2020. gada 4. jūnijs
Vārdadienas:
Elfrīda, Sintija, Sindija
Dāvids sacīja Goliātam:
Tu nāc pret mani ar zobenu,
šķēpu un pīķi, bet es nāku pret
tevi ar Pulku Kunga, Israēla
karaspēka Dieva, Vārdu.
(1Sam 17:45)

Tad nu stāviet stingri,
apjozušies ar patiesību, aplikuši
taisnības bruņas un apāvuši
kājas, lai būtu gatavi cīņai par
miera evaņģēliju!
(Ef 6:14–15)

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00

Tezē svētbrīdis

sestdienās 19.00

Ceturtdienas dievkalpojumi un Tezē svētbrīži tiks atsākti septembrī

Kancelejas darba laiks

trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
E-pasts: guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās no 14.00 līdz 18.30 draudzes kancelejā.

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 119,
Rīga, LV-1001
Tālr. +371 67377236
E-mail: jaunagertrudes@lelb.lv
<< Skatīt kartē

Draudzes priekšnieks
Vilis Kolms
E-mail: vilis@latnet.lv
Tālr. +371 29473213
Pieņem trešdienās un
piektdienās no 11.00 līdz 13.00

Valdes priekšsēdētājs
Agris Eglītis
E-mail: agris.eglitis@gmail.com
Tālr. +371 26330046
Pieņem ceturtdienās
no 15.00 līdz 18.30

Nedēļas lozungs
Ne ar spēku un ne ar varu, bet ar Manu Garu! – saka Pulku Kungs. (Zah 4:6)


Trīsvienības svētku dievkalpojums

7. jūnijā plkst. 11.00

Lai top teikta Svētā Trīsvienība un Dieva nedalāmā vienība!


p1al7cj5ji1qjr9g01rgtj7viel51    
Turpmāk dievkalpojumi notiks katru svētdienu mums ierastajā kārtībā un laikā, plkst. 11.00, ievērojot valstī aktuālos ierobežojumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.       


Svētā Gara svētki – Vasarsvētki

Videosvētbrīdis

Nāc, Svētais Gars, un piepildi mūsu sirdis ar Tavas mīlestības liesmām! Alleluja!

 

Svētrunu lasa mācītājs Guntars Dimants
Dziesmas izpilda Jaunās Sv. Ģertrūdes draudzes kora ansamblis, soliste Gunta Podziņa.
Noslēgumā skan Antonin Reichenauer Koncerta obojai B-dur I daļa Allegro; Indris Egle (oboja),
Aivars Kalējs (klavieres).

Diena, kad no zikurāta bēgošie celtnieki svinēja Vasarsvētkus

Jņ. 14:23-31/ Ap.d. 2:1-11

Vasarsvētku dienas homīlijai esmu izvēlējies nedaudz provokatīvu virsrakstu. Patiesi, kāds sakars Vasarsvētkiem ar zikurātu un tā celtniekiem? Pirmajā brīdī šķiet sakara nav, bet nesteigsimies ar secinājumiem.

Šodienai paredzētie lasījumi nepārprotami pieskaras cilvēku kopības tēmai. Jēzus runā par mājošanu kopā ar cilvēkiem, un apustuļu darbu grāmatā apustulis Pēteris uzrunā milzīgu daudznacionālu ļaužu pūli, kas ieradies uz svētkiem Jeruzalemē. Līdz ar to viena no lielajām Vasarsvētku tēmām ir kopība Kristū un Viņa vārdā.

Bet nu pie zikurāta. Pirmās Mozus grāmatas 11. nodaļā mēs varam atrast stāstu par cilvēku apņemšanos uzbūvēt torni – zikurātu (Bābeles torni), kas iesniegtos debesīs. Viņus vieno viena valoda un mērķis – nosēsties līdzās dievam, varbūt pat padzīt viņu un ieviest savu kārtību kā visus vienojošo elementu. Bībeles vārdiem runājot, lai netiekam izklīdināti pa visu zemes virsu. (1Moz 11:4) Taču ir kāda būtiska detaļa, šis stāsts ir par Noas dēlu pēctečiem, kuru sadzīvi raksturo vecā vīra reiz pār dēlu Hāmu izteiktais lāsts: “Nolādēts Kanaāns – vergu vergs viņš būs saviem brāļiem!” 1Moz 9:25

Tas nav stāsts tikai par vienu nolādēto, bet visiem pēctečiem, vismaz deviņām tautām. Zikurāta celtniecības mērķis bija norādīt tiem “citiem” viņu vietu zem saules. To apliecina cilvēku sacītais: “Iesim, celsim pilsētu un torni – tā virsotne lai ir debesīs! Darīsim sev vārdu!” Citiem vārdiem, pasludināsim sevis radīto kārtību un valdīšanu par dievišķu. Lai bīstas ikviens, kas stāsies tai pretī. Tomēr iecelt debesīs šo kārtību cēlājiem neizdevās. Kopība, kas balstīta cilvēku upuros, nespēj pastāvēt, to gan no ārpuses, gan iekšienes sagrauj netaisnība un atriebība – ļaunums. Cilvēku sabiedrību raksturo nemitīga cīņa par varu, autoritāti un tai neizbēgami sekojošu bēgšanu. Lai ko cilvēks darītu, viņš netiek vaļā no būt “izklīdinātam, izkaisītam” stāvokļa. Šis fakts ļauj saprast Jēzus sacīto: “Kas ar mani nesavāc, tas izkaisa.” Lk 11:23 Kaut ko paliekošu un dzīvotspējīgu var savākt, iegūt un uzcelt tikai ar Dievu.

Taču, lai tas tiešām varētu notikt, vispirms ir jāierauga un jāatzīst sava maldīšanās un nolemtība. Tikai pilna kapitulācija Dieva mīlestības priekšā ir ceļš uz brīvību. Jēzus saka: “Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un arī mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu.” Šajā teikumā ir ietverta labā ziņa ikvienam nogurušam “celtniekam”. Vairs nav jānopūlas gar bezjēdzīgu “zikurāta” celtniecību, ko vienmēr kāds sagrauj, un tev jābēg, glābjot savu dzīvību, lai vēlāk kaltu atriebes plānus. Kungs saka: “Uzticies, pieņem manus vārdus un Es ar Tēvu uzcelsim mājvietu, lai tu būtu mūsu kopībā.”

Vasarsvētki ir šīs jaunās kopības svētki. Dieva Gars runā visās valodās un aicina šajā kopībā visu pasauli. Lai arī mums ir dažādas valodas, bet runa visiem viena – par Kristu, kurā sastopam un piedzīvojam visu Dieva godības pilnību. Godību, kas ir izsakāma vienā vārdā Mīlestība. Tā aicina bēgošo pie sevis, savā mājvietā, sniedz mieru, kādu pasaule neprot dot. Sniedz spēku uzvarēt tumsu un iededz žēlastības un piedošanas uguni. Ir tikai tai jāpadodas un, redzi, arī tev tur top darīta mājvieta! Vasarsvētki ir mīlestībā pamatotas kopības, ģimenes, mājvietas svētki. Un, pavisam noteikti, draudzes un baznīcas dzimšanas svētki.

Dievs Radītājs, Gars Svētais, nāc un mūsu sirdīs mājot sāc; sirds dziļumus, ko radīji, ar žēlastību piepildi!

Lai mums Svētā Gara uguns pielieti Vasarsvētki! Āmen.

DSC00533a_24


Ir beidzies Svētdienas skolas mācību gads

Jēzus saka: “Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un arī mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu.” Jņ.14:23

Mīļie svētdienskolnieki. Mūsu skoliņas mācību gads ir beidzies. Priekšā vasaras brīvlaiks. Un to ievada Vasarsvētki. No Jēzus vārdiem varam noprast, ka tie ir kopības, draudzības un mīlestības svētki. Dievs grib mums taisīt mājas vietu, lai būtu kopā ar mums. Viss, kas vairo mīlestību, saticību un draudzību ir no Dieva Gara.

To, cik uzticams un labs draugs ir Dievs, jūs mācījāties visu skoliņas mācību gadu. Tagad ir laiks to visu likt lietā. Lai Viņa Gara aicinājums jums palīdz augt par uzticamiem, izpalīdzīgiem un pašaizliedzīgiem draugiem. Paklausīgiem un mīļiem bērniem saviem vecākiem, vecvecākiem un cilvēkiem, ko sastapsiet ikdienā. Krājiet labos darbus kā dārgus augļus, lai rudenī varat ar tiem dalīties.

Jūs esat Dieva mīļotie bērni – vislabākie bērni! Priecīgus jums Vasarsvētkus un piedzīvojumu pilnu vasaru! Uz tikšanos mūsu visu mājvietā – baznīcā!

Mācītājs Guntars Dimants


      
Dievs mūs aicina neraizēties un visas vajadzības darīt zināmas Viņam ikvienā mūsu lūgšanā (Fil 4:6)


LELB Diakonijas centrs ir atvēris bezmaksas garīgā atbalsta telefona līniju.

Ja Tev nepieciešams garīgs atbalsts, saruna vai aizlūgums, zvani uz tālruni 80700003,
zvani tiek pieņemti no 8.00 līdz 22.00


Tu neesi viens!
 

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
   Pieteikties

Konts ziedojumiem

RĪGAS JAUNĀ SVĒTĀS ĢERTRŪDES
EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. Nr. 90000302018
A/S Swedbank LV93HABA0551005442468
Mājaslapas administratore Vita Avotiņa
E-mail: vita_avotina@inbox.lv
Tālr. 29117408
© 2019 Jaunagertrudesdraudze.lv
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: GlobalPRO »