2024. gada 19. jūnijs
Vārdadienas:
Nils, Viktors
"Klausies manī, tu, mana
tauta, atdari ausis, mana cilts!
–jo no manis nāks bauslība
un mana tiesa kā gaisma
atspīdēs tautām!
Jes 51:4

Simeons slavēdams Dievu,
sacīja: Manas acis ir redzējušas
tavu pestīšanu, ko tu esi
sataisījis visu tautu priekšā,
gaismu, kas atklāsies pagāniem,
un godību Israēlam, tavai tautai.
Lk 2:28.30–32

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Galerijas » Izsalkušie tiek paēdināti

Labdien, mīļie draugi!

Paldies par jūsu uzticību un skaistajiem zīmējumiem!
Dievs zina, kas mums patiesi nepieciešams, arī tad, kad mēs to skaidri nezinām. Viņš vienmēr ir nomodā un gādā par savu roku darbu. Jēzus mudina mūs ieraudzīt svarīgāko, to bez kā mēs patiesi nespējam dzīvot - mīlestība un rūpes vienam par otru! To Viņš mums sniedz ar savu klātbūtni. Dalīsimies ar šo bagātību, tā kā to darīja mazais zēns evaņģēlija lasījumā.
Svētītu nedēļas nogali!
Mācītājs Guntars

Piecas maizes un divas zivis


Pēc tam Jēzus pārcēlās pāri Galilejas t.i. Tiberijas jūrai. Bet viņam sekoja liels ļaužu pulks, tāpēc, ka tie redzēja tās zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur apsēdās ar saviem mācekļiem. Bet jūdu Lieldienas svētki bija tuvu. Kad Jēzus, acis pacēlis, redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacīja uz Filipu: " Kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst?"  Bet to viņš sacīja, viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja: " Par divsimts sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums." Tad viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam saka: "Šeit ir kāds zēns, tam ir piecas miežu maizes un divas zivis; bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja: "Lieciet, lai ļaudis apsēstas!" Bet tur bija daudz zāles tanī vietā. Tad tie apsēdās - vīriešu vien kādi pieci tūkstoši. Tad Jēzus ņēma maizes un, teicis pateicības vārdus, izdalīja tās tiem, kas bija apsēdušies; tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās. Bet kad viņi bija paēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem: "Salasait atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā!" Tad tie salasīja tas un piepildīja divpadsmit grozus ar druskām, kas no piecām miežu maizēm bija atlikušas tiem, kas bija ēduši. Kad nu ļaudis redzēja, kādu zīmi viņš darijis, tie sacīja: " Šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē." Bet Jēzus manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņu ar varu ņemtu un celtu par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā. ( Jāņa 6 : 1-15)

Paldies Zanei, Kārlim, Danielam, Robertam, Rolandam, Matīsam, Martai, Helēnai, Markam, Rodrigo, skolotājai Ilzei, visām ģimenēm par atsūtītiem zīmējumiem! Bērnu un vecāku lūgšanas ģimenēs ir tapušas redzamas mīlestības pilnos darbiņos. Dieva Mīlestība pārvar attālumu. Ko palīdz raizes, žēlabas visiem mums tik grūtā laikā?
Arī mājās esot : dziedi, zīmē, lūdz un uzticies! Dievs neatstāj to, kurš viņam uzticību dāvā!
Izsalkušie tiek paēdināti
Viss būs labi!
Viss būs labi!
Viss būs labi!
Viss būs labi!
Viss būs labi!
Viss būs labi!
Viss būs labi!
Viss būs labi!
Viss būs labi!
Viss būs labi!
Viss būs labi!
Izsalkušie tiek paēdināti.
Izsalkušie tiek paēdināti.
Izsalkušie tiek paēdināti.

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »