2024. gada 24. jūlijs
Vārdadienas:
Kristīna, Kristīne, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Jo Kungs svaidījis mani
mierināt visus sērotājus. Manu
dvēseli atveldzē, vada mani pa
taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.
Jes 61:1, 2

Lai augsti teikts ir Dievs un
mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,
līdzjūtības Tēvs un iepriecinājuma
Dievs, kas mūs iepriecina visās
mūsu ciešanās, lai arī citus,
kas nonākuši ciešanās, mēs varētu
iepriecināt ar to iepriecinājumu, ar
kādu Dievs mūs pašus ir iepriecinājis.
2Kor 1:3–4

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
Ceturtdienas dievkalpojumi
vasaras laikā nenotiek


Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Galerijas » Gavilējiet tam Kungam!

Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā visi
mestos ceļos – kas debesīs, kas virs zemes un zem zemes – un lai katra mēle apliecinātu, ka Kungs ir Jēzus Kristus Dievam Tēvam par slavu. Fil 2:9–11
Šodien Cantate – Piektā Lieldienu svētdiena. Baznīca rotājas baltā krāsā. Kristus patiesi ir Augšāmcēlies! Līksmojiet un esiet priecīgi! Gavilējiet!
Himnas Bībelē ir priecīgas slavas dziesmas Dievam. Svētdienas skoliņā lasām no Bībeles 1. Jāņa vēstuli 4. nodaļu 7.- 20. pantu.
"Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga." ( 1. Jāņa 4: 11,12)
Mēs visi esam Dieva rokās un Dieva lielajā stāstā. Atceries, kas Tu esi! Tu esi Dieva mīļais bērns. 
“Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā” (1Jņ 4:15).
 Ikviens draudzes loceklis to dara savās iesvētībās, kad viņš apliecina savu ticību Kristum Dieva un draudzes priekšā. Bet mēs varam apliecināt savu ticību Kristum katrā dievkalpojumā, sakot ticības apliecību. Mēs tiecamies pēc Dieva tuvuma un svētības. Pateicamies kopīgi lūgšanā " Mūsu Tēvs". Lai Dieva mīlestība sasniedz katru mūsu mīļo Svētdienas skoliņas draugu! Lai Dievs svētī tikšanos Baznīcā un sadraudzību Svētdienā!

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »