2024. gada 19. jūnijs
Vārdadienas:
Nils, Viktors
"Klausies manī, tu, mana
tauta, atdari ausis, mana cilts!
–jo no manis nāks bauslība
un mana tiesa kā gaisma
atspīdēs tautām!
Jes 51:4

Simeons slavēdams Dievu,
sacīja: Manas acis ir redzējušas
tavu pestīšanu, ko tu esi
sataisījis visu tautu priekšā,
gaismu, kas atklāsies pagāniem,
un godību Israēlam, tavai tautai.
Lk 2:28.30–32

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Bībeles stunda
svētdienās pēc dievkalpojuma

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītāji

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@gmail.com
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Tālis Freimanis
E-pasts: talis.f@tvnet.lv
Tālr.: +371 29608801

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213Galerijas » Dieva Vārda sargāšana

"Un gadījās, kad viņš tā runāja, tad kāda sieviete paceltā balsī uz viņu sacīja: " Svētīgas tās miesas, kas tevi nesušas un tās krūtis, ko tu esi zīdis."
Bet viņš sacīja: " Tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā." ( Lk 11: 27,28)

Svētdienas un svētki. Dieva Vārds Baznīcā.
Jūdi nedēļas dienas skaitīja pēc pasaules radīšanas kārtības. Dievs radīja pasauli sešās dienās. Septītā dienā Dievs dusēja. Šo Dieva dusas dienu sauca par sabatu. Sabats arī cilvēkiem bija atpūtas diena. Sabatā nedrīkstēja ne strādāt, ne ceļot.
Pēc Jēzus Augšāmcelšanās notikuma Viņa mācekļi, draugi un sekotāji svinēja nedēļas pirmo dienu. Tā ir mūsu svētdiena. Svētdiena nav dusas, bet Dieva pielūgšanas diena. Svētdienās ir dievkalpojumi Baznīcā. Svētdienas svētīšana ir Dieva godināšana un Kristus pielūgšana.
Bez parastām svētdienām vēl ir trīs lielie svētki:
ZIEMASVĒTKI, LIELDIENAS, VASARSVĒTKI ( SVĒTĀ GARA SVĒTKI ).
ZIEMSVĒTKI ir Kristus piedzimšanas svētki. Tie vienmēr ir 25.decembrī. Pirms Ziemsvētkiem ir īpašs sagatavošanās laiks. To sauc par Adventa laiku. Adventa laika vēsts ir par Jēzus nākšanu. Pestītājs nāca kā patiess Cilvēks, patiess Dievs- piedzima no Jaunavas Marijas kā cilvēks Betlēmē.
LIELDIENAS ir Kristus Augšāmcelšanās svētki. Pirms LIELDIENĀM ir Gavēņa un Ciešanu laiks. Tad piemin Jēzus ciešanas un nāvi. Viņš cieta un mira mūsu dēļ. Caur viņa nāvi mēs esam pestīti. Lieldienās ticīgie godina un pielūdz dzīvo Pestītāju. Viņš ir pie mums ik dienas.
VASARSVĒTKI ir Svētā Gara saņemšanas svētki. Dievs dāvina Kristus saimei savu Svēto Garu. Svētais Gars ir kristiešu Aizstāvis. Dod spēku ticēt, mīlēt, piedot, kalpot.

Praktiskais darbiņš: Nepieciešama dzija, divi salmiņi vai kociņi, papīrs,šķēres, zīmulis un līme. Kociņus saliek kopā, sākot no centra satin ar dziju. Uzraksta uz lapiņas Bībeles pantu, izgriež un pielīmē. Lai Dieva svētīts Gavēņa laiks! Neaizmirstiet lūgšanu!


Teici to Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis.
(Ps. 103:2)
 
Dieva Vārda sargāšana
Dieva Vārda sargāšana
Dieva Vārda sargāšana
Dieva Vārda sargāšana
Dieva Vārda sargāšana

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468

Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita.avotina2@gmail.com
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »