2024. gada 24. maijs
Vārdadienas:
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Pasargi, Dievs,
ka mēs pamestu Kungu!
Joz 24:16

Sīmanis Pēteris
viņam atbildēja: "Kungs,
pie kā mēs iesim? Tev ir
mūžīgās dzīvības vārdi."
Jņ 6:68Draudzes nedēļas nogale
"Gaujaslīčos", Cēsīs
2024. gada 12.14. jūlijs
Uzzini vairāk >>

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Galerijas » Adventa Pirmā Svētdiena. Vēsts par Pestītāja dzimšanu.

"Redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Immanuels." ( Jes. 7:14)

Pirms Jēzus piedzimšanas pasaule līdzinājās garai, tumšai naktij. Israēla pravieši rakstīja, ka cilvēki staigā tumsībā, bet līdz ar Dieva Dēla piedzimšanu grēcīgajā pasaulē atspīdēs gaisma. Ilgu laiku neviens nezināja, kad un kur Pestītājs nāks pasaulē. 
"Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu Nācareti pie jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida nama, un jaunavas vārds bija Marija. Un, ienācis pie viņas, eņģelis sacīja: "Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!" Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, kas tas par sveicienu. Un eņģelis viņai sacīja: "Nebīsties , Marija! Tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Un, redzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi Dēlu, un dosi viņam vārdu Jēzus. Viņš būs dižens un tiks saukts par Visuaugstā Dēlu." Lūkas 1: 26-32)
Svētdienas skoliņa turpina savu ceļu, uzsākot Jauno Baznīcas gadu, ticības un cerības pilno Adventa laiku, kas ilgs līdz Kristus piedzimšanas svētkiem. Ar lūgšanu, pateicību un prieku šodien esam kopā sadraudzībā. No sirds pateicamies Sanitai un Marekam par Dieva sirsnīgā mīlestībā vadīto Svētdienas skoliņas nodarbību. Mīļš paldies Rodrigo, Markam un Ričardam par Ziemasvētku rotājumu gatavošanu. Lai Dieva svētīts Adventa laiks visiem Svētdienas skoliņas bērniem, vecākiem, un visiem mīļiem mūsu draugiem!

 

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »