem ir nozīme? Šie meklējumi noveda Luteru pie žēlastības atziņas – Dievs piedod grēkus Kristus dēļ un ne dēļ cilvēka nopelniem. Šis atklājums ļāva viņam piedzīvot dvēseles atbrīvošanu, patiesu mieru un prieku ticībā. Šī žēlastības vēsts drīz vien kā vilnis pārvēlās visai Eiropai. Par galveno motīvu kļuva apustuļa Pāvila vārdi: “Taisnais [attaisnotais, pestītais] no ticības [Kristum] dzīvos.”1

Lutera atklājums ļāva apslēptajam, ārpus cilvēka esošajam Evaņģēlijam iesniegties ikdienišķajā – kļūt par daļu no cilvēka ikdienas dzīves. Ikviens cilvēks tagad varēja sevi apzināties kā Dieva aicinātu, mīlētu un svētītu. Tā ir ieiešana brīvībā, ko var dod vienīgi Dieva Dēls. Uzticēties Kristum nozīmē būt drošā pārliecībā, ka tava dzīve atrodas mīloša Dieva rokās. Tāpēc, viss, ko mēs ikdienā darām, ietver iespēju atspoguļot Viņa mīlestības un žēlastības pilno gribu.

Apustulis Pāvils raksta: “Tādēļ mēs lūdzam Dievu, lai mūsu Dievs jūs atzītu par Sava aicinājuma cienīgiem un Savā spēkā piepildītu ikvienu krietnu nolūku un ticībā darītu darbu, lai mūsu Kunga Jēzus Vārds tiktu pagodināts pie jums un lai jūs tiktu pagodināti pie Viņa pēc mūsu Dieva un Kunga Jēzus Kristus žēlastības.”2 Pāvils šeit saka, ka viss, ko mēs darām, ticēdami uz Jēzu Kristu, ir darbības, kas Viņu pagodina.

Kas ir tās ikdienišķās lietas, kuras izriet no Dieva aicinājuma, no mūsu ticības Kristum? Lai kas mēs būtu pēc sava aicinājuma - tēvs, māte, zemnieks, strādnieks, ierēdnis... – visā, ko mēs darām, jātop redzamam mīlošā Dieva nodomam. Mūsu ticība nav atrauta no ikdienas – ikviens cilvēks ir Dieva aicināts izteikt, atspoguļot Viņa gribu, esot baznīcā vai ārpus tās. Luters Rakstos atrada pārliecību, ka cilvēks neiemanto Dieva žēlastību ar nopelniem, bet gan to saņem ticībā. Mēs visi esam šīs vienas žēlastības cienīgi. Tā ir Kristus dāvātā brīvība, kas balstīta mīlestībā uz Dievu un savu tuvāko.

*Jņ. 8:36
1 (Rom.1:17), 2 (2Tes.1:11,12). Tekstā lietotie citāti ņemti no jaunā, 2012. gada, Bībeles izdevuma.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »