2023. gada 23. septembris
Vārdadienas:
Vanda, Veneranda, Venija
Nebaidies, tu nepaliksi kaunā.
Jes 54:4a

Pāvils raksta: Brāļi, es
nedomāju par sevi, ka esmu
jau ieguvis, bet vienu gan –
aizmirsdams to, kas aiz muguras,
un tiekdamies pēc tā, kas
priekšā, es dzenos uz mērķi.
Flp 3:13–14a

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
Ceturtdienas dievkalpojumi
atsāksies 21. septembrī


Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00Galerijas » Atceries un pateicies

Gavēņa laiks. Dievkalpojuma sākumā tiekamies pirmajos solos un gaidām, līdz mācītājs Guntars teiks svētības vārdus un aizdegs Kristus mīlestības liesmiņu mūsu svecītē. 

Cik Dieva mīlestība ir brīnišķa! Atceries un pateicies Viņam par to Jēzus Kristus Vārdā. Sākumā nemaz nav tik viegli lūgšanu aplītī atcerēties kādu brīnišķīgu notikumu, par kuru pateikties Dievam. Tad tas notiek! Tā taču ir Dzimšanas diena: mana dzimšanas diena, bērnu dzimšanas dienas, Jēzus Dzimšanas diena! Tik daudz prieka par ko pateikties Dievam arī Gavēņa laikā. Šodien Svētdienas skoliņā no Bībeles iepazīstam notikumu ar Jēzu Tabora kalnā. Apskaidrošanas kalnā. (Mateja 17: 1-9) Kad "Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda tos savrup augstā kalnā, un viņš tapa pārveidots to priekšā - viņa vaigs mirdzēja kā saule, un viņa drēbes tapa baltas kā gaisma. Un, redzi, tiem parādījās Elija un Mozus - tie sarunājās ar Jēzu." (Mateja 17: 2,3) Neparasts notikums. Trīs mācekļi ierauga Jēzu kopā ar Mozu un Eliju. Tad paliek Jēzus ar mācekļiem. Pār Jēzu un Viņa mācekļiem nolaidās spožs mākonis, no kura atskanēja balss: " Šis ir mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu!" (Mateja 17:5) Mācekļi, to dzirdēdami, ļoti nobijušies krita uz sava vaiga. Jēzus tiem pienāca klāt un pieskāries teica: "Celieties un nebaidieties! (Mateja 17: 8)

Svētdienas skoliņā pētām seno un mūsdienu karti, lai atrastu Tabora kalnu, kurā Jēzus bija uzvedis mācekļus. Prieks par Roberta un Māras atradumu kartē! Ar ticību un neatlaidību sīkie burtiņi un lielais kalns atrasts! Atcerēšanās spēlē Estere, Roberts un Rodrigo atrod dažādu notikumu kartītes no Bībeles stāstiem. Katrs mēģina pamanīt tās, kuru notikumus ir mācījušies Svētdienas skoliņā. Katrā notikumā atrodas vieta pateicībai Dievam: par Jēzus piedzimšanu, Noa un Dieva Derību, varavīksni debesīs, maizes groziem un zivtiņām Galilejā 5000 cilvēkiem, pirmo sievieti Ievu un Jēzus māmiņu Mariju, Jāzepu un prieku par piedošanu, pazudušā dēla atgriešanos mājās, kā lauvām Dievs aizvēra muti un Daniēls palika dzīvs, Dāvids uzvarēja Goliātu ... Tik daudz, daudz brīnišķīgu pateicību.  Dievs savu mīlestību uz mums parāda. Priecīgi skan dziesmiņa pirms  sadraudzības cienasta. Rodrigo vēlas muzicēt pie klavierēm. Estere rūpējas par  lielo lāčuku. Roberts palīdz saklāt galdu. Dieva mīļie bērni Baznīcas Svētdienas skoliņā. Dieva mīļie bērni katru mīļu brīdi, kur vien ejam, kur vien esam: ar pateicību Dievam savās sirsniņās!

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »