2024. gada 19. jūnijs
Vārdadienas:
Nils, Viktors
"Klausies manī, tu, mana
tauta, atdari ausis, mana cilts!
–jo no manis nāks bauslība
un mana tiesa kā gaisma
atspīdēs tautām!
Jes 51:4

Simeons slavēdams Dievu,
sacīja: Manas acis ir redzējušas
tavu pestīšanu, ko tu esi
sataisījis visu tautu priekšā,
gaismu, kas atklāsies pagāniem,
un godību Israēlam, tavai tautai.
Lk 2:28.30–32

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Galerijas » Sirmā Simeona prieks

Jāzeps un Marija deva jaundzimušajam bērniņam vārdu Jēzus. Tas nozīmē Pestītājs. Dieva eņģelis tā Marijai bija teicis. Jēzu nesa Jeruzalemes dievnamā svētīšanai. Jāzeps un Marija tur pielūdza Dievu un pateicās Viņam par bērniņu. Viņi atnesa divus baložus. Tajā dienā dievnamā bija arī kāds sirms vīrs, vārdā Simeons. Viņš ticēja Dieva apsolījumam un gaidīja Pestītāja atnākšanu. Kad Jāzeps un Marija dievnamā ienesa Jēzus bērniņu, Simeons zināja, ka tagad Dieva apsolījums ir piepildījies. Priecīgs viņš ņēma rokās bērnu un slavēja Dievu: “Es esmu redzējis Pestītāju!” Jāzeps un Marija bija pārsteigti par šiem vārdiem. Tad pienāca praviete Anna. Viņa lūdza Dievu un slavēja Dievu par Pestītāja dzimšanu. (vairāk – Lūkas 2: 21-38)
"Šī ir tā diena, ko Tas Kungs ir devis. Priecāsimies un līksmosim! " (Ps 118:24)
Katra jauna diena mums jāsaņem kā dāvana. Un, tāpat kā mēs priecājamies par tām dāvanām, ar ko mūs apveltī vecāki, draugi, radi svētkos un svinamās dienās, tā arī vēl vairāk mums jāpriecājas par katru Dieva dotu dzīves dienu. Lūdzam un pateicamies. Katra jauna diena nāk ar savu apsolījumu un cerību. Lūgšanā pateicamies, ieklausāmies Dieva Vārdā, izmēģinām spēkus krustvārdu mīklā par Simeona satikšanos ar Jēzu. Skolotāja Ilze kopā ar bērniem sarūpē gardas karstmaizītes. Rolands, Rodrigo, Ričards un Sofija ar prieku izkustās. Atceramies un uzticamies – Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »